EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail info@eucl.dk

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Bliv elev

Kalender

August 2019

Uge 33

12.08.19
Første skoledag, 1. årgang kl. 9.00-11.40, 2 og 3. årgang kl. 11.00 (normalt skema fra 4. lektion) 

12.08.19-16.08.19
Introuge for 1. årgang 

15.08.19-16.08.19
Tur til Lyngsbo, 1. årgang 

16.08.19
Fredagscafé kl. 14.15-17.30

Uge 34

23.08.19
Elevfest – årets første HTX-fest

Uge 35

26.08.19
Sygeeksamen/reeksamen skriftlige årsprøver 1. årgang (nu 2. årgang)

26.08.19
Studievalg oplæg: 3.X, 3.Y, 3.Z i auditoriet kl. 12.05

September 2019

Uge 36

02.09.19
Orientering om studieområdeopgave (SOP) for 3. årgang kl. 10.40 i auditoriet (KBA)

04.09.19
Skolefodboldturnering 36-37

04.09.19-10.09.19
Ansøgningsperiode til Studiepraktik 3. årgang 

05.09.19
Forældremøde for 1. årgang kl. 19-21

Uge 37

09.09.19-13.09.19
Brobygning 9. kl. 

13.09.19
Sidste frist for valg af studieretningsworkshop 1. årgang 

13.09.19
Fredagscafé kl. 14.15-17.30

Uge 38

16.09.19
Valg af fag til SOP

16.09.19
Studievalg oplæg: Hold 1 kl. 08.20-09.20, hold 2 kl. 09.30-10.30, hold 3 kl. 10.40-11.40 

17.09.19-19.09.19
Lærerpraktik i grundskolen for HTX-elever 38

20.09.19 
Sportsdag for alle årgange på Erritsø Idrætscenter

Uge 39

24.09.19 + 26.09.19
Workshop 1. årgang (afprøvning af 2 studieretninger, 1 pr. dag)

Oktober 2019

Uge 40

30.09.19-04.10.19
Evalueringssamtaler med kontaktlærere på 1. årgang 

30.09.19
Studievalg workshop om ingeniørudd. kl. 09.30-10.30, workshop om sabbat kl. 10.40-11.40 (kun for 3. g, som ønsker at deltage) 

02.10.19-04.10.19
SO-projektdage 3. årgang (populærvidenskabelig artikel)

04.10.19
Sidste frist for matematikscreening på 1. årgang

04.10.19
HTX-fest: Oktoberfest

Uge 41

07.10.19
Valg af studieretning 1. årgang

07.10.19-11.10.19
1. vejledningssamtale SOP, 3.g 41

08.10.19
Afdelingsmøde 

09.10.19
Orientering om grundforløbsprøve for 1. årgang kl. 10.40 i auditoriet (KBA) 

11.10.19
Humanistisk fagdag for alle 2. og 3. g klasser (foredrag, workshops mm.)

Uge 42

14.10.19-18.10.19
Efterårsferie

Uge 43

21.10.19 
Endeligt valg af fag til SOP

22.10.19-11.11.19 (Uge 43-46)
Ung til ung vejledning for 8. kl. 43

23.10.19-25.10.19
Studiepraktik 3. årgang

Uge 44

28.10.19-01.11.19
Prøver i grundforløbet 

Uge 44-48
Brobygning for 10. klasser

November 2019

Uge 44

01.11.19
Fredagscafé kl. 14.15-17.30

Uge 45

04.11.19-08.11.19
2. vejledningssamtale SOP 45

04.11.19
Start i studieretningsklasse 1. årgang, ny skemaperiode

Uge 46

11.11.19
Aflevering af problemformulering på Uddata, SOP 46

13.11.19-14.11.19
InnoCamp 46

15.11.19
Udlevering af standpunktskarakter 2. og 3. årgang kl. 16 46

15.11.19
HTX Lounge

Uge 47

22.11.19
Opgaveformulering SOP udleveres 47

22.11.19-24.11.19
HTX Connection (dato ikke fastsat)

