EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Projekt[-]orienteret arbejde

Studieretningen er ideel for dig, som gerne vil arbejde på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi og teknologi og vil opfinde produktløsninger i relation til samfundet.

På den bioteknologiske studieretning vil arbejdet være projektorienteret. Du vil derfor lære, hvordan teorien og det faglige stof kan anvendes i praksis til at løse problemstillinger fra virkeligheden ved eksempelvis at eksperimentere i vores laboratorier og værksteder. I forløbene kommer du til at være med i hele processen fra at finde et problem til at finde en løsning. På den måde introduceres du til tankegange og metoder, som forskere arbejder med.

Bioteknologi

Studieretningsfag

Studieretningsfagene er bioteknologi A og samfundsfag B.

I bioteknologi A arbejdes der projektorienteret, og du vil komme til at arbejde eksperimentelt med det faglige stof i vores laboratorier. Bioteknologi beskæftiger sig med temaer og projekter inden for bl.a. sundhed, sygdom, fødevareteknologi, biologisk og kemisk produktion samt bæredygtighed. Dermed får du en god teoretisk baggrund og praktisk erfaring med naturvidenskab til løsningen af teknologiske problemstillinger.

I bioteknologi på HTX blandes klassisk biologi med moderne molekylærbiologi. Derfor arbejder vi med alt fra emner som økologi og immunforsvar til gensplejsninger, PCR og elektrofase. Som resultat vil du få en forståelse for de samfundsrelaterede udviklingsmuligheder, der opstår, når man kombinerer en god naturforståelse med moderne bioteknologiske teknikker.

I Samfundsfag B trænes du i at diskutere og formidle samfundsmæssige og etiske problemstillinger og løsninger, der som oftest sættes i relation til bioteknologiske dilemmaer. Du lærer at udføre empiriske undersøgelser og får bl.a. indsigt i sociologien, der indebærer sociale strukturer og forskelle. Derudover lærer du om faktorer, der kan skabe social forandring, og om samspillet mellem den teknologiske og samfundsmæssige udvikling.

Studiemiljø

HTX Lillebælt er et moderne gymnasium, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Kom som du er, og få mulighed for at fordybe dig inden for dit interesseområde med dine studiekammerater.

Vi er et mindre gymnasium, og med den nye bygning vil rammerne for HTX være samlet. De nye teorilokaler og tilhørende fællesarealer skaber grundlaget for et ungt og kreativt studiemiljø med højt til loftet, hvor elever såvel som lærere hjælpes ad med at udforske din nysgerrighed og udfordre din selvstændighed. Her er der både plads til at dykke ned i faglige særinteresser, afholde sociale arrangementer og få nye bekendtskaber.

Undervisere

På HTX Lillebælt har vi kompetente og passionerede undervisere, der står klar til at hjælpe dig med at blive klogere. Vi går ind for en kultur, hvor vi er sammen om at uddanne os, og derfor vil du opleve velforberedt undervisning, som er tilrettelagt din klasse.

Vores undervisere holder sig opdateret på de nyeste tendenser inden for deres fag. På den måde er du sikret, at du lærer det, som en videregående uddannelse forventer af dig. Vi sørger derudover for at have de nyeste materialer, programmer og værktøjer til rådighed, så du kan benytte moderne udstyr under uddannelsen.

Gymnasiet er desuden dybt forankret i det lokale miljø, hvor vi har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder. I studieretningsforløbet vil undervisningen hovedsageligt være projektorienteret med fokus på virkelighedsnære problemstillinger, hvilket bl.a. kan være i relation til en nærtliggende virksomhed. Her knyttes det teoretiske grundlag fra undervisningen til praktisk problemløsning i forbindelse med dine undersøgelser.

Fremtidsmuligheder

Ved at vælge studieretningen Bioteknologi kvalificerer du dig bl.a. til at tage en videregående uddannelse som læge, dyrlæge, bioteknolog eller studere på en naturvidenskabelig uddannelse. Med en gymnasial uddannelse har du også mulighed for at videreuddanne dig inden for alt fra journalistik og sociologi til jura eller erhvervsøkonomi.

På adgangskortet kan du danne dig et overblik over, hvilke videregående uddannelser dit studieretningsvalg giver adgang til.

Studieretningen Bioteknologi A + Samfundsfag B giver adgang til disse videregående uddannelser.

Få en spændende hverdag

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? På HTX Lillebælt bliver du en del af et fagligt og socialt studiemiljø, hvor du får både teoretisk og praktisk undervisning inden for dit interessefelt.

Bliv elev

Bioteknologi

Med bioteknologi arbejdes på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi og teknologi med nye produktløsninger for øje, som sættes i relation til vores samfund. Du får lov til at bruge moderne biologi til at opfinde nye tiltag, der kan forbedre verden - hvordan laver vi CO­­­­­­­­­­­­2-neutralt brændstof? Hvordan fungerer gensplejsning? Hvordan tuner vi en celle, så den kan arbejde for os?

Løsningen på den aktuelle debat

Både samfundet og teknologien er i konstant udvikling. Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger i samfundet deltager vi aktivt i problemløsninger, der kan fremme denne udvikling. Med en forståelse for natur og bioteknologiske teknikker bliver det muligt at eksperimentere med innovative produktløsninger på de aktuelle samfundsdebatter, du lærer om i samfundsfag.

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Her lærer du at forstå biologiske og teknologiske processer, der kan være med til at forme fremtidens samfund.

”Jeg er blevet inspireret til gerne at ville forske i kræftmedicin.”

-Matias

”Vi finder ud af, at det rent faktisk fungerer i virkeligheden. Det er ikke kun teori...”

-Ditte

Studiemiljøet på HTX Lillebælt

HTX Lillebælt er et moderne gymnasium, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Kom som du er, og få mulighed for at fordybe dig inden for dit interesseområde med dine studiekammerater.

Bliv elev

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? Bliv en del af et fagligt og socialt studiemiljø med både teoretisk og praktisk undervisning.

Ansøg nu

Bliv kontaktet af en vejleder

Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om.

Bliv kontaktet