For at navigere i forhold til vore kunders mangeartede behov, har vi valgt at samarbejde

med en hel række af andre samarbejdspartnere.

Du kan besøge nogle af vore samarbejdspartnere her: 

 

New York - 2007 099.jpg

Samarbejdet med ovennævnte gør os i stand til at sammensætte kursusforløb, der dækker stort set alle uddannelsesbehov.

Endvidere arbejder vi sammen med en række firmaer omkring løsninger af deres uddannelsesbehov.

Vort samarbejde sker udfra grundfilosofien omkring partnerskaber:

Partnerskab er en samarbejdsmodel mellem det offentlige og private virksomheder, hvor partnerne vælger hinanden på baggrund af komplementære innovations- og samarbejdskompetencer. Formålet er at varetage service­opgaver og udvikle ydelser og processer med afsæt i fælles målsætninger og ved brug af økonomiske incitamenter. Partnerskab bygger på et udbud og indgåelse af en kontrakt på grundlag af en åben kravspecifikation, som fastlægger de overordnede krav til ydelser og resultater.

01-figur-01_.jpg

Kilde:

logotype_erhvervsboligstyrelsen.bmp