Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia Postbox 719
23. september 2019 Valgt Optaget
18. november 2019 Optaget Optaget
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia Postbox 719
Tilmeldingsfrist 19. september 2019
Startdato 23-09-2019
Slutdato 25-09-2019
Varighed 3,0 dage
Tilmeldingsfrist 19. september 2019
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris kr.558,00
Pris for ledige kr.1.806,25
Pris for højtuddannede kr.1.806,25
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08.00-15.30
Beskrivelse Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job og sikker adfærd i produktionen.
Kontaktperson Jill Villesen
Telefonnr. 79201202
E-mail [email protected]
Kviknummer 607405774590-20d
Minimum antal deltagere 12
Optaget Optaget
FAG TIL KURSET
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Skolefagkode: 40392
Varighed: 2,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 372,00
Pris for ledige: 1.106,20
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1.106,20
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
Formål: Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige arbejde, og kan medvirke til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
Indhold: Deltageren kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Deltagerens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde.Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden.Deltageren kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.
Sikker adfærd i produktionen
Skolefagkode: 49377
Varighed: 1,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 186,00
Pris for ledige: 700,05
Pris udenfor AMU-målgruppe: 700,05
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.
Formål: Du lærer at medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder samt anvende en funktionel model for adfærdsregulering. Du lærer også at medvirke aktivt i at instruere kollegaer om sikker adfærd i forbindelse med interne aktiviteter på dit arbejde, ligesom du med din egen adfærd kan være model for kollegaer angående sikker adfærd på arbejdspladsen.
Indhold: Efter gennemført uddannelse kan deltageren på baggrund af viden om kommunikation og metoder til instruktion og feedback bidrage til at udvikle, vedligeholde og videreudvikle en sikker adfærd i produktionsvirksomheder, herunder at: Kende til og støtte formidlingen af virksomhedens sikkerhedsmål  Identificere barrierer for at få gennemført ændringer i sikkerhedsadfærd Gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd Give konstruktiv feedback