Effektivisering for operatører i procesindustrien

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
21. oktober 2019 Valgt Optaget
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 10. oktober 2019
Startdato 21-10-2019
Slutdato 20-12-2019
Varighed 45,0 dage
Tilmeldingsfrist 10. oktober 2019
Varighed 45,0 dage
Deltagerpris kr.6.014,00
Pris for ledige kr.0,00
Pris for højtuddannede kr.0,00
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08:00-15:24
Beskrivelse Effektivisering for operatører i procesindustrien med flere
Kontaktperson Jill Villesen
Telefonnr. 79201202
E-mail [email protected]
Kviknummer 607405771286
Minimum antal deltagere 15
Optaget Optaget
FAG TIL KURSET
Analyse af proceskemiske problemstillinger
Skolefagkode: 45936
Varighed: 5,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 620,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Uddannelsen retter sig primært mod procesoperatører, som arbejder i procesvirksomheder.
Formål: Deltageren kan analysere og bearbejde industrielle kemiske problemstillinger.
Indhold: Deltageren kan med baggrund i viden om kemisk reaktionsteknik og problemstillinger med hensyn til apparater, metoder, kemisk/fysiske faktorer, reaktionsbetingelser, reaktionshastighed og udbytte, analysere og bearbejde industrielle kemiske problemstillinger med udgangspunkt i den enkelte procesvirksomheds eller branches processer/enhedsoperationer.
Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen
Skolefagkode: 49086
Varighed: 5,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 620,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes Lean værktøjer til forbedring af produktionsprocesser.
Formål: Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5 leanprincipper, de 7 spildformer og kaizen til forbedring af produktionsprocesserne på din arbejdsplads. Du opnår også kendskab til problemløsning og projektstyring.
Indhold: Efter gennemført uddannelse kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktion.
Effektivisering for operatører i procesindustrien
Skolefagkode: 47291
Varighed: 3,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 372,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: AMU-kurset henvender sig primært mod erfarne, ufaglærte operatører inden for procesindustrien.
Formål: Du lærer at effektivisere produktionen ud fra viden om produktionsflow, -processer og udstyr samt identificere, afhjælpe og forebygge typiske produktions-/procesfejl i samarbejde med kolleger, driftsledelse og teknikere.
Indhold: Deltageren kan, med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og -udstyr samt enkelt komponenter i procesindustrien og i samarbejde med kolleger, effektivisere den daglige produktion med hensyn til eksempelvis spild, materiale- og energiforbrug, miljøbelastning og kapacitetsudnyttelse m.v. Endvidere kan deltageren observere, identificere og vurdere typiske produktions-/procesfejl med hensyn til for eksempel kvalitet, mængde, tidsforbrug, differencer i målinger, afvigelser i råvare og tilsætningsmaterialer, fejl i recepter/forskrifter m.v.. Endelig kan deltageren afhjælpe produktions-/procesfejl direkte ved anlægget og/eller rapportere videre samt efterfølgende indgå i dialog med driftsledelse, andre faggrupper og specialister m.v. om løsning og forebyggelse af problemet, så situationen/fejlen ikke gentages/genopstår.
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Skolefagkode: 44978
Varighed: 5,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 930,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Formål: Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.
Indhold: Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede jobrelaterede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.
Lean support i produktionen
Skolefagkode: 47085
Varighed: 2,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 372,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.
Formål: Deltageren kan supportere og facilitetere KAIZEN i produktionen.
Indhold: Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA(plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.
Operatør vedligehold, faste stoffer
Skolefagkode: 40572
Varighed: 3,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 372,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål: På kurset lærer du at betjene og vedligeholde produktionsudstyr, som anvendes til at lagre, transportere og forarbejde faste stoffer og produkter i procesindustrien. Du lærer også at udbedre enkle mekaniske fejl og mangler på udstyret, og hvordan du udfører arbejdet håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt.
Indhold: Deltageren kan efter kurset betjene udstyr og enheder til lagring, transport og forarbejdning af faste stoffer i procesindustrien. Derudover kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper udføre og dokumentere tilhørende mekanisk operatør vedligehold af produktionsudstyret håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Deltageren kan herunder udføre demontage/montage, adskillelse/samling, justering og enkle reparationer af produktionsudstyr.Deltageren kan udføre arbejdsopgaverne med udgangspunkt i grundlæggende viden om siloer, spjæld og fordelere, sluser, snegle, redlere, transportbånd/baner, krop- og kædeelevatorer, vejesystemer samt pneumatisk transport med blæsere og cykloner.
Operatør vedligehold, flydende stoffer/gasser
Skolefagkode: 40571
Varighed: 3,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 372,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål: På kurset lærer du at betjene og vedligeholde produktionsudstyr, som anvendes til at lagre, transportere og forarbejde flydende produkter og gasser. Du lærer også at udbedre enkle mekaniske fejl og mangler på udstyret, samt hvordan du udfører arbejdet håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt.
