EU-efteruddannelse - Ajourføring for særtransportchauffører

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
2. september 2019 Valgt 10 ledige pladser
9. december 2019 Vælg 13 ledige pladser
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 26. august 2019
Startdato 02-09-2019
Slutdato 06-09-2019
Varighed 5,0 dage
Tilmeldingsfrist 26. august 2019
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris kr.620,00
Tillæg Trafikstyrelsen kr. 180,00
Pris for ledige kr.6.910,50
Pris for højtuddannede kr.6.910,50
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08:20-15:44
Beskrivelse EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del, Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører, Ajourføring for særtransportchauffører
Kontaktperson Jette Hansen
Telefonnr. 79201200
Kviknummer 607405762315
Minimum antal deltagere 10
10 ledige pladser Tilmeld
FAG TIL KURSET
Ajourføring for særtransportchauffører
Skolefagkode: 48626
Varighed: 2,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 248,00
Pris for ledige: 2.336,20
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.336,20
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af udeleligt gods, der gennemføres som særtransporter på blokvogne. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.
Formål: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af udeleligt gods, der gennemføres som særtransporter på blokvogne.
Indhold: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af udeleligt gods, der gennemføres som særtransporter på blokvogne. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Blokvognstyper og -opbygninger- Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøjer samt mekanisk og hydraulisk udstyr- Særtransporttilladelser. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig. - Sikkerhedsbestemmelser samt afmærkning af udragende gods- Samarbejde med følgebil- Tur- og ruteplanlægning af transporter ad fastlagt rute, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. Det særlige vejnet og signaturforklaringer- Lastsikring af udeleligt gods, opklodsning, understøtning af blokvogn samt surring af forskellige typer af særtransportgods ved hjælp af spil. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode: 48660
Varighed: 2,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 248,00
Pris for ledige: 2.336,20
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.336,20
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.
Formål: Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Indhold: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:- Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop
Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
Skolefagkode: 40065
Varighed: 1,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 124,00
Pris for ledige: 2.238,10
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.238,10
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.
Formål: Deltageren kan håndtere manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring som fx baglæns kørsel omkring hjørner til læsseramper og udførelse af korrekte højresving.
Indhold: Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:- baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås- indstille alle køretøjets spejle korrekt - udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer - aflæse orienterings- og advarselssystemer - afværge uheld med modkørende trafikanter