Aktivitetskalender

Det sker i skoleåret 2017-18

August

 

33

14.08

Første skoledag, 1. årgang kl. 9.00-11.00, 2 og 3. årgang kl. 11.00 (normalt skema fra 4. lektion)

33

14.08-18.08

Introuge for 1. årgang

33

16.08

Oplæg for 3. årgang om planlægningen af aktivitetsdagen, auditoriet kl. 13.15-14.15

34

21.08

Sygeeksamen/reeksamen skriftlige årsprøver 1. årgang

34

25.08

Elevfest – årets første HTX-fest

September

 

35

01.09

Fredagscafé på store torv kl. 14.15-17.00

36

04.09

Orientering om studieretningsprojekt for 3. årgang kl. 10.40 i auditoriet (RHA)

36

05.09

Forældremøde for 1. årgang

36

06.09

Skolefodboldturnering, Odense

36-37

07.09-13.09

Ansøgningsperiode til Studiepraktik 3. årgang

37

11.09

Sidste frist for valg af workshop 1. årgang

37-38

12.09-18.09

2.B studietur Kroatien

38

18.09-19.09

Workshop 1. årgang (afprøvning af studieretning 1)

38

20.09-21.09

Workshop 1. årgang (afprøvning af studieretning 2)

38

19.09-21.09

Lærerpraktik i grundskolen for HTX-elever

38

18.09-22.09

2.C studietur Norge

38-39

23.09-28.09

2.D studietur Malaga

39

25.09-29.09

Evalueringssamtaler med kontaktlærer på 1. årgang

39-40

27.09-02.10

2.A studietur Malta

Oktober

 

41

09.10

Valg af studieretning 1. årgang

41

13.10

Humanistisk fagdag for alle 2. og 3. g klasser (foredrag, workshops mm.)

41

13.10

Fredagscafé på store torv kl. 14.15-17.00

42

16.10-20.10

Efterårsferie

43

25.10-27.10

Studiepraktik 3. årgang

44

30.10-02.11

Prøver i grundforløbet

44

31.10-02.11

SO temadage for 2. og 3.årgang

November

 

45

06.11

Start i studieretningsklasse 1. årgang, ny skemaperiode

46

17.11

Udlevering af standpunktskarakter 2. og 3. årgang

46

17.11-19.11

Connection

47

21.11-23.11

InnoCamp 2. C og 2.D

48

28.11-30.11

Københavnertur 1. årgang

December

 

50-51

14.12-20.12

3. g studieretningsprojekt, SRP afleveres kl. 14.00

51

21.12

Elevjulefrokost

51

22.12

Juleafslutning kl. 09.30-11.30, underholdning 1. årgang

51-1

23.12-07.01

Juleferie

Januar

 

3

15.01

Orientering om teknikfag for 2. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

3

17.01

Åbent Hus kl. 16-19

3

19.01

Orientering om valgfag for 1. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

4

24.01

Skolehåndboldturnering, Fredericia idrætscenter

4

26.01

Aflevering af valgfagsskemaer 2. årgang

Februar

 

5

02.02

Aflevering af valgfagsskemaer 1. årgang

6

05.02

Oplæg om vidensformer og mini-SRP for 2. årgang, auditoriet (RHA) kl. 10.40

6

09.02

Idrætsdag på HTX

7

12.02-16.02

Vinterferie

8

21.02-23.02

SO-dage for 1. årgang og mini-SRP for 2. årgang

8

21.02

Teknikfag 3. årgang kl. 8.20-14.15, udlevering af projektoplæg

8

22.02

Oplæg om læringsteori, evaluering og eksamen i Studieområde for 3. årgang, auditoriet kl. 8.20 (RHA). Klassevis med kontaktlærer kl. 09.00-14.15

Marts

 

10

08.03

Netprøver, generalprøve Dansk A 3. årgang og Engelsk B 2. årgang

11

12.03

Sygeeksamen terminsprøver 9-14

12

19.03

Teknologi B, udlevering af projektoplæg

12

23.03

Udlevering af standpunktskarakterer kl. 14.00, alle årgange

13-14

26.03-02.04

Påskeferie

April

 

15

11.04

Matematik B, udlevering af projektoplæg/tema

16

16.04

Aflevering af prøvemappe kl. 09.30, 3. årgang

16

 

Ta’ et valg (karrieredag) for 2. årgang

17-18

23.04-30.04

Teknikfagsuge, 3. årgang

17

27.04

Store bededag

Maj

 

18

02.05

Matematik B, aflevering af projektrapport kl. 14.00

18-19

02.05-08.05

Teknologi B, projektperiode, aflevering af projektrapport kl. 14.00, 2. årgang

19

07.05

Teknologimesse kl. 13.15-14.15 (produkt afleveres kl. 13.00)

19

08.05

Aflevering af teknologirapport kl. 14, 2. årgang

19

09.05

Aflevering af teknikfagsrapport kl. 14, 3. årgang

20

16.05

Offentliggørelse af eksamensplanen for skriftlige prøver samt de prøver, der afholdes før 30.05

21

21.05

2. pinsedag

21

21.05

Frist for indlevering af årskarakter 1. og 2. årgang

21

22.05

Udlevering af årskarakterer 3.årgang, kl. 14.00

21

23.05

Eksamensplan offentliggøres for alle klasser, sidste skoledag 3. årgang

21

24.05

Første mulige prøvedag

21

25.05

Engelsk A/B kl. 09.00-14.00

21

25.05

Sidste almindelige skoledag og udlevering af årskarakter for 1.  og 2. årgang

22

28.05

Første mulige dag for skriftlige og mundtlige årsprøver for 1. og 2. årgang

22

 

SO-uge 1. årgang

22

29.05

Matematik A, udlevering af bilagsmateriale

22

31.05

Matematik A kl. 09.00-14.00

Juni

 

23

01.06

Kemi A kl. 9.00-14.40

23

04.06

Fysik A kl. 9.00-14.00

23

05.06

Grundlovsdag

26

27.06

Sidste mulige mundtlige prøvedag

26

29.06

Dimission 3.g kl. 13.00

Juli

 

August

 

33

13.08

Første skoledag, 1. årgang kl. 9.00-11.00, 2.+ 3. årgang kl. 11.00