For virksomheder

EUC Lillebælts virksomhedskonsulenter kommer gerne ud i din virksomhed og hjælper med råd og vejledning i forbindelse med oprettelse af lære- og praktikpladser.

De hjælper også gerne med at afdække medarbejdernes behov for efteruddannelse, og kan vejlede om jobrotation og muligheder for tilskud til uddannelse.

 Kontakt EUC Lillebælt på tlf. 7920 1111 – og spørg efter én af virksomhedskonsulenterne:

 

Hvis du mangler en elev, kan du også finde hjælp på skolens PraktikService.