EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail info@eucl.dk

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Bliv elev

Medarbejdere på EUD/EUX

Anja Coërs Jensen
Studiesekretær
+4579201124
AJS@eucl.dk
Annemette Andersen
Driftplanlægger
+4579201135
apa@eucl.dk
Annette Kjær Rasmussen
Kontorfuldmægtig
+4579201128
ara@eucl.dk
Benny Ziegler
Uddannelsesleder
+4579201190
bez@eucl.dk
Bente Bruun Jensen
Overlærer - Mentorkoordinator
+4579201145
bje@eucl.dk
Bettina Lund Hausted
Kontorfuldmægtig
+4579201133
blh@eucl.dk
Bo Gade Knudsen
Lærer
+4579201264
bgk@eucl.dk
Carsten Møller
Lærer
+4579201184
cmo@eucl.dk
Charlotte Toft
Kontorassistent
+4579201108
tct@eucl.dk
Christian Refsgaard
Værkstedsassistent
+4579201274
cre@eucl.dk
Claus Verner Weits Pedersen
Lærer
+4579201266
cwp@eucl.dk
Dan Obling
Lærer EUD
+4579201173
dao@eucl.dk
Ejner Thomsen Lind
Seniorkonsulent
+4579201293
eli@eucl.dk
Eli Corydon-Petersen
Lærer
+4579201179
ecp@eucl.dk
Esper Madsen
Lærer
+4579201111
emd@eucl.dk
Finn Hoffmann
Værkstedsassistent
+4579201138
fho@eucl.dk
Flemming Sørensen
Lærer
+4579201265
fso@eucl.dk
Frank Algren Eriksen
Uddannelsesleder for transport og logistik
+4579201174
fae@eucl.dk
Frank Feldborg Jensen
Faglærer
+4579201268
fje@eucl.dk
Frank Juul Andersen
Lærer
+4579201196
fan@eucl.dk
Frede Madsen
Overlærer
+4579201194
fma@eucl.dk
Gitte Bork
Lærer
+4579201255
gsm@eucl.dk
Helga Lund
Projekt- og kommunikationsansvarlig
+4579201162
hld@eucl.dk
Helle Landwehr
Studiesekretær HTX
+4579201203
hel@eucl.dk
Henning Aaberg
Uddannelseschef
+4579201120
haa@eucl.dk
Henrik Helios
Uddannelsesleder
+4579201178
hhe@eucl.dk
Henrik Ibsen
Lærer
+4579201273
hib@eucl.dk
Henrik Rasmussen
Lærer
+4579201169
hrs@eucl.dk
Hugo Brund Nielsen
Uddannelseschef
+4579201150
hbn@eucl.dk
Ib Gadegaard Madsen
Lærer
+4579201287
igm@eucl.dk
Inger Dahl Nissen
Overlærer studie og erhvervsvejleder
+4579201192
idn@eucl.dk
Jan Bårris
Lærer
+4579201269
jab@eucl.dk
Jesper Norvang
Uddannelsesleder
+4579201210
jno@eucl.dk
Jette Grundahl Lindskov
Underviser
+4579201157
jel@eucl.dk
Jette Hansen
Kontorfuldmægtig
+4579201200
jeh@eucl.dk
John Bruun Lyng
Lærer - Praktikpladskonsulent
+4579201219
jlg@eucl.dk
John Søgaard Nielsen
Lærer
+4579201218
jsn@eucl.dk
Johnny Boe Sørensen
Overlærer
+4579201263
jbs@eucl.dk
Johnny Torp Mogensen
Værkstedsass.
+4579201217
jtm@eucl.dk
Karsten Jensen
Uddannelsesleder
+4579201160
kae@eucl.dk
Karsten Jensen Sorth
Lærer
+4579201216
kjs@eucl.dk
Keld Frederiksen
Overlærer
+4579201197
kfr@eucl.dk
Ken Løvstad
IT Medarbejder
+4579201226
ken@eucl.dk
Kenneth Bonnichsen
Lærer
+4579201170
kbo@eucl.dk
