EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Brobygning på EUC Lillebælt

Du kan både besøge vores erhvervsafdeling og HTX gymnasium.

  • Går du i 9. klasse og er erklæret ikke-egnet eller er uafklaret om dit uddannelsesvalg, kan du komme i brobygning i 2-10 dage på en gymnasial- eller erhvervsuddannelse.
  • Går du i 10. klasse, hvor brobygning er obligatorisk, varer forløbet 5 dage i alt. Disse kan fordeles over ugen, så du f.eks. har to dage på HTX og tre dage på EUD. Den sidste dag er i selskab med UU Fredericia eller UV Middelfart som vil evaluere forløbet sammen med dig.

Brobygning på HTX

Gymnasiet HTX Lillebælt tilbyder brobygning og præsentationskurser samt muligheden for at følge en HTX-klasse i flere dage, så du kan danne dig et indtryk af uddannelsen. Du er altid velkommen til at kontakte skolen og aftale et besøg.

Hvad får du ud af det?

I løbet af brobygningsforløbet præsenterer vi dig for fag og studieretninger og hvilke fremtidsmuligheder uddannelsen giver. Du vil blive vist rundt af nuværende elever, som vil fortælle om deres hverdag på gymnasiet. Du får mulighed for at opleve undervisningen i en klasse og får en fornemmelse for hverdagen på Gymnasiet HTX Lillebælt. På den måde oplever du den teoretiske, såvel som den praktiske og sociale del af HTX-uddannelsen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil arrangere et besøg, kan du kontakte:

Brobygning på EUD

I brobygningsforløbet vil du opleve hverdagen på en erhvervsskole. Du bliver orienteret om det teoretiske og praktiske indhold i en erhvervsuddannelse og får et realistisk indblik i de forskellige uddannelsesmuligheder. Dertil oplever du, hvordan undervisningen foregår på en skole som EUC Lillebælt.

Du kommer til at arbejde praktisk i de forskellige værksteder, men også teoretisk, hvor du præsenteres for nogle af de grundfag, du kender i forvejen, som f.eks. dansk, matematik eller fysik. På den måde vil du opleve sammenhængen mellem teori og praksis. Du kommer i kontakt med nuværende elever på skolen, som kan fortælle om det sociale miljø, og om hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse. Du vil også blive præsenteret for de muligheder, som du har på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.