Styringsteknik for operatører, procesindustri

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
6. maj 2019 Valgt Optaget
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 4. maj 2019
Startdato 06-05-2019
Slutdato 24-05-2019
Varighed 10,0 dage
Tilmeldingsfrist 4. maj 2019
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris kr.1.240,00
Pris for ledige kr.6.778,50
Pris for højtuddannede kr.6.778,50
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08:00-15:30
Beskrivelse Styringsteknik for operatører, procesindustri
Kontaktperson Jill Villesen
Telefonnr. 79201202
E-mail [email protected]
Kviknummer 607405714345-17b
Minimum antal deltagere 11
Optaget Optaget
FAG TIL KURSET
Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind.
Skolefagkode: 44384
Varighed: 2,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 248,00
Pris for ledige: 1.447,80
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1.447,80
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører i procesindustrien med behov for grundlæggende færdigheder inden for maskin- og el-sikkerhed.
Formål: Du lærer at betjene maskiner og produktionsudstyr sikkerhedsmæssigt korrekt ud fra viden om maskin- og el-sikkerhed. Du lærer også om anvendelse og funktion af beskyttelses- og sikkerhedsudstyr.
Indhold: Deltageren kan betjene maskiner og produktionsudstyr i procesindustrien sikkerhedsmæssigt korrekt. Herunder kan deltageren redegøre for, acceptere og efterleve anvisninger og beskrivelser for anvendelse og funktion af beskyttelses- og sikkerhedsudstyr såsom låger, skærme, arbejdsafbryder, sikkerhedsbetjening, lysgitter og nødstop. Endvidere kan deltageren i forbindelse med operatøropgaver såsom rengøring og omstilling foretage operatørafbrydelse/frakobling af energiforsyningen (el, luft og hydraulik) og sikre mod utilsigtet start/handling/aktivering. Deltageren kan udføre arbejdet ud fra viden om maskin- og el-sikkerhed og i overensstemmelse med gældende instruktioner og procedurer.
Operatør vedligehold, transmissioner
Skolefagkode: 40619
Varighed: 3,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 372,00
Pris for ledige: 2.056,70
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.056,70
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål: På kurset lærer du at betjene transmissioner og udføre tilhørende vedligehold håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Du lærer også at udbedre enkle mekaniske fejl og mangler på udstyret samt dokumentere det udførte arbejde.
Indhold: Deltageren kan efter kurset betjene transmissioner og i samarbejde med andre faggrupper udføre og dokumentere tilhørende mekanisk operatør vedligehold håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Herunder kan deltageren udføre demontage/montage, adskillelse/samling, justering og enkle reparationer.Deltageren kan udføre opgaverne med udgangspunkt i viden om gear, koblinger, kileremme og kæder, lejer, smøremidler, up-lining og opstramning.
Styringsteknik for operatører, procesindustri
Skolefagkode: 46881
Varighed: 5,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 620,00
Pris for ledige: 3.274,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3.274,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien
Formål: Funktion og virkemåde af magnetventiler, signalgivere og signalmodtagere samt sensorer og fotoceller i procesindustriel produktion. Overvågning via skærme og paneler. Nedbringe stoptider. Udarbejde fejlmeldinger.
Indhold: Deltageren kan på baggrund af viden om styringsteknik på produktionsanlæg herunder kendskab til funktion og virkemåde af komponenter og udstyr (særligt magnetventiler, signalgivere og signalmodtagere samt sensorer og fotoceller) overvåge igangværende produktion via skærme og betjeningspaneler samt medvirke til nedbringelse af stoptider. Deltageren kan på baggrund af viden om årsager til de hyppigst forekommende maskinfejl og -nedbrud justere komponenter og udstyr samt under vejledning udskifte fejlbehæftede komponenter. Deltageren kan endvidere deltage i udarbejdelse af fejlmeldinger.