EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Kalender

August 2022

Uge 32

08.08

Første skoledag, 1. årgang kl. 9.00-11.40. 2 og 3. årgang kl. 11.00 - skema fra 4. lektion

08.08-12.08

Introuge for 1. årgang

11.08-12.08

Tur til Lyngsbo, 1. årgang

Uge 33

17.08

Sygeeksamen/reeksamen skriftlige årsprøver 1. årgang (nu 2. årgang)

18.08

Foredrag ved Søren Koch om karriere for 2. og 3. årgang i auditoriet kl. 9.30-10.30

19.08

Studievalg: 3.X, 3.Y, 3.Z i auditoriet kl. 10.40-11.40

19.08

Fredagscafé

Uge 34

25.08

SOP - Orientering om studieområdeopgave for 3. årgang kl. 9.30 i auditoriet (KBA)

26.08

Engelsk B sygeeksamen, 2. årgang, nu 3. årgang

Uge 35

30.08-06.09

3.Y i Grønland

September 2022

Uge 36

07.09

Skolefodboldturnering

08.09-15.09

Ansøgningsperiode til Studiepraktik 3. årgang

08.09

Naturfagdag til Grimmermosehuset 1. årgang

09.09

SOP – Emnecafé kl. 14.20-15.20 i caféområdet, drøft dit emne med underviserne

09.09

Elevfest

Uge 37

12.09

SOP – Valg af emne og fag

12.09-16.09

Brobygning 9. klasse

Uge 38

19.09-23.09

SOP - Første vejledningssamtale

20.09

Sidste frist for valg af studieretningsworkshop 1. årgang

20.09

Studievalg oplæg: Hold 1 kl. 08.20-09.20, hold 2 kl. 09.30-10.30, hold 3 kl. 10.40-11.40

21.09

Sportsdag for alle årgange på Erritsø Idrætscenter

22.09

Orienteringsmøde for 1. årgang (forældre og elever) kl. 19-21

Uge 39

26.09-27.09

Naturvidenskabelig festival 3.Y. Mandag kl. 12.05-15.20, tirsdag kl. 8.20-15.20

27.09

SOP - Endeligt valg af fag

28.09

Workshop 1. årgang (afprøvning af to studieretninger, en pr. dag), runde 1

29.09

Workshop 1. årgang (afprøvning af to studieretninger, en pr. dag), runde 2

30.09-02.10

HTX Connection

Oktober 2022

Uge 40

03.10-07.10

Evalueringssamtaler med kontaktlærere på 1. årgang

04.10

Studievalg, 2. årgang, 2.X kl. 10.40-11.40, 2.Y kl. 12.05-13.05, 2.Z kl. 13.15-14.15

07.10

Valg af studieretning 1. årgang

07.10

Fredagscafé

Uge 41

10.10

Studievalg workshop om erhvervsuddannelser, frivilligt tilbud, kl. 9.30-10.30, lokale 10

13.10

Orientering om grundforløbsprøve for 1. årgang kl. 09.30 i auditoriet (KBA)

14.10

Event/foredrag eller lign. som afslutning på dagen

Uge 42

17.10-12.10

Efterårsferie

Uge 43-46

24.10-14.11

Ung til ung vejledning for 8. kl. (aftenarrangementer), vi er værter 31.10 og 02.11

Uge 43

25.10-26.10

SO-projektdage 3. årgang (populærvidenskabelig poster)

26.10-28.10

Studiepraktik 3. årgang

27.10-28.10

Grundforløbsprøver

Uge 44

31.10

Start i studieretningsklasse 1. årgang, ny skemaperiode for alle årgange

31.10

Opstart af faglig læsning i alle fag, 1. årgang

November 2022

Uge 44

01.11

Studievalg workshop, 3. årgang: Studie eller sabbat? 3.X kl. 10.40-11.40, 3.Y kl. 12.05-13.05, 3.Z kl. 13.15-14.15

04.11

Fredagscafé

Uge 45-48

Brobygning for 10. klasser

Uge 45

07.11-11.11

SOP - 2. vejledningssamtale

11.11

Udlevering af standpunktskarakterer 2. og 3. årgang kl. 15.30

Uge 46

11.11

Oplæg om problemformulering SOP - klassevis (SUP)

16.11

Åbent hus kl. 19-21

18.11

SOP - aflevering af problemformulering på Uddata

18.11

Elevfest

Uge 47

23.11-25.11

Københavnertur 1. årgang

December 2022

Uge 48

01.12

SOP - opgaveformulering udleveres + oplæg 1 (oplæg om formalia)

02.12

SOP – oplæg 2 (oplæg om Word-funktioner)

Uge 49

05.12

SOP – oplæg 3 (oplæg: Hvordan kommer jeg videre?)

