Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
29. august 2019 Kontakt skolen Kontakt skolen
29. august 2019 Kontakt skolen Kontakt skolen
9. september 2019 Valgt 6 ledige pladser
9. september 2019 Kontakt skolen Kontakt skolen
23. september 2019 Vælg 11 ledige pladser
7. oktober 2019 Vælg 8 ledige pladser
7. oktober 2019 Kontakt skolen Kontakt skolen
21. oktober 2019 Vælg 13 ledige pladser
21. oktober 2019 Kontakt skolen Kontakt skolen
4. november 2019 Vælg 14 ledige pladser
18. november 2019 Vælg 13 ledige pladser
18. november 2019 Kontakt skolen Kontakt skolen
28. november 2019 Kontakt skolen Kontakt skolen
28. november 2019 Kontakt skolen Kontakt skolen
9. december 2019 Kontakt skolen Kontakt skolen
9. december 2019 Kontakt skolen Kontakt skolen
2. januar 2020 Vælg 12 ledige pladser
2. januar 2020 Optaget Optaget
13. januar 2020 Vælg 14 ledige pladser
13. januar 2020 Optaget Optaget
23. januar 2020 Vælg 14 ledige pladser
23. januar 2020 Optaget Optaget
3. februar 2020 Vælg 14 ledige pladser
3. februar 2020 Optaget Optaget
13. februar 2020 Vælg 14 ledige pladser
13. februar 2020 Optaget Optaget
24. februar 2020 Vælg 14 ledige pladser
24. februar 2020 Optaget Optaget
5. marts 2020 Vælg 14 ledige pladser
5. marts 2020 Optaget Optaget
16. marts 2020 Vælg 14 ledige pladser
16. marts 2020 Optaget Optaget
26. marts 2020 Vælg 13 ledige pladser
26. marts 2020 Optaget Optaget
6. april 2020 Vælg 14 ledige pladser
6. april 2020 Optaget Optaget
20. april 2020 Vælg 14 ledige pladser
4. maj 2020 Vælg 14 ledige pladser
4. maj 2020 Optaget Optaget
19. maj 2020 Vælg 14 ledige pladser
19. maj 2020 Optaget Optaget
4. juni 2020 Vælg 14 ledige pladser
4. juni 2020 Optaget Optaget
15. juni 2020 Vælg 14 ledige pladser
15. juni 2020 Optaget Optaget
25. juni 2020 Vælg 14 ledige pladser
25. juni 2020 Optaget Optaget
VALGT HOLD
Kursussted EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist 3. september 2019
Startdato 09-09-2019
Slutdato 17-09-2019
Varighed 7,0 dage
Tilmeldingsfrist 3. september 2019
Varighed 7,0 dage
Deltagerpris kr.868,00
Pris for ledige kr.5.915,20
Pris for højtuddannede kr.5.915,20
Undervisningsform Dagundervisning
Tidspunkt 08:00-15:24
Forudsetninger Du kan forstå og tale dansk på et rimeligt niveau.
Beskrivelse Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Kontaktperson Jette Hansen/Jill Villesen
Telefonnr. 79201200
E-mail [email protected]
Kviknummer 607405762206
Minimum antal deltagere 1
6 ledige pladser Tilmeld
FAG TIL KURSET
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Skolefagkode: 47592
Varighed: 7,0
Timer pr dag: 7,4
Pris: 868,00
Pris for ledige: 5.915,20
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5.915,20
Målgruppe: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).
Formål: Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.
Indhold: Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige          højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling ¿ herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.   Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.