EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail info@eucl.dk

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Bliv elev

Skolepraktik

Når du er i skolepraktik, fungerer skolen som din "mester". Uddannelsens varighed er den samme, som hvis du er i lære hos en mester.

  • Hvis du ikke inden for 1 måned efter afsluttet grundforløb har fundet en praktikplads, får du tilbudt at starte din uddannelse under skolepraktikordningen
  • Det er en betingelse for at blive optaget til skolepraktik, at du er tilmeldt som praktikpladssøgende på skolen og har udfyldt skemaet til registrering af praktikpladsønsker
  • At du har en synlig profil på praktikpladsen.dk

Skolepraktikydelse

Som skolepraktikelev får du skolepraktikydelse, der udbetales af skolen den sidste bankdag i måneden. Du optjener ikke feriepenge, når du er i skolepraktik. Satserne pr. 1. januar 2019 er:

  • Hvis du er over 18 år, vil beløbet være på 7.640 kr. pr. måned
  • Hvis du er under 18, vil beløbet være på 3.189 kr. pr. måned 

Du kan ikke modtage skolepraktikydelse, hvis du får kontanthjælp eller anden form for overførselsindkomst.

Orientering om skolepraktik

Du vil blive orienteret omkring skolepraktikordningen, inden du afslutter dit grundforløb.

  • Inden for en måned vil du blive inviteret til et informationsmøde. Til informationsmødet er der mødepligt. Det betyder, at hvis du udebliver, mister du retten til skolepraktik.
  • Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skolepraktik

Opstart af skolepraktik sker således senest en måned efter afsluttet grundforløb.

Bliv elev

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? Bliv en del af et fagligt og socialt studiemiljø med både teoretisk og praktisk undervisning.

Ansøg nu

Bliv kontaktet af en vejleder

Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om.

Bliv kontaktet