Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
8. oktober 2019 Valgt Optaget
29. oktober 2019 Optaget Optaget
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 8. oktober 2019
Startdato 08-10-2019
Slutdato 09-10-2019
Varighed 2,0 dage
Tilmeldingsfrist 8. oktober 2019
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris kr.248,00
Pris for ledige kr.2.047,40
Pris for højtuddannede kr.2.047,40
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08.00-15.30
Beskrivelse Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse
Kontaktperson Jette Hansen
Telefonnr. 79201200
E-mail [email protected]
Kviknummer 607405748564
Minimum antal deltagere 10
Optaget Optaget
FAG TIL KURSET
Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse
Skolefagkode: 46903
Varighed: 2,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 248,00
Pris for ledige: 2.047,40
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.047,40
Målgruppe: Chauffører med primært operative opgaver, kørselsledere/- forvaltere og planlæggere samt selvstændige vognmænd.
Formål: Deltageren kan, gennem teori om skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændigt løse situationer, som kræver målrettet støttende og/eller intervenerende indsats.
Indhold: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om skades- og uheldsbekæmpelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse, selvstændigt løse situationer, som kræver målrettet støttende og eller intervenerende indsats. Ligeledes kan deltageren gennem praktisk forebyggende adfærd kombinere og behandle udstyr og/eller køretøj korrekt, så der ikke opstår uheld i forbindelse med deltagerens anvendelse af udstyr og/eller køretøj. Dette opnås gennem praktiske øvelser med udstyr og køretøj. I forbindelse med uddannelsen vil deltageren gennemgå en holdningsbearbejdende proces, hvor deltagerens adfærd understøttes, således at denne agerer i forhold til omgivelsernes påvirkninger og forventninger. Samtidig vil deltageren kunne anvende erfaringerne fra uddannelsen og sit daglige arbejde til at bedømme sine muligheder og afgøre hvilke opgaver, som kan varetages forud for det professionelle redningsmandskabs ankomst til skadestedet.