Indhold: Deltageren kan efter kurset betjene udstyr og enheder til lagring, transport og forarbejdning af gasser og/eller flydende stoffer i procesindustrien. Derudover kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper udføre og dokumentere tilhørende mekanisk operatør vedligehold af produktionsudstyret håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Deltageren kan herunder udføre demontage/montage, adskillelse/samling, justering og enkle reparationer af produktionsudstyr.Deltageren kan udføre arbejdsopgaverne med udgangspunkt i grundlæggende viden om:-beholdere/tanke (åbne/lukkede, volumen, tryk, omrørere), -rørsystemer (DN og PN, samlinger/tætninger),-ventiler (typer, ventilkarakteristikker, Kv og Cv værdier) samt -pumper (typer, pumpekarakteristikker, løftehøjde, energiforbrug, pakdåser, kavitation).
Operatør vedligehold, PID regulering
Skolefagkode: 40840
Varighed: 3,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 372,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål: Du lærer at betjene, fejlfinde og optimere PID reguleringssløjfe proces- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Du lærer også om PI-diagrammer, enhedssignaler, processens regulerbarhed, måleudstyr på processen, reguleringsorganer og optimeringsmetoder.
Indhold: Deltageren kan efter kurset betjene, fejlfinde og optimere på PID reguleringssløjfe proces- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Deltageren kan udføre opgaverne med udgangspunkt i viden om:-PI-diagrammer, reguleringssløjfen, enhedssignaler og processens regulerbarhed, -måleudstyr på processen (fx temperatur-, flow-, tryk-, og niveau transmittere mv.), -reguleringsorganer (fx reguleringsventil eller frekvensomformer med pumpe eller anden enhed) samt-optimeringsmetoder.
Operatør vedligehold, PLC Digital IO
Skolefagkode: 42907
Varighed: 5,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 620,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål: På kurset lærer du at udføre korrekt fejlfinding, reparation/ændring og test af digital PLC styring. Du lærer også at lave enkle ændringer i et PLC program samt indstille parametre for timere og tællere.
Indhold: Deltageren kan efter kurset betjene og udføre systematisk og håndværks- og sikkerhedsmæssig korrekt fejlfinding og reparation/ændring af digital PLC styring i samarbejde med andre faggrupper. Herunder kan deltageren udføre test af:-funktioner og digitale indgange tilsluttet forskellige NO/NC kontakter/switch, -berøringsfrie følere (induktive, kapacitive, optiske) samt-digitale udgange med relæer/kontaktorer til motorer, magnetventiler og kontrollamper.Deltageren kan udføre ændringer af PLC program med de gængse funktioner såsom And, Or, Not, Out mv. Endvidere kan deltageren ændre/indstille parametre for timere og tællere ved hjælp af programmeringssoftware og viden om forskellige PLC-typers opbygning/bestykning, PLC programmer og programstrukturer med tilhørende dokumentation samt digitale I/O-signaler.
Operatør vedligehold, procesmåleudstyr
Skolefagkode: 40649
Varighed: 3,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 372,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål: Du lærer at anvende og fejlfinde på procesteknisk måleudstyr til måling af fx temperatur, niveau og tryk. Du lærer også at anvende teknisk dokumentation i forbindelse med kontrol, justering og fejlfinding på transmittere med sensor/føler
Indhold: Deltageren kan efter kurset anvende og fejlfinde på procesteknisk måleudstyr til måling af fx temperatur, niveau, tryk, pH og flow og kan på baggrund af kendskab til måleteknik vurdere validiteten af de overførte værdier. Endvidere kan deltageren anvende teknisk dokumentation i forbindelse med kontrol, justering og fejlfinding på procesanlæggets måleudstyr (herunder transmittere med intern eller ekstern sensor/føler). Deltageren opnår også kendskab til procesmåleudstyrets standardsignaler samt udarbejdelse af korrektionstabel/-kurve til måleudstyret.
Operatør vedligehold, transmissioner
Skolefagkode: 40619
Varighed: 3,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 372,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.
Formål: På kurset lærer du at betjene transmissioner og udføre tilhørende vedligehold håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Du lærer også at udbedre enkle mekaniske fejl og mangler på udstyret samt dokumentere det udførte arbejde.
Indhold: Deltageren kan efter kurset betjene transmissioner og i samarbejde med andre faggrupper udføre og dokumentere tilhørende mekanisk operatør vedligehold håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Herunder kan deltageren udføre demontage/montage, adskillelse/samling, justering og enkle reparationer.Deltageren kan udføre opgaverne med udgangspunkt i viden om gear, koblinger, kileremme og kæder, lejer, smøremidler, up-lining og opstramning.
Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien
Skolefagkode: 44217
Varighed: 5,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 620,00
Pris for ledige: 0,00
Pris udenfor AMU-målgruppe: 0,00
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der arbejdes med kemiske stoffer i produktionen.
Formål: Deltageren kan anvende kemiske stoffer herunder fortynde og opkoncentrere samt medvirke ved kemiske beregninger.
Indhold: På baggrund af viden om kemiske grundbegreber, herunder grundstoffer, det periodiske system, stoftyper, kemiske bindinger og syre/base forhold, kan deltageren, efter en virksomhedsrettet instruktion, anvende, herunder foretage fortynding og opkoncentrering, kemiske stoffer i produktionen på en sikkerheds- og miljømæssig korrekt måde. Deltageren kan endvidere medvirke ved kemiske beregninger herunder beregning af udbytteprocenter på baggrund af støkiometri.