Skolens kvalitetssystem

Formål:

Kvalitetsarbejdet på EUC Lillebælt har til formål at sikre, at organisationen har fokus på systematisk og målrettet arbejde med kvalitet. Det omfatter dokumentation af resultater og evalueringer samt tilhørende kvalitetsudviklings tiltag. Kvalitetsarbejdet omfatter skolens EUD/EUX, SKP, Skolehjem, HTX, AMU mv. med tilhørende servicefunktioner.

 

Mål:

Kvalitetsarbejdet på EUC Lillebælt skal sikre et højt kvalitetsniveau i alle skolens aktiviteter, og der med tillid til at brugernes kvalitetskrav/-behov vil blive opfyldt. Derudover sikres fokus på løbende kvalitetsudvikling.

EUC Lillebælts overordnede kvalitetsmål er:

  • at elever og kursister får en positiv oplevelse af opholdet på skolen, og at de gennemfører deres skoleforløb med at højt fagligt udbytte
  • at medarbejderne oplever EUC Lillebælt som en god arbejdsplads, med mulighed for såvel pædagogisk som personlig udvikling. Herunder at medarbejdere og ledelse i samarbejde tager aktiv del i udvikling og forbedring af kvalitetssystemet.
  • at ledelse og medarbejdere er opmærksomme på at sikre en stadig dynamisk udvikling inden for alle skolens aktivitetsområder.
  • at øvrige interessenter oplever EUC Lillebælt som en seriøs, ambitiøs og udviklingsparat samarbejdspartner.

 

Strategiarbejde:

Bestyrelse og ledelse reviderer løbende den overordnede strategi for skolen, og fastsætter overordnede fokusområder for den kommende periode. Revisionen af strategien bearbejdes på ledelses- og bestyrelsesmøder/seminarer.

Handlingsplaner for de indsatsområder, der fastsættes inden for fokusområderne udarbejdes af skolens ledelse og medarbejdere. Indsatsområderne vil i mange tilfælde være overlappende med indsatsområder, der udspringer af handlingsplanen for øget gennemførelse.

 

Resultatmåling og evaluering:

Alle kursister, studerende og elever evaluerer den gennemførte undervisning og de tilhørende administrative funktioner og serviceydelser efter hvert kursus/skoleforløb. Evalueringen foretages i skolens kvalitetssystem, og resultaterne fra evalueringerne offentliggøres på skolens intranet/hjemmeside.

Evalueringen skal sikre, at der med baggrund i de relevante evalueringsdata sker en løbende kvalitetsforbedring i alle skolens virkefelter.

Alle uddannelsesmæssige forløb evalueres af deltagere, elever eller studerende og de enkelte afdelinger, hvor undervisningsaktiviteten er gennemført. Afdelingerne vurderer løbende processen.

Der evalueres på:

  • at undervisningen lever op til de mål, der er fastsat i reglerne og eller bekendtgørelserne om de enkelte uddannelser
  • at de valgte undervisningsmetoder understøtter uddannelsens formål og undervisningsfagenes mål.
  • at det relevante udstyr er til rådighed i det fornødne omfang
  • at skole- og undervisningsmiljøet understøtter uddannelsernes gennemførelse

Umiddelbart efter evalueringen behandler lærerteamet evalueringsresultaterne med henblik på at foretage korrigerende handlinger i forhold til undervisningens gennemførelse.

EUC Lillebælt er medlem af ”ESB-netværket”, som faciliterer medlemmerne med at udvikle og gennemføre en evalueringskultur samt tilhørende benchmarking inden for ”Elevtrivsels-. Medarbejdertilfredsheds- og Virksomhedstilfredshedsundersøgelse”.

AMU uddannelse evalueres og dokumenteres via VisKvalitet.