Kursusudvikling

Kursusudvikling kan sammenlignes med det at bygge en bro - broen fører fra EUC Lillebælt - over en afgrund af muligheder - til valg af den rigtige mulighed for kunden.

Formål/mål
Vi tilstræber af få klarlagt nytteværdien, af et givet kursusindhold og herunder
få besvaret spørgsmålene hvem, hvad og hvorfor.
Baggrunden for dette er, at kurset skal motivere og underbygge formålet, hvilket beskrives i kursusbeskrivelsen.

De forventede resultater
Kursusbeskrivelsen skal indeholde en specifikation af det ønskede færdige resultat og oplysninger om, hvad det kan forventes at man får ud af det.
Samtidig skal det oplyses, hvordan man kan måle resultaterne af de opnåede mål.

 

leg 019_Lille.jpg

Indholdet

Kursusbeskrivelsen skal omfatte indholdet af de enkelte læringsperioder.
Endvidere skal der stå, hvilke lærings aktiviteter, der indgår i de enkelte læringsperioder samt følgende:

Kursets nøglepersoner

 • Hvem skal undervise?
 • Hvem skal evt. være leder af læringsprojektet?
 • Hvilke andre interessenter er relevante?
 • Hvordan er ansvarsfordelingen?

Tidsplaner

 • Der udarbejdes en tidsplan gennemførelsen af kurserne
 • I forbindelse med tidsplanerne foretages der en vurdering af de nødvendige ressourcer


Ansvar og forudsætninger

 • Tidsrammer - kursusforløb
 • Indhold
 • Ressourceforbrug
 • Materialer
 • Aftaler
 • Økonomi

For kunden

 • hvilke tilskudsmuligheder
 • hvad skal kunden betale pr. deltager
 • omkostninger i forbindelse med forplejning