Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
28. oktober 2019 Valgt 13 ledige pladser
30. marts 2020 Vælg 14 ledige pladser
19. oktober 2020 Vælg 14 ledige pladser
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 20. oktober 2019
Startdato 28-10-2019
Slutdato 28-10-2019
Varighed 1,0 dage
Tilmeldingsfrist 20. oktober 2019
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris kr.124,00
Pris for ledige kr.790,00
Pris for højtuddannede kr.790,00
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08.20-15.44
Beskrivelse Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Kontaktperson Jette Hansen/Jill Villesen
Telefonnr. 79201200
Kviknummer 607405678270
Minimum antal deltagere 8
13 ledige pladser Tilmeld
FAG TIL KURSET
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Skolefagkode: 44530
Varighed: 1,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 124,00
Pris for ledige: 790,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 790,00
Målgruppe: Ufaglærte og faglærteUddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
Formål: Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring - § 17-kursus, tidligere benævnt § 26-kursus
Indhold: Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.   Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:   1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder: ·  Røg, støv og gasarter ·  Forureningens art og mængde, afhængig af proces   2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder: ·  Irritation af luftveje og hud ·  Kronisk bronkitis ·  Astma ·  Manganisme ·  Kræft ·  Reproduktionsskader ·  Allergi ·  Grænseværdier ·  Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader   3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder: ·  Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilation ·  Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning ·  Substitution ·  Regler for brug af åndedrætsværn   4. Optisk stråling, herunder: ·  Risici for skader på øjne og hud ·  Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.   5. Personlige værnemidler - generelt ·  Øjenværn ·  Høreværn ·  Brug af åndedrætsværn ·  Handsker ·  Skødeskind ·  Beskyttelsesærmer ·  Beskyttelsesfodtøj   6. El sikkerhed, herunder: ·  El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring ·  Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg   7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder: ·  Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold ·  Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum ·  Sidemandseffekt ·  Opbevaring af personlige værnemidler ·  Sikkerhedsorganisationen i virksomheden   I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration
Skolefagkode: 58182
Varighed: 0,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 0,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00