EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail info@eucl.dk

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Bliv elev

Kalender

August 2020

Uge 33

10.08

Første skoledag, 1. årgang kl. 9.00-11.40, 2 og 3. årgang kl. 11.00 (skema fra 4. lektion)

10.08

Indvielse af HTX-bygningen kl. 11

10.08-14.08

Introuge for 1. årgang

13.08-14.08

Tur til Lyngsbo, 1. årgang

14.08

HTX Lounge kl. 14.15-17.30

Uge 34

17.08
Sygeeksamen/reeksamen skriftlige årsprøver 1. årgang (nu 2. årgang)

18.08
Studievalg oplæg: 3.X, 3.Y, 3.Z i auditoriet kl. 12.05-14.15

21.08
Elevfest – årets første HTX-fest

Uge 35

25.08
SOP - Orientering om studieområdeopgave for 3. årgang kl. 10.40 i auditoriet (KBA)

September 2020

Uge 36

01.09
SOP – Emnecafé kl. 14.20-15.20 i caféområdet, drøft dit emne med underviserne

02.09
Skolefodboldturnering

03.09
Orienteringsmøde for 1. årgang (forældre og elever) kl. 19-21

04.09
SOP – Valg af fag

04.09
Fredagscafé kl. 14.15-17.30

Uge 37

07.09-11.09
Brobygning 9. klasse


08.09
Naturfagdag til Grimmermosehus 1. årgang, kollaborativ skrivning, 2. årgang

10.09-15.09
Ansøgningsperiode til Studiepraktik 3. årgang

11.09
Sidste frist for valg af studieretningsworkshop 1. årgang

Uge 38

14.09-18.09
SOP - Første vejledningssamtale


14.09
Studievalg oplæg: Hold 1 kl. 08.20-09.20, hold 2 kl. 09.30-10.30, hold 3 kl. 10.40-11.40

Uge 39

22.09
Studievalg workshop, 3. årgang: Studie eller sabbat? 3.X kl. 10.40-11.40, 3.Y kl. 12.05-13.05, 3.Z kl. 13.15-14.15

23.09
Sportsdag for alle årgange på Erritsø Idrætscenter

22.09 + 24.09
Workshop 1. årgang (afprøvning af to studieretninger, en pr. dag)

25.09
SOP - Endeligt valg af fag

Oktober 2020

Uge 40

28.09-30.09
Overgang til det nye Uddata

28.09-02.10
Evalueringssamtaler med kontaktlærere på 1. årgang

02.10
Fredagscafé kl. 14.30-17.30

03.10
Åbent Hus på hele EUC Lillebælt kl. 10-14

Uge 41

05.10
Valg af studieretning 1. årgang

05.10
Orientering om grundforløbsprøve for 1. årgang kl. 10.40 i auditoriet (KBA)

09.10
Humanistisk fagdag for alle årgange (foredrag, workshops m.m.).

Uge 42

12.10-16.10
Efterårsferie

Uge 43

19.10-20.10
SO-projektdage 3. årgang (populærvidenskabelig artikel)

21.10-23.10
Studiepraktik 3. årgang

Uge 44

28.10-30.10
Grundforløbsprøver

30.10
Oktoberfest

November 2020

Uge 45

45-48
Brobygning for 10. klasser

02.11
Start i studieretningsklasse 1. årgang, ny skemaperiode

02.11-06.11
SOP - 2. vejledningssamtale

06.11
HTX Lounge kl. 15-18

Uge 46

13.11

Udlevering af standpunktskarakterer 2. og 3. årgang kl. 16

Uge 47

16.11
SOP - aflevering af problemformulering på Uddata

18.11
Åbent hus kl. 19-21

20.11-22.11
HTX Connection

Uge 48

24.11-26.11
Københavnertur 1. årgang

27.11
HTX-julefest

01.12
SOP - Opgaveformulering udleveres + oplæg (oplæg om søgeteknik og læsestrategier)

December 2020

Uge 48

01.12
SOP - Opgaveformulering udleveres + oplæg (oplæg om søgeteknik og læsestrategier)

Uge 49

02.12-03.12
SOP - Oplægsdage (oplæg om skrivehandlinger + plagiat og kildeangivelser)

04.12
Julefredagscafé kl. 14.15-17.30

Uge 50

07.12
Fælles oplæg og undervisning i Pixlr (TPR) for 1. årgang kl. 8.20-11.40 i auditoriet

11.12 + 14.12
SOP - Oplægsdage (oplæg om ?)

Uge 50-51

15.12-21.12
SOP - Skriveuge – afleveres kl. 14.00 (ekstra tid d. 22.12 kl. 14.00)

Uge 51

16.12-18.12
SO-projektdage 1. og 2. årgang (Demokrati og medborgerskab + Bæredygtighed)

Uge 52

22.12
Juleafslutning kl. 10.30-11.40, underholdning 1. årgang, alm. undervisning 1.-2. lektion

22.12
SOP, introduktion til den mundtlige prøve kl. 10-10.30

Uge 52-1

23.12-03.01.21 
Juleferie

Januar 2021

Uge 1

06.01-22.01
SOP - Mundtlig eksamen (forsøges koncentreret i uge 3)

08.01
Fredagscafé kl. 14.15-17.30

Uge 2

15.01
Orientering om valgfag for 1. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

Uge 3

18.01
Orientering om teknikfag for 2. årgang kl. 12.05-13.05 i auditoriet

Uge 4

27.01
Skolehåndboldturnering, Fredericia Idrætscenter

28.01
Aflevering af valgfagsskemaer 1. og 2. årgang

Februar 2021

Uge 5

02.02
Studievalg oplæg: 3.X, 3.Y, 3.Z kl. 9.30-10.30 i auditoriet

03.02
Orientering om studieretningscase i auditoriet kl. 10.40, 2. årgang

05.02
HTX-Lounge kl. 15-18

Uge 6

12.02
Idrætsdag på HTX

Uge 7

15.02-19.02
Vinterferie

Uge 8

24.02-26.02
SO-projektdage for 1. og 2. årgang, fredag er idéhistoriedag for 3. årgang

25.02
Studievalg workshop: Digital ansøgning på optagelse.dk, 3. årgang kl. 9.30-10.30

Marts 2021

Uge 9

01.03-05.03
Terminsprøver 2. og 3. årgang (Generalprøve på Netprøver onsdag d. 03.03.2021)

05.03
HTX-fest: Forårsfest

Uge 10

08.03-12.03
Studietur, 2.Y, 2.X, 2.Z

08.03
Teknikfag 3. årgang, udlevering af projektoplæg

12.03
Udlevering af standpunktskarakterer kl. 16.00, alle årgange

Uge 11

15.03
Teknologi B, udlevering af projektoplæg

16.03
Sygeeksamen terminsprøver 9-14

Uge 12

22.03
Studievalg oplæg: 2.X kl. 09.30-10.30, 2.Y kl. 10.40-11.40, 2.Z kl. 12.05-13.05

Uge 13

29.03-05.04
Påskeferie

April 2021

Uge 13

29.03-05.04
Påskeferie

Uge 14

06.04
Matematik B, udlevering af projektoplæg/tema

09.04
Fredagscafé kl. 14.15-17.30

Uge 16

19.04-23.04
Teknikfagsuge, 3. årgang

Uge 17

26.04
Matematik B, aflevering af projektrapport kl. 14.00

29.04
Studieinfo i Vejle, 2. og 3. årgang

28.04-05.05
Teknologi B, projektperiode

30.04
St. Bededag

Maj 2021

Uge 18

04.05
Teknologimesse kl. 13.15-14.15 (produkt afleveres kl. 13.00)

05.05
Aflevering af teknologirapport kl. 14.00, 2. årgang

07.05
Gallafest

Uge 19

12.05
Offentliggørelse af eksamensplanen for skriftlige prøver

12.05
Aflevering af teknikfagsrapport kl. 14.00, 3. årgang

13.05-14.05
Kristi Himmelfartsferie

Uge 20

18.05
Karrierelæringsdag/alumnedag for 2. og 3. årgang kl. 09.30-11.40 i auditoriet

19.05
Eksamensplan offentliggøres for alle klasser, sidste skoledag 3. årgang

19.05
Sidste almindelige skoledag og udlevering af årskarakterer for 1. og 2. årgang

20.05
Første mulige prøvedag

21.05
Dansk A kl. 9.00-14.00

Uge 21

24.05
2. pinsedag

25.05
Engelsk A/B kl. 09.00-14.00

26.05
Matematik A, udlevering af bilagsmateriale

25.05.-26.05
Skrivedage 1. årgang (kollaborativ skrivning d. 25.05 og forberedelse til engelsk skr. årsprøve d. 26.05)

26.05-28.05
Dansk-idéhistorieopgave 2. årgang

28.05
Matematik A kl. 9.00-14.00

Uge 22

31.05
Bioteknologi A kl. 9.00-14.00

01.06
Fysik A kl. 9.00-14.00

02.06
Kemi A kl. 9.00-14.00

Juni 2021

Uge 22

01.06
Fysik A kl. 9.00-14.00

02.06
Kemi A kl. 9.00-14.00

Uge 25

23.06
Sidste mulige mundtlige prøvedag


25.06
Dimission 3.g kl. 13.00

Juli 2021

Sommerferie

August 2021

Uge 32

09.08.20
Første skoledag

1. årgang kl. 9.00-11.40,

2.+ 3. årgang kl. 11.00