Mobile kraner >30 tonsmeter

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
2. september 2019 Optaget Optaget
30. september 2019 Optaget Optaget
4. november 2019 Valgt 1 ledige pladser
25. november 2019 Vælg 6 ledige pladser
9. december 2019 Vælg 2 ledige pladser
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 30. oktober 2019
Startdato 04-11-2019
Slutdato 15-11-2019
Varighed 10,0 dage
Tilmeldingsfrist 30. oktober 2019
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris kr.1.240,00
Pris for ledige kr.8.847,00
Pris for højtuddannede kr.8.847,00
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt -
Beskrivelse Mobile kraner > 30 tonsmeter
Kontaktperson Jette Hansen/Jill Villesen
Telefonnr. 79201200
Kviknummer 607405762192
Minimum antal deltagere 1
1 ledige pladser Tilmeld
FAG TIL KURSET
Mobile kraner >30 tonsmeter
Skolefagkode: 48646
Varighed: 10,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 1.240,00
Pris for ledige: 8.847,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 8.847,00
Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af lastbilmonterede kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).
Formål: Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter. Krancertifikatuddannelse.
Indhold: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter. Deltageren opfylder Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.3 Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner- mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt- til korrekt anvendelse af støtteben- mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget- anvendelse og beregning af ballast- valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrektEfter endt uddannelse kan deltageren:- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner korrekt
Skolefagkode: 58698
Varighed: 0,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 0,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00