EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Praktisk erfaring

På lager- og terminaluddannelsen får du en grundlæggende viden om transport, opbevaring, viderefordeling og forsendelse af varer. Du opnår derfor bl.a. kompetencer i at modtage en ordre, finde varen frem og pakke den videre til transport. Du vil gennemgå en række praktiske opgaver, som du vil møde på en arbejdsplads, hvilket indebærer at køre en gaffeltruck og varevogn under 3500 kg.

Lager- og terminaluddannelsen

Om uddannelsen

Du vil blive undervist i relevante it-systemer som lagerstyringssystemet Navision, og vil få kendskab til de internationale regler for transport af gods.

Som en del af uddannelsen kommer du til at få indsigt i de internationale forhold i branchen gennem en studietur til udlandet. Her vil der være fokus på stedets geografi, demografi og det historiske aspekt, hvortil du vil opleve, hvordan man opererer på et lager i udlandet.

  • Opstart: Der er opstart på grundforløbet i august og januar.
  • Varighed: Uddannelsen varer 2-5 år, afhængigt af hvad du vælger at specialisere dig i.
  • Tilmelding: Du tilmelder dig uddannelsen på optagelse.dk

Uddannelsens opbygning

Efter grundforløbet skal du finde en læreplads, hvorefter uddannelsens hovedforløb veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på skolen.

Hovedforløbets varighed afhænger af, hvilket speciale du vælger. Hos EUC Lillebælt kan du specialisere dig som:

  • Lagermedhjælper (Trin 1) – 2 år
  • Lageroperatør (lager og transport) (Trin 2) – 3,5 år
  • Lageroperatør (lager og logistik) (Trin 2) – 3,5 år
  • Lager- og terminaldisponent (Trin 3) – 5 år (1,5 år som faglært eller via meritvejen)

Som lagermedhjælper lærer du at modtage, registrere og udlevere varer ved at benytte it-systemer.

Som lageroperatør med speciale i lager og transport lærer du at løse opgaver forbundet med chaufførjobbet og vil deraf opnå kørekort til lastbil kategori C.

Som lageroperatør med speciale i lager og logistik er arbejdet typisk rettet mod godsterminaler, centrallagre og fragtcentraler.

Som lager- og terminaldisponent vil arbejdet bestå i at have ansvar for den daglige drift af lageret. Du vil derfor lære om kvalitetsstyring, procesoptimering og udvikling af rutiner og arbejdsgange på arbejdspladsen.

 

Se LUP (Den lokale undervisningsplan) for lager- og terminaluddannelsen:
Den lokale undervisningsplan - lager- og terminaluddannelsen (GF2)

Den lokale undervisningsplan - Lager Og Logistikoperatør (HF)

Den lokale undervisningsplan - Lager Og Transportoperatør (HF)

Den lokale undervisningsplan - Disponent Lager og Terminal (HF)

Adgangskrav

Du skal have bestået 9./10. klasse med mindst karakteren 02 i dansk og matematik.

Hvis du enten er faglært, eller kan blive meritafklaret på baggrund af relevant erhvervserfaring, kan overbygningen til lager- og terminaldisponent (trin 3) også erhverves uden først at tage trin 1 + 2. Tager du meritvejen, har du mulighed for at gå til svendeprøve efter en kort uddannelse og dermed få det nødvendige svendebrev.

På uddannelsen er der mulighed for ny mesterlære.

Økonomi

Når du har fået en uddannelsesaftale, vil du modtage elevløn i både skole- og praktikperioderne. Hvis din uddannelsesaftale ikke dækker grundforløbet, kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år.

Undervisere

EUC Lillebælt er en moderne skole, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Vores undervisere holder sig løbende opdateret på de nyeste tendenser inden for deres fag. På den måde er du sikret, at du lærer det, som en arbejdsplads forventer af dig.

Vi holder os løbende opdateret med de nyeste materialer og maskiner, således at du vil have moderne udstyr og køretøjer til rådighed under din uddannelse.

Skolen er desuden dybt forankret i det lokale miljø, hvor vi har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder. Der er derfor rig mulighed for at finde en læreplads, og herfra koble din undervisning sammen med det, du skal lave i praksis på lærepladsen.

Skoleoplæring

Hvis du ikke finder en læreplads efter at have bestået grundforløb 2, har du mulighed for at komme i skoleoplæring.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet medhjælper, operatør eller disponent er der mange forskellige muligheder for dig i både ind- og udlandet. Du vil typisk komme til at arbejde i alt fra godsterminaler og lagervirksomheder til stormagasiner og andre opbevaringssteder.

Hvis du tager lager- og terminaldisponentuddannelsen (trin 3), har du desuden mulighed for at videreuddanne dig til logistikøkonom. Derudover kan du læse videre på en valgfri uddannelse på erhvervsakademiet, såfremt du opfylder de specifikke adgangskrav.

Bliv en del af EUC Lillebælt

Er du klar til at starte på en erhvervsuddannelse?

På EUC Lillebælt kan du dykke ned i netop det fag, du finder mest interessant, og på den måde tage første skridt mod en karriere i erhvervslivet. Samtidig med fagligheden får du mulighed for personlig og social udvikling i et spirende studiemiljø med højt til loftet.

Bliv elev

Søg optagelse på EUD/EUX

Hvis du er klar til at ansøge om plads på EUD/EUX, kan gå direkte til ansøgningssiden her.

 

Ansøg nu

Bliv kontaktet af en vejleder

Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om.

Bliv kontaktet