Masterdriver

23. maj 2013

Masterdriver en ny mulighed for at styrke den oplæringsansvarlige og vognmandsvirksomheden.

Hos EUC Lillebælt, Fredericia, har man besluttet at starte nyt kursus op for chauffører der står for sidemandoplæringen af chauffører i virksomheden.

Hvorfor skal virksomheden benytte en Masterdriver ?

Der kan være mange gode grunde til det.

Som virksomhedsejer vil man på bundlinjen  kunne aflæse den positive effekt af at have en ekspert der tager sig af oplæringen af alle nyansatte. Man sikrer sig at alle chauffører har været igennem den samme træning og har fået samme information, hvilket sikrer en ensartet udførelse af arbejdsopgaverne i samme høje kvalitet. Det medvirker større præcision, større sikkerhed for at chaufføren kan løse opgaverne korrekt, hvilket i sidste ende giver større kundetilfredshed.

For personalet på kontoret kan Masterdriver være den person som tager presset af inde på kontoret, da Masterdriver vil besidde en stor viden om både faglige spørgsmål og virksomhedens opbygning og kultur, og kan derfor i mange tilfælde være kontorets forlængede arm ud i ikke kun rutinespørgsmål men også fagspecifikke spørgsmål som kontoret ikke lige umiddelbart kan svare på.

Chaufførerne får en person uden for kontoret som de ved de altid kan rette henvendelse til ang. mange af de spørgsmål der kan trænge sig på i løbet af en arbejdsdag. Det kan f.eks. være noget om køre/hviletid, dokumenter eller noget om en bestemt kunde med hensyn til aflæsningsforhold etc.

Ergo en Masterdriver er en chauffør der har et indgående kendskab til alle forhold vedrørende firmaets forhold, politik og stor viden på det faglige område.

Hvem vil den typiske Masterdriver være ?

Det vil oftest være en chauffør fra egen virksomhed der har været ansat i virksomheden gennem en længere periode og, som derfor har et indgående kendskab til virksomhed, kunder og produkter der transporteres.

Hvilke kvalifikationer/kompetencer skal en Masterdriver have ?

Da Masterdriver skal have stor kontakt til andre personer skal vedkommende besidde godt menneskekendskab, situationsfornemmelse, roligt temperament, udstråle overskud, være velformuleret og kunne formidle et budskab.

Hvilke opgaver kan en Masterdriver udføre ?

Det skal afstemmes hvilke arbejdsopgaver det enkelte firma ønsker løst af Masterdriver. Det kan f.eks være:

Masterdriver skal bistå virksomhed og chauffører med rådgivning/vejledning både individuelt og på møder (mødeledelse )
Masterdriver skal/kan deltage ved ansættelse af nye chauffører.
Masterdriver skal observere nye chauffører/godkende nye chauffører inden de kører på egen hånd.
Masterdriver skal observere erfarne chauffører løbende/ved mange skader/efter indblanding i uheld
Masterdriver skal kunne aflæse chaufførens reaktioner. ( nerver, uvidenhed, dårlige holdninger etc. )
Masterdriver skal ind/afrapportere til ledelse.
Masterdriver skal udarbejde evalueringsskemaer til brug ved observationer af kørsel og håndtering af udstyr ved af og pålæsning.

 

Masterdriver skal have stor faglig viden indenfor mange områder bla.:

Virksomhedens køretøjer og typer.
Produktkendskab.
Kendskab til at af og pålæsningssteder, til og frakørselsforhold.
Køre/hviletid/kontrolapparater.
Dokumenter/certifikater.
Færdselsregler.
Køreteknik/energirigtig og defensiv køremåde.
Relevant uddannelse/efteruddannelse indenfor omarbejdsområdet
Faglige kvalifikationer skal være opdateret på højt niveau
Personlige kompetencer indenfor kommunikation, mødeledelse og læring

Kurset er planlagt til at vare en uge, men kan tilpasses den enkelte virksomheds ønsker og behov. Målet er som beskrevet:

Masterdriver skal gennem sin store faglige viden samt sit menneskekendskab kunne foretage sidemandoplæring af nye chauffører, samt lave opfølgning på allerede ansatte chauffører regelmæssigt og i forbindelse med uheld eller andre udefra kommende påvirkninger. Det være sig både i forbindelse med praktisk kørsel, kontrol af køretøj, af og pålæsning, chaufførmøder og yde rådgivning/ vejledning af chauffører  vedrørende  køretøjer, kørsel og uddannelse.

Masterdriver skal kunne udarbejde, samt anvende kontrolskemaer som støttefunktion i forbindelse med sit arbejde.
Masterdriver skal kunne organisere og lede chaufførmøder.

Kurset er en blanding af teori og praktiske øvelser, hvor der vil blive mulighed for at afprøve de udarbejdede vurderingsskemaer, således at materialet kan tages direkte med hjem i virksomheden og bruges.

Til undervisning af Masterdrivere har EUC Lillebælt ansat tidligere kørselsleder og Masterdriver hos Dantra, Peter Brøgger, som er en yderst kompetent person på dette område med både sin erfaring som chauffør, masterdriver og kørselsleder.

Der er allerede planlagt gennemførelse af de første kurser, hvor Benzin og Olieselskabet OK har valgt at sende deres medarbejdere med. De er planlagt til gennemførelse i uge 24 og 25.

Ved ønske om mere information om kurset kan henvendelse ske til Henrik Helios, [email protected], eller Peter Brøgger, [email protected]

Hvem vælges som masterdriver ? Læs mere her...

Fakta og målbeskrivelse Læs mere her.....