EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail info@eucl.dk

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Bliv elev

Kvalitetssikring

På EUC Lillebælt arbejder vi hele tiden med at sikre og udvikle kvaliteten af vores uddannelser, så de lever op til brugernes forventninger og gældende lovgivning. 

For at sikre dette, anvender vi et kvalitetssystem, der har til formål at undersøge, hvordan interessenter opfatter skolen. Resultaterne skal vise hvor skolens ydelser fungerer godt, og hvor de fungerer mindre godt, således at vi har et grundlag for at foretage forbedringer.

I PDF’erne nedenfor kan du læse mere om kvalitetsarbejdet. De forskellige data er opdelt efter uddannelsesretning, ligesom du også finder et afsnit om det, der er fælles på tværs af organisationen.

Evalueringer

Organisation

Skolens værdigrundlag, kvalitetssystem samt didaktisk og pædagogisk grundlag

Download PDF for at læse om:

  • Skolens værdigrundlag
  • Kvalitetssystem
  • Didaktisk og pædagogisk grundlag

 

Bekendtgørelser

Som erhvervsskole er EUC Lillebælt underlagt en række love og bekendtgørelser, der stiller krav til synliggørelsen af kvaliteten af vores uddannelser mm.


Selvevaluering og opfølgningsplan

Download PDF nedenfor med beskrivelse.

Resultatlønskontrakt

Download PDF nedenfor for kontrakter for de enkelte år.

Værdigrundlag, Kvalitetssystem Og Didaktik
værdigrundlag-kvalitetssystem-og-didaktik.pdf
Download
Selvevaluering Og Opfølgningsplan
selvevaluering-og-opfølgningsplan.pdf
Download
Handlingsplan For Øget Gennemførelse 2018
handlingsplan-for-øget-gennemførelse-2018.pdf
Download
Handlingsplan for øget gennemførelse 2019
handlingsplan-for-øget-gennemførelse-2019.pdf
Download
Resultatlønskontrakt 2017
resultatlønskontrakt-2017.pdf
Download
Resultatlønskontrakt 2018
resultatlønskontrakt-2018.pdf
Download
Resultatlønskontrakt 2019
resultatlønskontrakt-2019.pdf
Download
Afrapportering Af Resultatløn 2017
afrapportering-af-resultatløn-2017.pdf
Download
Afrapportering Af Resultatløn 2018
afrapportering-af-resultatløn-2018.pdf
Download
Afrapportering resultatlønskontrakt 2019
afrapportering-resultatløn_2019.pdf
Download

Gymnasiale uddannelser

ETU

Alle studerende og elever evaluerer den gennemførte undervisning efter hvert skoleforløb. Evalueringen foretages i henhold til skolens kvalitetssystem. Du kan downloade resultaterne nedenfor.

Resultat af undersøgelse af skolens undervisningsmiljø

Elevtilfredshedsanalyse:

Skolen har gennemført en benchmarking undersøgelse i samarbejde med 37 erhvervsskoler omhandlende medarbejdertilfredshed og elevtilfredshed. Skolen deltager efterfølgende i nogle benchlæringsprojekter som følge af benchmarkingrapporterne om elevernes tilfredshed. Resultaterne af elevtilfredshedsundersøgelsen vil indgå i skolens arbejde på at reducere elevfrafaldet.

Gennemsnitskarakterer


Gennemførelse og frafald

 

Løbende Vurdering Af Undervisningsmiljø
løbende-vurdering-af-undervisningsmiljø.pdf
Download
ETU HTX 2018
etu-htx-2018.pdf
Download
Gennemsnitskarakterer 2017
gennemsnitskarakterer-2017.pdf
Download
Gennemførelse Og Frafald
gennemførelse-og-frafald.pdf
Download
Kvalitetssystem for HTX
kvalitetssystem-for-htx-på-euc-lillebælt.pdf
Download

EUD

ETU

Alle studerende og elever evaluerer den gennemførte undervisning efter hvert skoleforløb. Evalueringen foretages i henhold til skolens kvalitetssystem. Du kan downloade resultaterne nedenfor.

Resultat af undersøgelse af skolens undervisningsmiljø

Elevtilfredshedsanalyse:

Skolen har gennemført en benchmarking undersøgelse i samarbejde med 37 erhvervsskoler omhandlende medarbejdertilfredshed og elevtilfredshed. Skolen deltager efterfølgende i nogle benchlæringsprojekter som følge af benchmarkingrapporterne om elevernes tilfredshed. Resultaterne af elevtilfredshedsundersøgelsen vil indgå i skolens arbejde på at reducere elevfrafaldet.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

Der gennemføres årlige Virksomheds Tilfredsheds Undersøgelser (VTU). 

Gennemførelse og frafald

Følg linket for UVM’s hjemmeside for at se mere om gennemførelse og frafald:

Gennemførelse og frafald

Undervisningsmiljøvurdering EUC 2013
undervisningsmiljøvurdering-euc-2013.pdf
Download
Løbende Undervisningsmiljø 2014
løbende-undervisningsmiljø-2014.pdf
Download
ETU EUD 2015
etu-eud-2015.pdf
Download
ETU EUD 2016
etu-eud-2016.pdf
Download
ETU EUD 2017
etu-eud-2017.pdf
Download
ETU EUD 2018
etu-eud-2018.pdf
Download
VTU 2017
vtu-2017.pdf
Download
VTU 2018
vtu-2018.pdf
Download

Medarbejdertilfredshed

MTU 2015
mtu-2015.pdf
Download
MTU 2017
mtu-2017.pdf
Download
MTU 2019
mtu-2019.pdf
Download