EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Kvalitetssikring

På EUC Lillebælt arbejder vi hele tiden med at sikre og udvikle kvaliteten af vores uddannelser, så de lever op til brugernes forventninger og gældende lovgivning. 

For at sikre dette, anvender vi et kvalitetssystem, der har til formål at undersøge, hvordan interessenter opfatter skolen. Resultaterne skal vise hvor skolens ydelser fungerer godt, og hvor de fungerer mindre godt, således at vi har et grundlag for at foretage forbedringer.

I PDF’erne nedenfor kan du læse mere om kvalitetsarbejdet. De forskellige data er opdelt efter uddannelsesretning, ligesom du også finder et afsnit om det, der er fælles på tværs af organisationen.

Evalueringer

Organisation

Skolens værdigrundlag, kvalitetssystem samt didaktisk og pædagogisk grundlag

Download PDF for at læse om:

  • Skolens værdigrundlag
  • Kvalitetssystem
  • Didaktisk og pædagogisk grundlag

 

Bekendtgørelser

Som erhvervsskole er EUC Lillebælt underlagt en række love og bekendtgørelser, der stiller krav til synliggørelsen af kvaliteten af vores uddannelser mm.


Selvevaluering og opfølgningsplan

Download PDF nedenfor med beskrivelse.

 

Værdigrundlag, Kvalitetssystem Og Didaktik
værdigrundlag-kvalitetssystem-og-didaktik.pdf
Download
Selvevaluering Og Opfølgningsplan
selvevaluering-og-opfølgningsplan.pdf
Download
Handlingsplan for øget gennemførelse 2019
handlingsplan-for-øget-gennemførelse-2019.pdf
Download

Lokale UndervisningsPlaner

Undervisningsplan GF1 Teknologi, Byggeri Og Transport
undervisningsplan-gf1-teknologi-byggeri-og-transport.pdf
Download
Undervisningsplan Industrioperatør GF FREMSTILLING
undervisningsplan-industrioperatør-gf-fremstilling.pdf
Download
Undervisningsplan Klejnsmed HF
undervisningsplan-klejnsmed-hf.pdf
Download
Undervisningsplan GF2 Havne Og Terminaluddannelsen
undervisningsplan-gf2-havne-og-terminaluddannelsen.pdf
Download
Undervisningsplan GF2 Kranfører
undervisningsplan-gf2-kranfører.pdf
Download
Undervisningsplan GF2 Lager Og Terminaluddannelsen
undervisningsplan-gf2-lager-og-terminaluddannelsen.pdf
Download
Undervisningsplan GF2 Lufthavnsoperatøruddannelsen
undervisningsplan-gf2-lufthavnsoperatøruddannelsen.pdf
Download
Undervisningsplan GF2 Togklargører
undervisningsplan-gf2-togklargører.pdf
Download
Undervisningsplan GF2 Vejgodstransportuddannelsen
undervisningsplan-gf2-vejgodstransportuddannelsen.pdf
Download
Undervisningsplan Godstog
undervisningsplan-godstog.pdf
Download
Undervisningsplan HF Lufthavnsoperatøruddannelsen
undervisningsplan-hf-lufthavnsoperatøruddannelsen.pdf
Download
Undervisningsplan HF Togklargører
undervisningsplan-hf-togklargører.pdf
Download
Undervisningsplan Persontog
undervisningsplan-persontog.pdf
Download

Gymnasiale uddannelser

Kvalitetssystem og evalueringsstrategi på HTX

På Gymnaiset HTX Lillebælt har vi et kvalitetssystem, der skal sikre gode resultater i relation til undervisningen og elevernes og medarbejdernes trivsel for derigennem at sikre en fortsat stærk skoleudvikling. Udgangspunktet for kvalitetssystemet er gældende lovgivning omkring Institutionens kvalitetssystem og målinger af elevernes/kursisternes trivsel suppleret med strategi, mål og handlingsplaner for EUC Lillebælt og særligt HTX-afdelingen. 

Læs dokumentet Kvalitetssystem og evalueringsstrategi på HTX

Opfølgningsplaner

Læs Opfølgningsplan 2019-2020

Læs Opfølgningsplan 2020-2021

Læs Opfølgningsplan 2021-2022

Elevtrivselsmåling (ETU) på HTX

På uddannelsesstatistik.dk findes en lang række nøgletal om skolen vedr. karaktergennemsnit, trivsel, antal elever, frafald, andel der læser videre mm. set i forhold til landsgennemsnit.

Se de seneste Nøgletal for Gymnasiet HTX Lillebælt

Læs den seneste Elevtrivselsmåling for Gymnasiet HTX Lillebælt

EUD

Gennemførelse og frafald

Følg linket for UVM’s hjemmeside for at se mere om gennemførelse og frafald:

Gennemførelse og frafald

Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Den gennemføres en årlig landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse for alle erhvervsskoler. Følg linket (til uddannelsesstatistik.dk) for at se dels resultater for EUC Lillebælt og dels for øvrige skoler i Danmark.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

Der gennemføres årlige Virksomheds Tilfredsheds Undersøgelser (VTU).  Resultaterne kan downloades nedenfor.

VTU 2020
report-for-euc-lillebælt-id-5600-da.pdf
Download
VTU 2021
vtu-skolerapport-2021-report-for-euc-lillebælt-id-5600-da-1.pdf
Download
VTU 2022
rapport-eucl.pdf
Download

AMU

Nedenstående er link Viskvalitet, som er Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system. Nedenstående er link til data der vedrører EUC Lillebælt. Under hver år kan man finde oplysninger om

  • Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål
  • Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder
  • Skolens gennemsnit fordelt på mål  

 

Årsresultat 2020

Årsresultat 2021 - fordelt på spørgsmål

Årsresultat 2021 - fordelt på mål

Årsresultat 2022 - fordelt på spørgsmål

Årsresultat 2022 - fordelt på mål

1. kvartal 2023 - fordelt på spørgsmål

1. kvartal 2023 - fordelt på mål

 

 

Medarbejdertilfredshed

MTU 2023
mtu-2023.pdf
Download
MTU 2021
mtu-2021.pdf
Download
MTU 2019
mtu-2019.pdf
Download
MTU 2017
mtu-2017.pdf
Download
MTU 2015
mtu-2015.pdf
Download