Studievejledningen

Velkommen i Studievejledningen

På EUC Lillebælt råder vi over en vejleder på hver af vores 3 adresser. Vil du i kontakt med en vejleder, kan du se kontaktinformationer ved den enkelte vejleder. Da alle vore vejledere også underviser, er det ikke sikkert, at du kan træffe dem på telefonen, men du er velkommen til at sende dem en mail, så svarer de så hurtigt som muligt (indenfor to hverdage). Du er også velkommen til at ringe til skolen. 

Nedenfor er de enkelte vejledere og deres speciale nævnt.
LWI

 

Laila Wilkinson

l[email protected]

Smed, Guld- og Sølvsmed, Industritekniker, Industrioperatør, Produktør, Automekaniker

 Tlf.: 79 20 11 61 (onsdag formiddag)

 

 

 


 

 

 Peter Grøn

Peter Grøn

[email protected]

Chauffør, Lager, Togklargører. 

Tlf.: 20 52 25 12 (fredag formiddag)

 

 

 

 

 

 Inger Dahl Nissen

Inger Dahl Nissen

[email protected]

Elektriker, Procesoperatør, Tømrer

 

 

Når man er startet på skolen, er det elevens kontaktlærer, der sørger for, at ens uddannelsesplan bliver gennemgået og godkendt i Elevplan. Det er ligeledes kontaktlæreren, der i tilfælde af justeringer sørger for, at disse bliver foretaget i "Elevplan".

Hvis en elev er frafaldstruet, tilbyder skolen eleven en individuel vejledningssamtale. Denne samtale har til formål at fastholde eleven i den aktuelle uddannelse eller finde alternative muligheder.

I tilfælde af udmeldelse af en elev sker dette kun efter samtale med uddannelseslederen for den pågældende afdeling.

Merit

Eleven har mulighed for merit. Det vil sige, at hvis der er noget, man kan i forvejen, skal man ikke igennem det igen. Merit betyder normalt, at man er fritaget for undervisning og/eller eksamen.
Der kan være tilfælde, hvor det er i elevens interesse at følge undervisningen på trods af merit. Undervisningen kan også være fagrettet og derfor obligatorisk. Eleven skal gøres bekendt med konsekvenserne af evt. merit.
Det er normalt den enkelte faglærer, i samarbejde med administrationen, der giver meritten.

DOWNLOAD HER og læs om de forskellige muligheder

DOWNLOAD HER
og læs om de forskellige muligheder