EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail info@eucl.dk

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Bliv elev

AMU

Kursusinformation

 

FKB Fælleskompetencebeskrivelse

FKB mm. indeholder beskrivelser, kursusgodkendelser, udlagt UV og udlicitering.

EUC Lillebælt er godkendt til at gennemføre kurser inden for følgende kompetencebeskrivelser:

FKB / Titel
2227 / Særtransport
2786 / Produktion og teknik i procesindustrien
2251 / Postale produkter og processer
2752 / Arbejdets organisering ved produktion i industrien
2606 / Guld- og sølvsmedeområdet 2231 Vedligeholdelsesteknik
2225 / Tanktransport 2715 Grundkompetence lager & terminal

Samarbejdspartnere

For at navigere i forhold til vores kunders mangeartede behov, har vi mange samarbejdspartnere.

Du kan besøge nogle af dem her: 

UddannelsesCentret Fredericia

Syddansk Erhvervsskole

Netværkslokomotivet

Campus Vejle

Roskilde Slagteriskole

Hansenberg

VUC Fredericia

IBC Kolding

Markman

Ravstedhus ApS

Fredericia Maskinmesterskole

AMU Syd

Samarbejdet med ovennævnte gør os i stand til at sammensætte kursusforløb, der dækker stort set alle uddannelsesbehov. Endvidere arbejder vi sammen med en række firmaer omkring løsninger af deres uddannelsesbehov.

Kvalitet

Resultatoversigt AMU
Beståelses- og gennemførelsesprocenter

Alle der har gennemført kurserne har bestået med tilfredsstillende resultat. Kun ganske få har ikke gennemført.

Deltager- og virksomhedstilfredshed
Alle AMU-uddannelser evalueres ved hjælp af viskvalitet.dk
Deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser bliver bedt om at evaluere uddannelsen. Det samme bliver en stikprøve af de virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse. Deltagere og virksomheder vurderer gennem besvarelse af et spørgeskema deres tilfredshed med uddannelsen på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds, mens 5 er meget tilfreds.

 

Du kan til følge dette link til EUC Lillebælts resultater vedrørende deltagertilfredshed. Vælg det år, du vil se, og vælg herefter EUC Lillebælt.

Positivlisten

Positivlisten består af kurser og uddannelsesforløb, som du har mulighed for at deltage i, når du som ledig modtager dagpenge og er godkendt til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Her kan du se listerne for regionerne i vores område samt den landsdækkende liste: