Blokvognskørsel

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
23. september 2019 Valgt 1 ledige pladser
7. oktober 2019 Vælg 5 ledige pladser
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 18. september 2019
Startdato 23-09-2019
Slutdato 27-09-2019
Varighed 5,0 dage
Tilmeldingsfrist 18. september 2019
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris kr.620,00
Pris for ledige kr.4.788,50
Pris for højtuddannede kr.4.788,50
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08:20-15:44
Beskrivelse Blokvognskørsel
Kontaktperson Jette Hansen/Jill Villesen
Telefonnr. 79201200
Kviknummer 607405762275
Minimum antal deltagere 1
1 ledige pladser Tilmeld
FAG TIL KURSET
Skolefagkode: 58566
Varighed: 0,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 0,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Blokvognskørsel
Skolefagkode: 45111
Varighed: 5,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 620,00
Pris for ledige: 4.788,50
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4.788,50
Målgruppe: Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.
Formål: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.
Indhold: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af kendskab til færdselslovens regler og bestemmelser om blokvognstransport, gennem teori om blokvognsopbygninger, anhugning, vejkort med signaturforklaringer, herunder det særlige vejnet, som ofte skal anvendes ved blokvognstransporter, udføre læsning/surring/opklodsning af maskingods ved hjælp af spil, planlægge og gennemføre maskintransport med blokvogn ad fastlagt rute, således at blokvognens akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides. Arbejdet omfatter betjening af forskellige former for hydrauliske læsseramper og manuelt betjente ramper, korrekt understøtning af blokvogn og afmærkning af udragende godstyper. Endelig kan deltageren udfylde en ansøgning om transporttilladelse og udføre eftersyn af blokvognstog før transport samt udvise særligt hensyn over for andre trafikanter under kørsel.