Gaffeltruck certifikatkursus B, 6 dage - Weekend

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
24. august 2019 Valgt 5 ledige pladser
30. november 2019 Vælg 14 ledige pladser
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 23. august 2019
Startdato 24-08-2019
Slutdato 08-09-2019
Varighed 6,0 dage
Tilmeldingsfrist 23. august 2019
Varighed 6,0 dage
Deltagerpris kr.868,00
Pris for ledige kr.5.915,20
Pris for højtuddannede kr.5.915,20
Undervisningsform Weekendundervisning
Tidspunkt 08.00-16.38
Forudsetninger Du kan forstå og tale dansk på et rimeligt niveau.
Beskrivelse Gaffeltruck certifikatkursus B, 6 undervisnings dage Undervisningsdage: 24.08.19-25.08.19 31.08.19-01.09.19 07.09.19-08.09.19
Kontaktperson Jette Hansen/Jill Villesen
Telefonnr. 79201200
Kviknummer 607405788287
Minimum antal deltagere 8
5 ledige pladser Tilmeld
FAG TIL KURSET
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Skolefagkode: 47592
Varighed: 6,0
Timer pr dag: 8,6
Pris: 868,00
Pris for ledige: 5.915,20
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5.915,20
Målgruppe: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).
Formål: Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.
Indhold: Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige          højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.   Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.