EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Virke[-]ligheds[-]nære cases

Kommunikation er den perfekte studieretning for dig, der ønsker at arbejde kreativt med kommunikation og digitale medier i projektorienterede forløb. Med udgangspunkt i virkelighedsnære, lokale og globale cases fremstiller vi medieprodukter, der kan hjælpe med at løse samfundets problemstillinger.

Med denne studieretning lærer du at kombinere teori og praktisk arbejde i et tæt samspil mellem fagene. Du vil være aktivt deltagende i hele design- og kommunikationsprocessen fra idéudvikling over planlægning og analyse til et færdigt produkt.

Kommunikation

Studieretningsfag

Studieretningsfagene er kommunikation/it A og design B.

I Kommunikation/IT A vil du få en teoretisk indsigt i produktionen af kommunikation i både trykte og digitale medier, som du herefter selv skal bruge i praksis til at løse problemstillinger i konkrete projekter, der rækker ud i verden.

Derudover kommer du til at prøve kræfter med design, kommunikationsformer og produktionsmetoder, hvor vi arbejder med alt fra web til filmproduktion, billed- og videoredigering, lyd, animation og computerspil. Her benytter vi avancerede it-programmer som eksempelvis InDesign, Premier Pro, Photoshop og Illustrator til at skabe medieprodukter.

Design B er centreret omkring identificeringen af et designproblem, research, skitsering, visualisering, præsentation, formidling og ikke mindst udarbejdelse af modeller i vores værksteder.

Faget spiller sammen med kommunikationsfaget med fællesområder som grafisk design, når et kommunikationsprodukt efter idéudviklingen skal designes og realiseres.

Studiemiljøet

HTX Lillebælt er et moderne gymnasium, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Kom som du er, og få mulighed for at fordybe dig inden for dit interesseområde med dine studiekammerater.

Vi er et mindre gymnasium, og med den nye bygning vil rammerne for HTX være samlet. De nye teorilokaler og tilhørende fællesarealer skaber grundlaget for et ungt og kreativt studiemiljø med højt til loftet, hvor elever såvel som lærere hjælpes ad med at udforske din nysgerrighed og udfordre din selvstændighed. Her er der både plads til at dykke ned i faglige særinteresser, afholde sociale arrangementer og få nye bekendtskaber.

Undervisere

På HTX Lillebælt har vi kompetente og passionerede undervisere, der står klar til at hjælpe dig med at blive klogere. Vi går ind for en kultur, hvor vi er sammen om at uddanne os, og derfor vil du opleve velforberedt undervisning, som er tilrettelagt din klasse.

Vores undervisere holder sig opdateret på de nyeste tendenser inden for deres fag. På den måde er du sikret, at du lærer det, som en videregående uddannelse forventer af dig. Vi sørger derudover for at have de nyeste materialer, programmer og værktøjer til rådighed, så du kan benytte moderne udstyr under uddannelsen.

Gymnasiet er desuden dybt forankret i det lokale miljø, hvor vi har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder. I studieretningsforløbet vil undervisningen hovedsageligt være projektorienteret med fokus på virkelighedsnære problemstillinger, hvilket bl.a. kan være i relation til en nærtliggende virksomhed. Her knyttes det teoretiske grundlag fra undervisningen til praktisk problemløsning i forbindelse med dine undersøgelser.

Fremtidsmuligheder

Ved at vælge studieretningen Kommunikation kvalificerer du dig bl.a. til videregående uddannelser inden for digital design, grafisk og visuel kommunikation, multimedier, medievidenskab og kunstneriske uddannelser som fotograf og animation. Med en gymnasial uddannelse har du også mulighed for at videreuddanne dig inden for alt fra journalistik og sociologi til jura eller erhvervsøkonomi.

På adgangskortet kan du danne dig et overblik over, hvilken videregående uddannelser dit studieretningsvalg giver adgang til.

Studieretningen Kommunikation/it A + Design B giver adgang til disse videregående uddannelser.

Få en spændende hverdag

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? På HTX Lillebælt bliver du en del af et fagligt og socialt studiemiljø, hvor du får både teoretisk og praktisk undervisning inden for dit interessefelt.

Bliv elev

Kommunikation

Du kommer til at udvikle og designe produkter i avancerede medieprogrammer og målrette produktet til bestemte målgrupper og platforme i samfundet – f.eks. i forbindelse med en kampagneplanlægning.

Kreativ planlægning

Kun din kreativitet sætter grænser for, hvad der kan designes, fremstilles og formidles. Du lærer at planlægge og styre projektet fra undersøgelser af målgruppen og markedsforhold, og du lærer om hvordan medier og it kan fungere som værktøjer, der skal bruges til de forskellige opgaver.

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og projektarbejde. På den måde får du grundlæggende, teoretisk viden, som anvendes til at analysere medie- og designprodukter og problemstillinger samt til at skabe nye løsninger. Således tager vi ofte fat i et kommunikationsproblem, som vi forsøger at løse fra bunden.

”Vi får en viden om medier, design og kommunikation, som bliver vigtige for os i fremtiden.”

-Mathias

Studiemiljøet på HTX Lillebælt

HTX Lillebælt er et moderne gymnasium, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Kom som du er, og få mulighed for at fordybe dig inden for dit interesseområde med dine studiekammerater.

Bliv elev

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? Bliv en del af et fagligt og socialt studiemiljø med både teoretisk og praktisk undervisning.

Ansøg nu

Bliv kontaktet af en vejleder

Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om.

Bliv kontaktet