Elevtilfredshedsundersøgelser

Alle studerende og elever evaluerer den gennemførte undervisning efter hvert skoleforløb. Evalueringen foretages i henhold til skolens kvalitetssystem, og resultaterne fra evalueringerne kan du se ved at følge nedenstående link.

Resultat af undersøgelse af skolens undervisningsmiljø:


 

Elevtilfredshedsanalyse:

Skolen har gennemført en benchmarking undersøgelse i samarbejde med 37 erhvervsskoler omhandlende medarbejdertilfredshed og elevtilfredshed. Skolen deltager efterfølgende i nogle benchlæringsprojekter som følge af benchmarkingrapporterne om elevernes tilfredshed. Resultaterne af elevtilfredshedsundersøgelsen vil indgå i skolens arbejde på at reducere elevfrafaldet.