Kim Roger Poulsen
Lærer
+4579201215
kpo@eucl.dk
Klaus Bank Larsen
Underviser/konsulent
+4579201289
kbl@eucl.dk
Klaus Bjerregaard
Værkstedsassistent
+4579201165
kab@eucl.dk
Klaus Steen Nielsen
Overlærer
+4579201139
ksn@eucl.dk
Knud Nørregaard Andersen
Lærer
+4579201163
kna@eucl.dk
Kuno Kristensen
Lærer
+4579201166
kkr@eucl.dk
Kurt Møller
Lærer
+4579201173
kmo@eucl.dk
Lars Dahl
Lærer
+4579201152
lda@eucl.dk
Lars Juul
IT Chef
+4579201225
lju@eucl.dk
Lars Middelboe
Direktør
+4579201121
lmh@eucl.dk
Lars Ole Jensen
Lærer
+4579201158
laj@eucl.dk
Louis Henningsen
Faglærer
+4579201180
luh@eucl.dk
Marianne Vilholm
Lærer
+4579201193
mav@eucl.dk
Mette Mosti
Studiesekretær
+4579201191
mem@eucl.dk
Mette Tietze Vesterholm
Teamleder
+4579201127
mtv@eucl.dk
Michael Hansen
Lærer
+4579201175
mhn@eucl.dk
Michael Westermann
Overlærer
+4579201141
mwe@eucl.dk
Mikael Kristiansen
Lærer
+4579201188
mki@eucl.dk
Niels Kristensen
Faglærer/sikkerhedsrådgiver
+4579201282
nik@eucl.dk
Niels Peter Nielsen
Lærer
+4579201111
npn@eucl.dk
Ole Sten
Værkstedassistent
+4579201164
ols@eucl.dk
Oline Choon Pedersen
Kommunikationsmedarbejder
+4579201148
ocp@eucl.dk
Ove Hede
Overlærer
+4579201280
ohe@eucl.dk
Palle Sørensen
Lærer
+4579201173
pas@eucl.dk
Per Juhl Kristensen
Lærer
+4579201153
pjk@eucl.dk
Per Poulsen
Kontorfuldmægtig
+4579201134
ppo@eucl.dk
Per Steiner Jeppesen
Værkstedsassistent
+4579201156
psj@eucl.dk
Peter Brøgger
Projektleder
+4579201171
peb@eucl.dk
Peter Grøn
Overlærer/ Uddannelses og Erhvervsvejleder
+4579201279
pgr@eucl.dk
Peter Otte
Lærer
+4579201259
pot@eucl.dk
Peter Sølvblomst
Lærer
+4579201185
psl@eucl.dk
Pia Zakaria Gindesgaard
Sekretariatsleder
+4579201123
pgi@eucl.dk
Pia Ketty Sørensen
Servicemedarbejder
+4579201173
pks@eucl.dk
Poul-Erik Rundhovde Jensen
Skolehjemsleder
+4579201167
pru@eucl.dk
Stefan Peter Stadler
Lærer
+4579201111
sps@eucl.dk
Stig Løvstad
Lærer
+4579201137
stl@eucl.dk
Stig Nielsen
Værkstedsassistent
+4579201209
sni@eucl.dk
Susanne Boye Roost
Trivselskonsulent
+4579201187
sbr@eucl.dk
Søren Bagunck
Overassistent
+4579201143
sob@eucl.dk
Søren Schytz Birk
Datatekniker
+4579201228
sbi@eucl.dk
Søren Herden
Regnskabschef
+4579201131
srh@eucl.dk
Thomas Holmsted Jensen
Lærer
+4579201224
tjn@eucl.dk
Tina Hoff
Studiesekretær
+4579201126
thl@eucl.dk
Tina Johnsen
Lærer EUD
+4579201199
tij@eucl.dk
Torben Vilhelm Jensen
Administrationschef
+4579201129
tvj@eucl.dk
Torben Roskvist
Virksomhedskonsulent
+4579201285
tro@eucl.dk
Torsten Proske
Lærer
+4579201258
top@eucl.dk
Ulf Tume Hesby
Lærer
+4579201199
uth@eucl.dk
Viggo Vemmelund Sørensen
Lærer
+4579201173
vvs@eucl.dk