EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail info@eucl.dk

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Bliv elev

Kvalitetssikring

På EUC Lillebælt arbejder vi hele tiden med at sikre og udvikle kvaliteten af vores uddannelser, så de lever op til brugernes forventninger og gældende lovgivning. 

For at sikre dette, anvender vi et kvalitetssystem, der har til formål at undersøge, hvordan interessenter opfatter skolen. Resultaterne skal vise hvor skolens ydelser fungerer godt, og hvor de fungerer mindre godt, således at vi har et grundlag for at foretage forbedringer.

I PDF’erne nedenfor kan du læse mere om kvalitetsarbejdet. De forskellige data er opdelt efter uddannelsesretning, ligesom du også finder et afsnit om det, der er fælles på tværs af organisationen.

Evalueringer

Organisation

Skolens værdigrundlag, kvalitetssystem samt didaktisk og pædagogisk grundlag

Download PDF for at læse om:

  • Skolens værdigrundlag
  • Kvalitetssystem
  • Didaktisk og pædagogisk grundlag

Værdiggrundlag, kvalitetssytem og didaktik

Bekendtgørelser

Som erhvervsskole er EUC Lillebælt underlagt en række love og bekendtgørelser, der stiller krav til synliggørelsen af kvaliteten af vores uddannelser mm.

Nedenfor findes links til nogle af disse:


Selvevaluering og opfølgningsplan

Selvevaluering og opfølgningsplan


Handlingsplan og opfølgningsplan

Handlingsplan og opfølgningsplan

Resultatlønskontrakt

Gymnasiale uddannelser

ETU

Alle studerende og elever evaluerer den gennemførte undervisning efter hvert skoleforløb. Evalueringen foretages i henhold til skolens kvalitetssystem. Du kan downloade resultaterne nedenfor.

Resultat af undersøgelse af skolens undervisningsmiljø:

Elevtilfredshedsanalyse:

Skolen har gennemført en benchmarking undersøgelse i samarbejde med 37 erhvervsskoler omhandlende medarbejdertilfredshed og elevtilfredshed. Skolen deltager efterfølgende i nogle benchlæringsprojekter som følge af benchmarkingrapporterne om elevernes tilfredshed. Resultaterne af elevtilfredshedsundersøgelsen vil indgå i skolens arbejde på at reducere elevfrafaldet.

Gennemsnitskarakterer

Gennemsnitskarakterer 2017


Gennemførelse og frafald

Gennemførelse og frafald

EUD

ETU

Alle studerende og elever evaluerer den gennemførte undervisning efter hvert skoleforløb. Evalueringen foretages i henhold til skolens kvalitetssystem. Du kan downloade resultaterne nedenfor.

Resultat af undersøgelse af skolens undervisningsmiljø:

Elevtilfredshedsanalyse:

Skolen har gennemført en benchmarking undersøgelse i samarbejde med 37 erhvervsskoler omhandlende medarbejdertilfredshed og elevtilfredshed. Skolen deltager efterfølgende i nogle benchlæringsprojekter som følge af benchmarkingrapporterne om elevernes tilfredshed. Resultaterne af elevtilfredshedsundersøgelsen vil indgå i skolens arbejde på at reducere elevfrafaldet.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

Der gennemføres årlige Virksomheds Tilfredsheds Undersøgelser (VTU). Resultaterne for skolen kan ses her:

Gennemførelse og frafald

Følg linket for UVM’s hjemmeside for at se mere om gennemførelse og frafald:

Gennemførelse og frafald

Medarbejdertilfredshed

Se medarbejdertrivselsundersøgelsen her: