Operatør vedligehold, automatik intro

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
4. november 2019 Valgt Optaget
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 2. november 2019
Startdato 04-11-2019
Slutdato 22-11-2019
Varighed 10,0 dage
Tilmeldingsfrist 2. november 2019
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris kr.1.240,00
Pris for ledige kr.6.638,70
Pris for højtuddannede kr.6.638,70
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08:00-15:30
Beskrivelse Operatør vedligehold, automatik intro
Kontaktperson Jill Villesen
Telefonnr. 79201202
E-mail [email protected]
Kviknummer 607405774580-16f
Minimum antal deltagere 11
Optaget Optaget
FAG TIL KURSET
Inspektion for operatører i procesindustrien
Skolefagkode: 40368
Varighed: 2,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 248,00
Pris for ledige: 1.415,70
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1.415,70
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører med behov for grundlæggende færdigheder inden for rundering og inspektion af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål: På kurset lærer du at udføre rundering og inspektion af enkelt produktionsudstyr i procesindustrien ved brug af sanser (se, lytte, lugte, føle). Du lærer også at skelne mellem typiske fejl og mangler samt at rapportere og dokumentere det udførte arbejde.
Indhold: Deltageren kan efter kurset foretage, afrapportere og dokumentere rundering og inspektion af enkelt produktionsudstyr i procesindustrien i forbindelse med produktion, rengøring og omstilling. Herunder kan deltageren skelne mellem normale og unormale forhold ved brug af sanser (se, lytte, lugte, føle). Deltageren kan ved fejlmelding skelne mellem typiske mekaniske og automatik/elektriske fejl og mangler samt anvende gængse fagudtryk. Deltageren kan udføre og dokumentere opgaverne efter gældende instruktioner og med fokus på orden og sikkerhed.
Operatør vedligehold, automatik intro
Skolefagkode: 40488
Varighed: 5,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 620,00
Pris for ledige: 3.209,25
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3.209,25
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører med behov for grundlæggende færdigheder inden for enkelt automatik vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål: På kurset lærer du at betjene og fejlfinde på en 3-faset motor installation og udføre simpelt vedligehold på filter/smøreenheder, ventiler, aktuatorer mm. Du lærer også at udskifte sikringer og genindkoble termorelæ samt at rapportere og dokumentere det udførte arbejde.
Indhold: Deltageren kan efter kurset betjene samt medvirke ved fejlfinding på 3-faset motor installation ud fra grundlæggende viden om el-teknik, el-sikkerhed, måleteknik samt relevante komponenter såsom sikkerhedsafbryder, kontaktor, termorelæ, sikringer og tilhørende relæstyring med start/stop og simple digitale følere (endestop, termostat, pressostat og niveaukontakt/switch). Deltageren kan udskifte sikringer, genindkoble termorelæ samt samle enkle stikpropper og forlængerled. Deltageren kan med kendskab til komponenternes opbygning og virkemåde samt fokus på tab af trykluft (utætheder) udføre simpelt vedligehold på fx filter-, reduktions-, og smøreenheder, ventiler og cylindre/aktuatorer samt slange- og rørforbindelser. Deltageren kan udføre, rapportere om og dokumentere arbejdsopgaverne håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt i overensstemmelse med gældende procedurer.
Operatør vedligehold, mekanisk intro
Skolefagkode: 40449
Varighed: 3,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 372,00
Pris for ledige: 2.013,75
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.013,75
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører med behov for grundlæggende færdigheder inden for enkelt mekanisk vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål: På kurset lærer du at udføre dagligt mekanisk vedligehold af simpelt produktionsudstyr i procesindustrien ved hjælp af korrekt værktøj og enkle tegninger. Du lærer også at rapportere og dokumentere det udførte arbejde.
Indhold: Deltageren kan efter kurset betjene samt udføre dagligt mekanisk vedligehold på simpelt produktionsudstyr/enheder til lagring, transport og forarbejdning af gasser, faste og/eller flydende stoffer i procesindustrien. Deltageren kan med grundlæggende viden om materialetyper og årsager til tæring/korrosion og rust anvende korrekt værktøj til enkelt mekanisk vedligehold af anlæg, enheder og komponenter, herunder korrekt tilspænding (f.eks. krydsspænding, moment, låsning mv.). Herunder kan deltageren demontere og montere enkle mekaniske komponenter og dele på anlæg (f.eks. pakninger og rørstykker) samt anvende enkel måleteknik og teknisk dokumentation i form af enkle maskin- og komponenttegninger. Deltageren kan udføre, rapportere om og dokumentere arbejdsopgaverne håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt i overensstemmelse med gældende procedurer.