Uge 48

26.11.19-28.11.19
Københavnertur 1. årgang 

29.11.19
HTX-julefest

December 2019

Uge 49

02.12.19-03.12.19
Undervisningsdage SOP

06.12.19
Julefredagscafé kl. 14.15-17.30

Uge 50

09.12.19
Fælles oplæg og undervisning i Pixlr (TPR) for 1. årgang kl. 8.20-11.40 i auditoriet

11.12.19-12.12.19
Undervisningsdage SOP

Uge 50-51

13.12.19-19.12.19
3.g SOP skriveuge – afleveres kl. 14.00

Uge 51

16.12.19-18.12.19
SO-projektdage 1. og 2. årgang

20.12.19
Alm. undervisning 1.-2. lektion, juleafslutning kl. 10.30-11.40, underholdning 1. årgang

Uge 51-1

21.12.19-02.01.20
Juleferie

Januar 2020

Uge 2

10.01.20 
Fredagscafé kl. 14.15-17.30

Uge 3

15.01.20
Åbent Hus kl. 19-21 

13.01.20
Studievalg oplæg: 3.X, 3.Y, 3.Z kl. 9.30-10.30 i auditoriet 

17.01.20
Orientering om valgfag for 1. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

Uge 4

22.01.20
Skolehåndboldturnering, Fredericia idrætscenter 

24.01.20
HTX-Lounge kl. 17-22.30

Uge 5

27.01.20
Orientering om teknikfag for 2. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

31.01.20
Aflevering af valgfagsskemaer 1. årgang

Februar 2020

Uge 6

03.02.20
Aflevering af valgfagsskemaer 2. årgang 6

07.02.20
Idrætsdag på HTX

Uge 7

10.02.20-14.02.20
Vinterferie

Uge 8

18.02.20
Studievalg workshop (for interesserede elever) om motiveret ansøgning kl. 9.30-10.30

19.02.20-21.02.20
SO-projektdage for 1. og 2. årgang

Uge 9

24.02.20-28.02.20
Terminsprøver 2. og 3. årgang

Uge 9-14

Brobygning 8. kl

Marts 2020

Uge 10

03.03.20
Sygeeksamen terminsprøver 9-14 10

06.03.20 
Udlevering af standpunktskarakterer kl. 16.00, alle årgange 10

06.03.20 
HTX-fest: Forårsfest

Uge 11

09.03.20 
Studievalg workshop (for interesserede 3.g-elever) om hjælp til det digitale ansøgningsskema på optagelse.dk kl. 9.30-10.30 11

10.03.20 
Teknikfag 3. årgang kl. 8.20-14.15, udlevering af projektoplæg

Uge 11
Studietur, 2.Y

Uge 11
Studietur, 2.X

Uge 11
Studietur, 2.Z

Uge 12

16.03.20 
Teknologi B, udlevering af projektoplæg

20.03.20-22.03.20 
HTX Connection (dato ikke fastsat)

Uge 13

24.03.20 
Studievalg oplæg:
2.X kl. 09.30-10.30 
2.Y kl. 10.40-11.40 
2.Z kl. 12.05-13.05

April 2020

Uge 14

03.04.20
Matematik B, udlevering af projektoplæg/tema

06.04.20-13.04.20 (uge 15-16)
Påskeferie

Uge 16

17.04.20
Fredagscafé kl. 14.15-17.30

Uge 17

20.04.20-24.04.20
Teknikfagsuge, 3. årgang

21.04.20
2. årgang Studieinfo i Vejle (tidligere Ta’ et valg)

Uge 18

27.04.20
Matematik B, aflevering af projektrapport kl. 14.00

Maj 2020

Uge 18

30.04.20-06.05.20
Teknologi B, projektperiode 18

01.05.20
Gallafest 18

05.05.20
Teknologimesse kl. 13.15-14.15 (produkt afleveres kl. 13.00)

Uge 19

06.05.20
Aflevering af projektrapport kl. 14.00, 2. årgang

08.05.20
St. Bededag 

Uge 20

11.05.20
Offentliggørelse af eksamensplanen for skriftlige prøver samt de prøver, der afholdes før 25.05.20

11.05.20
Aflevering af teknikfagsrapport kl. 14.00, 3. årgang 

11.05.20
Karrierelæringsdag/alumnedag for 2. årgang kl. 09.30-11.40 i auditoriet 

15.05.20
Udlevering af årskarakterer 3.årgang, kl. 16.00 

15.05.20
Eksamensplan offentliggøres for alle klasser, sidste skoledag 3. årgang 

15.05.20
Sidste almindelige skoledag og udlevering af årskarakter for 1. og 2. årgang

Uge 21

18.05.20
Første mulige prøvedag 

18.05.20
Biotek A kl. 9-14 

19.05.20
Engelsk A/B kl. 09.00-14.00 

20.05.20
Dansk A kl. 9.00-14.00 

21.05.20-22.05.20
Kristi Himmelfartsferie 21

25.05.20
Fysik A kl. 9.00-14.00 21

25.05.20-26.05.20
Skrivedage 1. årgang (kollaborativ skrivning og forberedelse til engelsk skr. årsprøve)

Uge 22

27.05.20-29.05.20
Dansk-idéhistorieopgave 2. årgang 22

27.05.20
Matematik A, udlevering af bilagsmateriale kl. 9.00 22 29.05 Matematik A kl. 09.00-14.00

Juni 2020

Uge 23

01.06.20
2. pinsedag

Uge 24

05.06.20
Grundlovsdag

Uge 26

24.06.20
Sidste mulige mundtlige prøvedag 

26.06.20
Dimission 3.g kl. 13.00

Juli 2020

Sommerferie

August 2020

Uge 33

10.08.20
Første skoledag:
1. årgang kl. 9.00-11.40
2.+ 3. årgang kl. 11.00