EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Håndtering af store køretøjer

På vejgodstransportuddannelsen lærer du at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer. Du bliver undervist i lastsikring og i hvordan man surrer og stuver gods. I dette fag er det vigtigt at være kundeorienteret, og derfor vil du opnå kompetencer inden for levering af service og kvalitet.

Vejgods[-]transport[-]uddannelsen

Om uddannelsen

Du får kendskab til de mange love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres i Danmark og i udlandet.

Som en del af uddannelsen kommer du til at få indsigt i de internationale forhold i branchen gennem en studietur til udlandet.  

  • Opstart: Der er opstart på grundforløbet i august og januar.
  • Varighed: Uddannelsen varer 3,5-5 år, afhængigt af hvad du vælger at specialisere dig i.
  • Tilmelding: Du tilmelder dig uddannelsen på optagelse.dk

Uddannelsens opbygning

Efter grundforløbet skal du finde en læreplads, hvorefter uddannelsens hovedforløb veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på skolen.

Hovedforløbets varighed afhænger af, hvilket speciale du vælger. Hos EUC Lillebælt kan du efter grundforløbet specialisere dig som: 

  • Lastbilchauffør (trin 1) – 2 år
  • Chauffør med speciale (trin 2) – 3,5 år
  • Kørselsdisponent (trin 1+2) – 5 år (1,5 år som faglært eller via meritvejen)

Som lastbilchauffør lærer du bl.a. at køre lastbil og at sikre lasten og transportere godset efter de forskellige love og regler.

Som chauffør kan du specialisere dig som godschauffør eller tankbilchauffør.

Med speciale godschauffør skal du kunne køre forskellige godstyper i sættevogne med lastbilmonteret kran og transportere farligt gods i emballager og tanke.

Med speciale som tankbilchauffør arbejder du hovedsageligt med operationelle arbejdsfunktioner i forbindelse med tanktransporter. Det kan være transport af flydende stoffer og af materialer i pulverform.

Fælles for de to specialer er, at du skal køre med store køretøjer og håndtere forskellige it-systemer. EUC Lillebælt er desuden eneste udbyder af specialet til tankbilchauffør i Danmark.

Som kørselsdisponent lærer du, hvordan man står for driften i et transportfirma. Herunder lærer du om arbejdsmiljø og vil opnå kompetencer inden for forhandlingsteknik.

 

Se LUP (Den lokale undervisningsplan) for vejgodstransportuddannelsen her:

Den lokale undervisningsplan – vejgodstransportuddannelsen (GF2)

Den lokale undervisningsplan - Godschauffør (HF)

Den lokale undervisningsplan - Tankbilchauffør (HF)

Den lokale undervisningsplan - Kørselsdisponent (HF)

Adgangskrav

Du skal have bestået 9./10. klasse med mindst karakteren 02 i dansk og matematik.

Hvis du enten er faglært, eller kan blive meritafklaret på baggrund af relevant erhvervserfaring, kan overbygningen til kørselsdisponent (trin 3) også erhverves uden først at tage trin 1 + 2. Tager du meritvejen, har du mulighed for at gå til svendeprøve efter en kort uddannelse og dermed få det nødvendige svendebrev.

På uddannelsen er der mulighed for ny mesterlære.

Økonomi

Når du har fået en uddannelsesaftale, vil du modtage elevløn i både skole- og praktikperioderne. Hvis din uddannelsesaftale ikke dækker grundforløbet, kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år.

Undervisere

EUC Lillebælt er en moderne skole, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Vores undervisere holder sig løbende opdateret på de nyeste tendenser inden for deres fag. På den måde er du sikret, at du lærer det, som en arbejdsplads forventer af dig.

Vi holder os løbende opdateret med de nyeste materialer og maskiner, således at du vil have moderne udstyr og køretøjer til rådighed under din uddannelse.

Skolen er desuden dybt forankret i det lokale miljø, hvor vi har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder. Der er derfor rig mulighed for at finde en læreplads, og herfra koble din undervisning sammen med det, du skal lave i praksis på lærepladsen.

Skoleoplæring

Det er ikke muligt at komme i skoleoplæring på vejgodstransportuddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Med vejgodsuddannelsen har du masser af muligheder for at gøre karriere i både ind- og udlandet. Som lastbilchauffør vil du typisk arbejde som chauffør hos fragtvognmænd eller inden for engroshandel med føde- og drikkevarer. Specialiserer du dig yderligere som enten godschauffør eller tankbilchauffør, kan du eksempelvis arbejde med fragt- og godstransport eller specialisere dig inden for særtransporter.

Desuden kan du efter trin 2 videreuddanne dig til logistikøkonom eller tage en professionsbachelor i eksport og teknologi på erhvervsakademiet. Derudover kan du læse videre på en valgfri uddannelse på erhvervsakademiet, såfremt du opfylder de specifikke adgangskrav. Hvis du afslutter uddannelsen efter trin 1, kan du tage de øvrige trin senere.

Vejgodstransportuddannelsen er i 2019 en fordelsuddannelse. Det betyder, at der i fremtiden vil være mangel på uddannede inden for dette fag. Endvidere vil arbejdsgivere, der laver uddannelsesaftaler med elever fra fordelsuddannelser, opnå en økonomisk bonus. Dermed giver vejgodstransportuddannelsen gode muligheder for både praktikpladser og efterfølgende jobmuligheder.

Bliv en del af EUC Lillebælt

Er du klar til at starte på en erhvervsuddannelse?

På EUC Lillebælt kan du dykke ned i netop det fag, du finder mest interessant, og på den måde tage første skridt mod en karriere i erhvervslivet. Samtidig med fagligheden får du mulighed for personlig og social udvikling i et spirende studiemiljø med højt til loftet.

Bliv elev

Søg optagelse på EUD/EUX

Hvis du er klar til at ansøge om plads på EUD/EUX, kan gå direkte til ansøgningssiden her.

 

Ansøg nu

Bliv kontaktet af en vejleder

Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om.

Bliv kontaktet