EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail info@eucl.dk

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Bliv elev
Tidligste startdato
Seneste startdato
Søg

Kurser

På EUC Lillebælt udbyder vi arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til efteruddannelse og kompetenceudvikling til AMU-målgruppen ufaglærte og faglærte, mens andre også kan deltage.

Med efteruddannelse og kompetenceudvikling gennem AMU-kurser kan du opkvalificere dine kompetencer og sikre dig den nyeste viden på området. For virksomheden skabes der nye kompetencer til arbejdspladsen, der kan medvirke til at skabe succes nu og i fremtiden.

Undervisningen er tilrettelagt med både praktisk og teoretisk undervisning og tager udgangspunkt i kursistens og virksomhedens ønsker og behov.

På EUC Lillebælt kan du tage effektive og meget fleksible kurser, som kan gennemføres på skolen eller eksternt i virksomheden uden for normal arbejdstid eller som splitkurser.

Kontakt EUC Lillebælt hvis du ikke finder det AMU-kursus, som matcher dine ønsker og behov.

Betingelser og regler

Deltagere i AMU-målgruppen skal betale et kursusgebyr på 100-200,- kr. pr. dag. Som deltager i AMU-målgruppen kan du få VEU-godtgørelse. Har du mere end 24 km fra din bopæl til EUC Lillebælt, kan du søge befordringstilskud til udgifterne ved den daglige transport til skolen og retur, mens du med mindst 60 km fra bopæl til skolen kan få indkvartering (maks. 500 kr.).

Deltagere uden for AMU målgruppen skal betale mere, men kan efter visse betingelser også få VEU-godtgørelse, befordringstilskud og indkvartering.

Gå ind på veug.dk for mere information.

Kursusgebyret opkræves ved enhver tilmelding og refunderes ikke i forbindelse med sygdom eller andet fravær. I tilfælde, hvor der er knyttet særlige udgifter til en uddannelsesaktivitet, har EUC Lillebælt ret til at opkræve forhøjet kursusgebyr - på op til kr. 920,00/uge/deltager.

Afmeldingsgebyr

Ved afmelding senere end 5 arbejdsdage før første kursusdag opkræves et gebyr for sen afmelding.
Størrelsen på gebyret afhænger af kursets varighed og prisen på kurset.

Udebliver eller afmeldes så mange kursusdeltagere, at kurset ikke længere er rentabelt for EUC Lillebælt, aflyses dette med dags varsel.

Afmeldingsgebyret opkræves hos arbejdsgivere, der afmelder medarbejdere eller som har medarbejdere, der er udeblevet.

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren dog fritages for at betale afmeldingsgebyr:

  • Arbejdsgiveren erstatter, senest den første kursusdag, en udeblevet eller afmeldt medarbejder med en anden
  • Uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning

Prøver i forbindelse med AMU-kurser

Fra den 1. januar 2020 bliver der tilknyttet prøver til alle AMU-kurser over hele landet for at kvalificere deltagernes udbytte af kurserne i endnu højere grad en tidligere.

Prøverne afvikles som en del af kurset og prøveformen vil afhænge af, hvilket kursus der er tale om. Det kan enten være praktisk, mundtlig eller skriftlig.