Kursusinformation - betingelser og regler mm.

Ved deltagelse på AMU-kurser på EUC Lillebælt, skal der betales et kursusgebyr, med undtagelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) .
Gebyret betales af alle, med undtagelse af ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Kursusgebyret opkræves ved enhver tilmelding, og refunderes ikke i forbindelse med sygdom eller andet fravær.

Kursusgebyret er forskelligt fra kursus til kursus. Det vil fremgå af medsendte faktura eller fremsendte kursustilbud, hvor meget kursusgebyret udgør for det pågældende kursus.

I tilfælde, hvor der er knyttet særlige udgifter til en uddannelsesaktivitet, har EUC Lillebælt ret til at opkræve forhøjet kursusgebyr - på op til kr. 700,00/uge/deltager.

Kursister optages i den rækkefølge de tilmeldes, og der gives besked til de kursister der ikke er plads til på det pågældende kursus.
Kursisten informeres om næste ledige kursus, og om nødvendigt henvises til anden udbyder.

Afmeldegebyr
Ved afmelding senere end 5 arbejdsdage før første kursusdag opkræves et gebyr for sen afmelding.
Størrelsen på gebyret afhænger af kursets varighed og prisen på kurset.

Udebliver eller afmeldes så mange kursusdeltagere, at kurset ikke længere er rentabelt for EUC Lillebælt, aflyses dette med dags varsel.

Afmeldegebyr opkræves hos den / de arbejdsgivere, som har afmeldt medarbejdere eller som har medarbejdere der er udeblevet.

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren dog fritages for at betale afmeldegebyr:
• Arbejdsgiveren erstatter senest den første kursusdag en udeblevet eller afmeldt medarbejder med en anden
• Uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning