EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

For elever og lærlinge på EUD & EUX

Tillykke med at du har truffet beslutningen om at forfølge en erhvervsuddannelse. Du er nu officielt en del af et fagligt fællesskab, hvor din fremtid bliver formet.

På denne side finder du det, du skal bruge for at komme godt fra start. Vi har samlet en række værktøjer og ressourcer, der vil guide dig igennem din første tid hos EUC Lillebælt.

Værd at vide

Ordensregler for EUD & EUX

Her kan du finde regler og de praktiske oplysninger, som du har brug for i forbindelse med din uddannelse på EUC Lillebælt:

Ordensregler

Skolens hjemmeside og facebookside opdateres jævnligt med billeder fra undervisningen. Såfremt du IKKE ønsker at optræde på disse, bedes du give besked til skolen.

Digital rundvisning

Ved at klikke på nedenstående link, kan du få en digital rundvisning på EUC Lillebælt.

 

Du kan vælge mellem Teknikervej 2, Teknikervej 8 og Teknikervej 9 eller du kan vælge at klikke på EUD/EUX, hvis du ønsker, at se hvor på skolen undervisningen finder sted.

Start Digital Rundvisning

IT-hjælpeplatform

Her på siden kan du finde IT vejledninger med mere.

Siden er under opbygning!

Tryk på nedenstående link for at tilgå IT-platformen:

IT-hjælpeplatform

Find en læreplads

Hos EUC Lillebælt er vi klar til at støtte dig i jagten på en læreplads. Vi giver dig de nødvendige værktøjer til at søge og ansøge om lærepladser, men husk, det er dit ansvar at være aktiv og opsøgende.

Grundforløb 1 (GF1)
På GF1 vælger du din uddannelsesretning. Her får du hjælp til at lave et CV og en ansøgning tidligt i forløbet, så du er klar til at komme godt i gang med din karriere. Du skal også finde minimum 2 ugers praktik, hvor du kan vise din kommende arbejdsgiver, at du er interesseret, mødestabil og tager ansvar.

Sådan gør du et godt indtryk:

 • Vis interesse og engagement i faget
 • Søg viden og vis lyst til at lære
 • Mød op hver dag og til tiden
 • Vær aktiv og opsøgende
 • Hav godt humør
 • Vær en god kollega og kammerat
 • Tag ansvar


Grundforløb 2 (GF2)

På GF2 skal du aktivt søge en læreplads, hvis du ikke allerede har en underskreven uddannelsesaftale. Du skal registrere dig på lærepladsen.dk og leve op til EMMA-kriterierne.

 • Egnet - Du skal kunne gennemføre uddannelsen.
 • Mobil geografisk - Vær klar til at flytte for en læreplads.
 • Mobil fagligt - vær åben for forskellige lærepladser inden for dit fagområde.
 • Aktivt søgende - Fortsæt med at søge lærepladser, selvom du er i skoleoplæring.

Hjælp på GF2:

 • Deltag i SOP-informationsmøder (obligatoriske)
 • Lærepladssøgning på skemaet
 • Jobcafé med lærepladskonsulent
 • Sparring med lærepladskonsulent på Studie+


Skoleoplæring

Hvis du ikke finder en læreplads, kan du på nogle af vores uddannelser starte i skoleoplæring på skolen. For at kunne komme i betragtning til en plads i skoleoplæring, skal du leve op til EMMA-kriterierne og have en aktiv profil på lærepladsen.dk.

EUC Lillebælt er her for at hjælpe, men husk, det er dit ansvar at være aktiv og opsøgende i jagten på en læreplads. Vi støtter dig hele vejen, men du skal tage ansvar for din egen fremtid.

 

Mistet uddannelsesaftale

Hvis du har mistet din uddannelsesaftale, vil du modtage et brev i din e-boks fra skolen, lige så snart vi har modtaget en ophævelse af din uddannelsesaftale/lærekontrakt.

I dette brev vil du kunne læse mere om muligheden for eventuelt at fortsætte din uddannelse i skoleoplæring. Dette kan du også læse mere om her: Skoleoplæring  

 

OPU-ordningen og Erasmus+

OPU-ordningen

Som elev på EUC Lillebælt kan du med OPU (oplæring i udlandet) få mulighed for at modtage støtte til oplæringsophold i udlandet. Når du opnår praktisk erfaring i et internationalt miljø, styrker du samtidigt dine faglige og personlige kompetencer.

Fordele ved OPU:

 • Praktisk erfaring i et internationalt miljø
 • Styrkede sprogkundskaber og kulturel forstpelse
 • Bedre jobmuligheder både nationalt og international

Sådan gør du:

 • Find en oplæringsplads i udlandet
 • Kontakt EUC Lillebælts OPU-koordinator Laila Wilkinson Send en mail
 • Få opholdet godkendt som en del af din uddannelse
 • Søg økonomisk tilskud via AUB her
Erasmus+

Erasmus+ er et EU-program, som giver elever og lærlinge mulighed for at tage oplæring i samarbejdende virksomheder eller på samarbejdende skoler i udlandet. Opholdet er typisk af en varighed på 2-3 uger.

Fordele ved Erasmus+:

 • Mulighed for ophold i virksomhed eller på skole med dit fag i udlandet
 • Udvikling af sprogkundskaber og tværkulturelle kompetencer
 • Øget attraktivitet på arbejdsmarkedet

Sådan deltager du:

 • EUC Lillebælt søger Erasmus+ om tilskud til sine elever til transport og indkvartering
 • Ansøg via EUC Lillebælt

Hvis du ønsker at vide mere om OPU-ordningen eller Erasmus+, kan du kontakte vores internationale koordinator Laila Wilkinson. Læs mere om OPU-ordningen her og Erasmus+ her

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS) på EUC Lillebælt

Når du starter som elev eller lærling på EUC Lillebælt, er der gode muligheder for at få specialpædagogisk støtte (SPS). SPS er en hjælp til dig, der gør, at du kan tage din uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater. Støtten kan inkludere forskellige former for støtte og hjælpemidler

Det er vigtigt at søge støtte, så du får den hjælp, du har brug for.

Du kan også få SPS, når du er i lære i en virksomhed. Det betyder, at du kan få den nødvendige støtte både i skolen og på din læreplads. Vi anbefaler, at du søger SPS, så du kan få en god uddannelsesoplevelse.

Læs mere om SPS og om, hvordan du ansøger her.

Støttemuligheder og hjælpemidler på SPS

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte, du kan se nogle eksempler herunder:

 • Ordblindhed: Læse-skriveteknologi, studiematerialer fra Nota, studiestøttetimer.
 • Synshandicap: IT-hjælpemidler, studiematerialer på særlige medier, sekretærhjælp.
 • Psykiske funktionsnedsættelser: Hjælp til overblik og struktur.
 • Bevægelseshandicap: Ergonomiske møbler, praktisk hjælp, sekretærhjælp.
 • Neurologiske funktionsnedsættelser: Studiestøttetimer, hjælpemidler, neuropsykologisk afklaring.
 • Kronisk eller alvorlig sygdom: Individuel støtte afhængig af behov.
 • Hørehandicap: Høretekniske hjælpemidler, tegnsprogstolkning, sekretærhjælp.
 • Talblindhed: Specifik støtte til gennemførelse af uddannelse.

Læs mere om støtteformer på SPSU.dk.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvorvidt du har brug for støtte, er du altid velkommen til at kontakte vores studievejleder, din kontaktlærer eller din nærmeste uddannelsesleder for hjælp og vejledning.

SPS-vejleder ved EUC Lillebælt Jesper Norvang kan kontaktes via mail