Krav for at bo på kostskolen

For at være berettiget til at bo på kostskolen skal du fra din bopæl til skolen kunne dokumentere mindst 5 kvarters transporttid med offentligt transportmiddel. Desuden skal EUC-Lillebælt være den nærmeste skole, hvor du kan tage den ønskede uddannelse eller det ønskede speciale.

Følgende uddannelser giver adgang til at bo på kostskolen:

Grundforløb:

Teknologi & kommunikation. Her kan optages elever, der er afklarede i deres uddannelsesvalg, således at de enten allerede har en uddannelsesaftale inden for procesoperatøruddannelsen, eller at eleven har en individuel og entydig uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, at eleven har valgt et hovedforløb som procesoperatør. På samme vilkår optages elever fra guld- og sølvsmedeuddannelserne.

Hovedforløb:

Elever, der har en uddannelsesaftale inden for hovedforløb, vil kunne optages på kostskolen.

Økonomi

EUD – skolehjemsberettigede elever (5 kvarters reglen) kr. 508,25- pr. uge inkl. kost & logi

AMU – kursist kr. 500,- pr. overnatning inkl. morgenmad

DOWNLOAD HER
og læs om de forskellige muligheder