Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis

Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade 86, 7000 Fredericia
3. september 2019 Valgt Optaget
1. oktober 2019 Optaget Optaget
2. oktober 2019 Optaget Optaget
VALGT HOLD
Kursussted Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade 86, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 26. august 2019
Startdato 03-09-2019
Slutdato 04-09-2019
Varighed 2,0 dage
Tilmeldingsfrist 26. august 2019
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris kr.248,00
Pris for ledige kr.1.758,20
Pris for højtuddannede kr.1.758,20
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08:00-15:24
Beskrivelse Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis og Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
Kontaktperson Jill Villesen/Heidi Sørensen
Telefonnr. 79201202/76206546
E-mail [email protected]/[email protected]
Kviknummer 607405771086
Minimum antal deltagere 10
Optaget Optaget
FAG TIL KURSET
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis
Skolefagkode: 48568
Varighed: 1,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 124,00
Pris for ledige: 906,15
Pris udenfor AMU-målgruppe: 906,15
Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for at arbejde på installationer under spænding. Gennemgangen af teorien er ajourførende, så det forudsættes, at man har gennemført "Arbejde på eller nær spænding - introduktion" eller har tilsvarende kompetencer.
Formål: Deltageren lærer at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter i arbejde under spænding, samt hvor regler og retningslinjer kan findes. Yderligere afprøves teorierne gennem praktiske øvelser.
Indhold: Deltageren - har kendskab til regler og retningslinjer i Bekendtgørelsen om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, bek. 1082 (Installationsbekendtgørelsen). - har kendskab til European Standard, Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg (DS/EN 50110-1) vedrørende arbejde på elektriske installationer og anlæg. - kan anvende denne viden til at arbejde sikkert på elektriske installationer og anlæg (lavspænding og ekstra lav spænding (ELV)) samt vurdere risiko for stød og forbrænding, herunder også kortslutningsniveau. - Kan vælge værnemidler, måleinstrumenter og værktøjer, der er egnede til at udføre arbejde på spændingsførende elektriske installationer, samt kontrollere og vedligeholde disse. - Har erfaring med arbejde under spænding samt at udføre sikkerhedsmæssigt korrekte målinger på spændingsførende elektriske installationer og anlæg (lavspænding og ELV), herunder på maskiner.
Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
Skolefagkode: 48391
Varighed: 1,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 124,00
Pris for ledige: 852,05
Pris udenfor AMU-målgruppe: 852,05
Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod faglærte elektrikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer i anvendelse af Elsikkerhedsloven og de tilhørende relevante bekendtgørelser og standarder.
Formål: Introduktion til den nye el-sikkerhedslov af 1. juli 2016, samt Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer med ikrafttrædelse 1. juli 2017 og tilhørende standarder.
Indhold: Deltageren opnår viden om struktur og indhold i gældende elsikkerhedslov, bekendtgørelser og standarder herunder kendskab til regler for udførelse og dimensionering af el-installationer. Deltageren opnår især kendskab til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, og dertil hørende standarder. Deltageren kan på den baggrund overholde gældende lovgivning ved udførelse af el-installationer.Deltageren kan desuden identificere behov for, samt lægge en plan for, kvalitetssikring og dokumentation i henhold til de gældende bekendtgørelser og standarder.