Følg linket hvis du vil skifte netværkskode..https://idsp.dk/FMTS/ManagePassword/IDSP%20elever