EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev
Tidligste startdato
Seneste startdato
Søg

Kursus - vælg kategori

(7 kategorier)

Håndværk, metal og industri

Guld og sølv

Erhvervscertifikater

Praktiske informationer

Tilmelding

For beskæftigede:

Når du tilmelder dig et AMU-kursus på vores hjemmeside,  bliver du sendt videre til voksenuddannelse.dk.

Tilmelding sker digitalt. Se vejledning.

Kursister vil modtage kursusinformation fra EUC Lillebælt via E-boks / Borger.dk.

 

For ledige:

Du kan reservere en plads pr. telefon 7920 1209 eller mail [email protected].

Vær opmærksom på, at aftale om uddannelse som ledig er betinget af samtykke fra din A-kasse og / eller jobcenter.

 

Har du brug for hjælp og/eller vejledning, så kontakt skolens kursusadministration på 7920 1209.

Deltagerbetaling, VEU- og befordringsgodtgørelse

Deltagere i AMU-målgruppen skal betale et kursusgebyr på 208,- kr. pr. dag.

Som deltager i AMU-målgruppen kan du få VEU-godtgørelse. Dette søges i forbindelse med tilmeldingen.

Har du mere end 24 km fra din bopæl til EUC Lillebælt, kan du søge befordringstilskud til udgifterne ved den daglige transport til skolen og retur, mens du med mindst 60 km fra bopæl til skolen kan få indkvartering (maks. 550 kr.) - se punktet indkvartering.

Deltagere uden for AMU målgruppen skal betale mere, men kan efter visse betingelser også få VEU-godtgørelse, befordringstilskud og indkvartering.

Gå ind på veug.dk for mere information.

Kursusgebyret opkræves ved enhver tilmelding og refunderes ikke i forbindelse med sygdom eller andet fravær.

Indkvartering

Du kan få tilskud til kost og logi fra Undervisningsministeriet, hvis du har mere end 60 km til kursusstedet, og du vælger at overnatte. Beregningen af afstanden sker i forhold til den bolig, som du råder over nærmest uddannelsesstedet. Du er ikke berettiget til tilskud, hvis du er privatperson (ikke lønmodtager) eller på købsaftale eller er kontanthjælpsmodtager.

Skolen skal have dokumentation for udgifterne til kost og logi i form af kvitteringer, fakturaer. Dvs. du skal selv betale for dit ophold og din kost i første omgang.

Deltagere med videregående uddannelse har ikke ret til dækning af udgifter i forbindelse med kurser, med mindre man ikke har brugt uddannelsen de sidste 5 år.

Kvitteringerne/fakturaer påført navn, cpr.nr. og kontonummer skal indsendes til skolen senest 3 dage efter kursets afslutning. Du kan aflevere kvitteringer i kursusadministrationen på sidste undervisningsdag, sende pr. post til skolen eller på mail til [email protected]. Når skolen har modtaget alle kvitteringer fra dig, overfører vi pengene, maksimalt kr. 550,-/døgn.

Du bestemmer selv, hvor du vil overnatte og spise, og du skal selv sørge for booking. Vi har et skolehjem tæt ved skolen, som du kan bo på, hvis der er plads. Kontakt kursusafdelingen på 7920 1209 for at høre nærmere. I øvrigt kan vi henvise til nedenstående overnatningssteder i Fredericia.

Hotel Medio
Kolding Landevej 6
7000 Fredericia
Tlf. 7594 2238
[email protected]
www.hotelmedio.dk

Hotel Postgaarden
Oldenborggade 4
7000 Fredericia
Tlf. 7592 1855
[email protected]
www.postgaarden.dk

Mødested og undervisning

Før kurset får du tilsendt et indkaldelsesbrev med information om, hvor du skal møde.

 

Undervisningen finder normalt sted mandag til fredag i tidsrummet kl. 8:00 til 16:00.

Afbud og sygemelding

Hvis du bliver syg under dit kursusforløb beder vi dig ringe på tlf. nr. 7920 1209. Husk også at melde dig syg ved din arbejdsgiver, hvis du er i arbejde eller din A-kasse/jobcenter, hvis du er ledig.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, så husk at melde afbud.

Afmeldingsgebyr

Ved afmelding senere end 5 arbejdsdage før første kursusdag opkræves et gebyr for sen afmelding. Størrelsen på gebyret afhænger af kursets varighed og prisen på kurset.

Udebliver eller afmeldes så mange kursusdeltagere, at kurset ikke længere er rentabelt for EUC Lillebælt, aflyses dette med dags varsel. Afmeldingsgebyret opkræves hos arbejdsgivere, der afmelder medarbejdere eller som har medarbejdere, der er udeblevet.

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren dog fritages for at betale afmeldingsgebyr:

  • Arbejdsgiveren erstatter, senest den første kursusdag, en udeblevet eller afmeldt medarbejder med en anden
  • Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning

Kørselsvejledning

Tag motorvejsafkørsel nr. E59. Drej af mod Fredericia. I lyskrydset ved Cirkel K/Burger King drejer du til venstre ad Snaremosevej – derefter 2. vej til venstre ad Teknikervej.

Der er gode parkeringsforhold ved skolen, og det er gratis at parkere her.

 

BUS/TOG
Der ankommer/afgår intercitytog hver time til/fra Fredericia Banegård. Buslinie 2 og 3 kører til skolen. Se køreplaner på www.sydtrafik.dk.

AMU-prøver

Der er tilknyttet prøver til alle AMU-kurser, for at kvalificere deltagernes udbytte af kurserne. Prøverne afvikles som en del af kurset, og prøveformen vil afhænge af, hvilket kursus der er tale om. Det kan enten være praktisk, mundtlig eller skriftlig.

Medbring altid dit NemID / MitID.

Kantine

Der er mulighed for at handle i skolens kantine i de tre daglige pauser. Kantinen har et bredt udvalg af forskellige varme og kolde retter, smørrebrød, sandwiches mm. Du kan betale med kontanter og forskellige betalingskort.


Der findes desuden køleskab til fri afbenyttelse på alle skolens afdelinger.

Røgfri skoletid

Som følge af rygeloven er EUC Lillebælt en røgfri skole med røgfri skoletid. Baggrunden for loven er at undgå, at unge konfronteres med rygning/dampning eller anden brug af tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden.

Det gælder for alle der færdes på skolen - medarbejdere, elever, kursister, gæster.

Rygereglerne omfatter alle bygninger, alle udeområder så som grønne områder, parkeringspladser, veje, stier og naboejendomme. Dette gælder 24 timer i døgnet. Rygning er ikke tilladt i skoletiden, uanset om du befinder dig på skolen eller ej.

Generelle sundhedsfaglige anbefalinger

Når du er på skolen gælder de generelle sundhedsfaglige anbefalinger

  • Hold afstand og begrænset fysisk kontakt
  • Undgå så vidt muligt håndtryk
  • Hoste etikette – host/nys i ærmet
  • Håndhygiejne – vask og håndsprit
  • Bliv hjemme hvis du er syg

Oversigtskort

oversigtsbillede EUC Lillebælt
oversigtskort-euc-lillebælt.pdf
Download