EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Fraværstal på Gymnasiet HTX Lillebælt

Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser, med ikrafttræden den 22. oktober 2018, skal institutioner offentliggøre det seneste skoleårs samlede fraværstal på deres hjemmeside.

Måltal for skoleåret på HTX

2018-19: 7% fravær

2017-18: 7.3%

Skriftligt fravær

På Gymnasiet HTX Lillebælt ser det skriftlige fravær (manglende afleveringer) således ud:

Måltal for skoleåret på HTX

2018-19: 3.4%

2017-18: 3.4%