Kursuskalender

Transport og logistik

Øvrige kurser Antal hold Status
Klar til job i Transport og logistik 2016 1 Optaget
AMU kurser Antal hold Status
177. Ny på lageret 1 Ledige pladser
Anvendelse af situationsbestemt ledelse 2 Ledige pladser
Anvendelse af situationsbestemt ledelse - Trin 3 0 Kontakt skolen
Anerkendende ledelse 2 Ledige pladser
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 0 Kontakt skolen
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 0 Kontakt skolen
Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer 0 Kontakt skolen
Avanceret lager - IKUF 1 Optaget
Blokvognskørsel 6 Ledige pladser
Blokvognskørsel omfangsrigt gods 4 Ledige pladser
Blokvognskørsel tung transport 4 Ledige pladser
Brancherettet EU-Efterudd. for sværgodschauffører 1 Ledige pladser
Branchekendskab transport og logistik 2 Ledige pladser
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 0 Kontakt skolen
EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører 11 Ledige pladser
EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører 2 Ledige pladser
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 12 Ledige pladser
EU-Efterudd.-chauf. transporterende PCG Flaskegas 0 Kontakt skolen
Fremtid på lager 0 Kontakt skolen
Færdselsregulering i forbindelse med særtransport 13 Ledige pladser
Suppleringskursus færdselsregulering særtransport 1 Ledige pladser
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage og Lagerindretning og lagerarbejde - IKUF 0 Kontakt skolen
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage på Tysk 0 Kontakt skolen
Gaffeltruck certifikatkursus B - Weekend 1 Ledige pladser
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 15 Ledige pladser
Godstransport med lastbil 0 Kontakt skolen
GVU forløb 1 Optaget
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil 0 Kontakt skolen
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 3 Ledige pladser
Jobrel. fremmedsprog med basalt ordforråd - Trin 3 0 Kontakt skolen
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd - Trin 3 0 Kontakt skolen
Kommunikation i teams 0 Kontakt skolen
Kommunikation som ledelsesværktøj 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering 0 Kontakt skolen
Kørsel med vogntog, kategori C/E 0 Kontakt skolen
Kvalitetsstyring i virksomheden 2 Ledige pladser
Kundeservice 2 Ledige pladser
Kundeservice - Trin 3 0 Kontakt skolen
Kvalitetsstyring i virksomheden - Trin 3 0 Kontakt skolen
Køre- og hviletidsregler 2 Optaget
Lagerindretning og lagerarbejde 0 Kontakt skolen
Lager 2 og 3 0 Kontakt skolen
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 0 Kontakt skolen
Lagerøkonomi 0 Kontakt skolen
Lastbilmonteret kran, certifikat D 0 Kontakt skolen
Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm 9 Ledige pladser
Lastsikring og stuvning af gods 2 Optaget
Ledelse og samarbejde 1 Ledige pladser
Lederens projektplanlægning - Trin 3 0 Kontakt skolen
Lederens projektplanlægning 3 Ledige pladser
Ledelse af forandringsprocesser - Trin 3 0 Kontakt skolen
Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2 Ledige pladser
Ledelse af forandringsprocesser 2 Ledige pladser
Letbanefører grunduddannelse 0 Kontakt skolen
Logistik og organisation i transporterhvervene 1 Ledige pladser
Logistik og samarbejde 0 Kontakt skolen
Logistikspeciale GVU forløb 0 Kontakt skolen
Love og regler i vejtransporten 1 Ledige pladser
Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære. 0 Kontakt skolen
Medarbejderinvolvering i ledelse 2 Ledige pladser
Mentorkursus 0 Kontakt skolen
Modulvogntog sammenkobling og regler 0 Kontakt skolen
Personbefordring med bus 0 Kontakt skolen
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 2 Optaget
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 1 Optaget
Produktionsgruppers udarbejdelse af eSOP 1 Ledige pladser
Produktionskemi for operatører 0 Kontakt skolen
Prognoseteknikker og lagerstyring 2 Ledige pladser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne 0 Kontakt skolen
Sidemandsoplæring 0 Kontakt skolen
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker 0 Kontakt skolen
Sikkerhed og miljø ved stoffer og kemikalier 0 Kontakt skolen
Slumberger Danmark A/S 0 Kontakt skolen
Styringsteknik for operatører, procesindustri 1 Ledige pladser
Systematisk problemløsning for operatører 0 Kontakt skolen
Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse 2 Optaget
Teambuilding for selvstyrende grupper 0 Kontakt skolen
TQM for operatører i industrien. 0 Kontakt skolen
Trafiksikkerhedspolitik i virksomheden 2 Ledige pladser
Transport af mælk og mejeriprodukter 1 Optaget
Transportbranchens mentoruddannelse 1 Ledige pladser
Uheldforebyggelse for erhvervschauffører 0 Kontakt skolen
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 0 Kontakt skolen
Økonomi inden for transporterhvervene 2 Ledige pladser

DOWNLOAD HER
og læs om de forskellige muligheder