EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Tilmelding

Adgangskravene til din erhvervsuddannelse afhænger af din alder, erfaring og hvilken uddannelse, du vælger. Dog er det en forudsætning, at du opfylder adgangskravene på karakteren 02 i dansk og matematik og er erklæret uddannelsesparat.

Tilmelding til en uddannelse på EUC Lillebælt foregår på optagelse.dk.

Vil du læse lidt mere om indholdet på Grundforløb 1 kan du gøre det her 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte en studievejleder.

 

Optagelsesprøve vedr. HTX

Optagelsesprøven til HTX er bl.a. for dig, hvis du:

  • Har gået på en prøvefri skole
  • Ikke har 2. fremmedsprog
  • Var syg ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen
  • Er vurderet ikke-uddannelsesparat ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering
  • Har ansøgt for sent

Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve af 4 timers varighed i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven afvikles digitalt på Netprøver.dk, som er undervisningsministeriets hjemmeside for skriftlige eksamener.

Datoer for optagelsesprøven fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside her. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til prøven.

Læs mere om HTX her...

Optagelsesprøve vedr. EUD

Der er stadigvæk håb for dig, der ikke opfylder adgangskravet om karakteren 02 i dansk og matematik, som er kravet ved optagelse på erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Hvis det er tilfældet, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve i et eller begge af fagene og komme til samtale på skolen. Samtalen omhandler dine forventninger og motivation til at tage en erhvervsuddannelse.

Søger du en uddannelse, som du ikke opfylder karakterkravene til, vil du automatisk blive indkaldt til både optagelsesprøve og samtale.

Optagelsesprøverne i dansk og matematik er på niveau med 9.-klassesprøver og varer 2 timer hver. Opgaverne vil være tonet mod erhvervsuddannelser.

I dansk bliver du prøvet i læsning, retskrivning og hvor god du er til at formulere dig skriftligt. I matematik handler prøven om at løse matematiske problemer og lave beregninger.

Alle hjælpemidler - inkl. elektroniske - er tilladte. Dog må du ikke bruge internettet. Prøven vurderes med bestået/ikke bestået. Efter prøven og samtalen får du besked, om du er optaget, eller om du skal have et andet tilbud.

  • Optagelsesprøven i dansk foregår Onsdag den 31. juli 2024 kl. 9.00 
  • Optagelsesprøve i matematik foregår Onsdag den 31. juli 2024 kl. 12.00 

Prøverne foregår på Teknikervej 2

Det er vigtigt, at du møder i god tid og er klar mindst 15 minutter før prøven starter.

Prøverne kan tages elektronisk, men du skal selv medbringe en pc.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt en optagelsesprøve bedes du kontakte Tina Hoff på tlf.: 7920 1207.

Bliv en del af EUC Lillebælt

Søg optagelse på EUD/EUX

Hvis du er klar til at ansøge om plads på EUD/EUX, kan gå direkte til ansøgningssiden her.

 

Ansøg nu

Søg optagelse på HTX

Gå direkte til ansøgningssiden for Gymnasiet HTX Lillebælt, hvis du er klar til at ansøge nu.

 

Ansøg nu