06.12

SOP – oplæg 4 (konklusion og refleksion)

07.12

SOP – oplæg 5 (den mundtlige eksamination)

08.12

Fælles oplæg og undervisning i Pixlr (TPR) for 1. årgang kl. 8.20-11.40 i auditoriet

09.12

Julecafé

Uge 50

14.12-16.12

SO-projektdage 1. og 2. årgang (Demokrati og medborgerskab + Bæredygtighed)

Uge 50-51

13.12-19.12

SOP - Skriveuge – afleveres kl. 14.00 (elever m. ekstra tid d. 21.12 kl. 14.00)

Uge 51

21.12

Juleafslutning kl. 10.30-11.40, underholdning 1. årgang, alm. undervisning 1.-2. lektion

Uge 52-1

22.12-02.01 Juleferie

Januar 2023

Uge 1

04.01

SOP - introduktion til den mundtlige prøve kl. 9.30 (efter morgensamlingen)

Uge 2

10.01-11.01

SOP - Mundtlig eksamen

13.01
Orientering om valgfag for 1. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

Uge 3

16.01-20.01

Terminsprøver

Uge 4

23.01
Orientering om teknikfag for 2. årgang kl. 12.05-13.05 i auditoriet

25.01

Skolehåndboldturnering, Fredericia Idrætscenter

27.01

Aflevering af valgfagsskemaer 1. og 2. årgang

Fredagscafé

Uge 5

31.01

Orientering om studieretningscase i auditoriet kl. 08.20, 2. årgang (TPR)

Studievalg oplæg: 3.X, 3.Y, 3.Z kl. 9.30-10.30 i auditoriet

Februar 2023

Uge 6

07.02

Generalprøve på Netprøver, kun login

10.02

Idrætsdag på HTX

Udlevering af standpunktskarakterer kl. 15.30, alle årgange

Uge 7

13.02-17.02
Vinterferie

Uge 8

21.02

Studievalg workshop: Digital ansøgning på optagelse.dk, 3. årgang kl. 9.30-10.30

Funktioner i Word (SRC), 2. årgang i auditoriet kl. 12.05 (TPR)

22.02-24.02

SO-projektdage for 1. og 2. årgang, fredag er idéhistoriedag for 3. årgang

Marts 2023

Uge 9

01.03

Teknikfag 3. årgang, udlevering af projektoplæg

03.03

Fredagscafé

Uge 9-16

Brobygning 8. kl

Uge 10

06.03-12.03

Studietur for 2.T, 2.U, 2.V

Uge 11

15.03

Teknologi B, udlevering af projektoplæg

17.03

Elevfest

Uge 13

27.03
Studievalg oplæg: 2.T kl. 09.30-10.30, 2.U kl. 10.40-11.40, 2.V kl. 12.05-13.05

31.03

Matematik B, udlevering af projektoplæg/tema

Fredagscafé

April 2023

Uge 14-15

03.04-10.04

Påskeferie

Uge 16

18.04-24.04

Teknikfagsuge

Uge 17

25.04
Studieinfo online

26.04
Matematik B, aflevering af projektrapport kl. 14.00

27.04-03.05
Teknologi B, projektperiode

28.04

Galla

Maj 2023

Uge 18

02.05
Teknologimesse kl. 13.15-14.15 (produkt afleveres kl. 13.00)

03.05
Aflevering af teknologirapport kl. 14.00, 2. årgang

04.05

Offentliggørelse af eksamensplanen for skriftlige prøver og mdt. prøver før 23.05

05.05

St. Bededag

Uge 19

08.05

Aflevering af teknikfagsrapport kl. 14.00, 3. årgang

09.05

Karrierelæringsdag/alumnedag for 2. og 3. årgang kl. 09.30-11.40 i auditoriet

12.05

Eksamensplan offentliggøres for alle klasser, sidste skoledag 3. årgang

Sidste almindelige skoledag og udlevering af årskarakterer for alle kl. 15.30

Uge 20

15.05

Første mulige prøvedag

16.05

Dansk A kl. 9.00-14.00

17.05

Engelsk A/B kl. 09.00-14.00

18.05-19.05

Kristi Himmelfartsferie

Uge 21

22.05-24.05

Dansk-idéhistorieopgave 2. årgang

22.05

Matematik A, udlevering af bilagsmateriale

24.05

Matematik A kl. 9.00-14.00

25.05

Bioteknologi A kl. 9.00-14.00

26.05

Fysik A kl. 9.00-14.00

Uge 22

29.05

2. pinsedag

30.05

Kemi A kl. 9.00-14.00

Juni 2023

Uge 25

21.06
Sidste mulige mundtlige prøvedag


23.06
Dimission 3.g kl. 13.00

Juli 2023

Sommerferie

August 2023

Uge 32

07.08.20
Første skoledag

1. årgang kl. 9.00-11.40,

2.+ 3. årgang kl. 11.00