EU-efteruddannelse - Ajourføring for tankbilchauffører

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
30. september 2019 Valgt 14 ledige pladser
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 26. september 2019
Startdato 30-09-2019
Slutdato 04-10-2019
Varighed 5,0 dage
Tilmeldingsfrist 26. september 2019
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris kr.620,00
Tillæg Trafikstyrelsen kr. 180,00
Pris for ledige kr.6.810,50
Pris for højtuddannede kr.6.810,50
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08:20-15:44
Beskrivelse EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del, Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører, Ajourføring for tankbilchauffører
Kontaktperson Jette Hansen
Telefonnr. 79201200
Kviknummer 607405762355
Minimum antal deltagere 10
14 ledige pladser Tilmeld
FAG TIL KURSET
Ajourføring for tankbilchauffører
Skolefagkode: 48628
Varighed: 2,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 248,00
Pris for ledige: 2.336,20
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.336,20
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af gods i tankbiler. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.
Formål: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af gods i tankbiler.
Indhold: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af gods i tankbiler. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Forskellige typer af gods i tankkøretøjer herunder gods med farlige og/eller miljøskadelige egenskaber, fødevarer, pulver, korn, foderstoffer, slam m.m.- Tankbiltyper -opbygninger og udstyr, herunder køretøjer med trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb o.lign. - Drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af teknisk udstyr på tankkøretøjer, herunder af trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb m.m.- Kontrol, eftersyn og håndtering af slanger, dæksler, ventiler m.v. Sikkerhedsbestemmelser samt forskellige opslagsværker for afmærkninger- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. - Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Lastsikring herunder sikkerhedsbestemmelse ved læsning, transport og aflæsning. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig- Risikoforhold f.eks. i forbindelse med overfyldning og levering til forkert modtagetank. Typiske faciliteter på modtagesteder såvel tekniske som sikkerhedsmæssige- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området, herunder tvangsruter- Kundeservice og konflikthåndtering
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode: 48660
Varighed: 2,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 248,00
Pris for ledige: 2.236,20
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.236,20
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.
Formål: Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Indhold: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:- Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop
Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
Skolefagkode: 40065
Varighed: 1,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 124,00
Pris for ledige: 2.238,10
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.238,10
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.
Formål: Deltageren kan håndtere manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring som fx baglæns kørsel omkring hjørner til læsseramper og udførelse af korrekte højresving.
Indhold: Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:- baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås- indstille alle køretøjets spejle korrekt - udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer - aflæse orienterings- og advarselssystemer - afværge uheld med modkørende trafikanter