EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Teori i praksis

Den naturvidenskabelige studieretning er for dig, der synes, at det er spændende at undersøge forholdet mellem matematik og enten fysik, kemi eller informatik. Lær hvordan disse grene sammen kan udforske, beskrive og underbygge løsninger til naturvidenskabelige problemstillinger.

På studieretningen vil fokus være på anvendelsesperspektivet i de naturvidenskabelige fag. Du vil derfor arbejde med, hvordan teorien og det faglige stof kan anvendes i praksis ved at arbejde med projekter og eksperimenter i vores laboratorier og værksteder.

Du lærer at formulere og løse matematiske problemer i sammenhæng med fysik og/eller kemi, at analysere praktiske problemstillinger inden for teknik, teknologi og naturvidenskab samt at opstille modeller for et problem og løse det.

Naturvidenskab

Studieretningsfag

Matematik A er det gennemgående fag på tre forskellige studieretninger, hvilket kombineres med enten Fysik AKemi A eller Informatik B.

I Fysik A vil du lære at analysere og løse opgaver inden for fysikken med udgangspunkt i fysikkens grundlæggende love og begreber. Derudover lærer du at vurdere og analysere de fysiske problemstillinger ud fra en kobling mellem teorier og modeller.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i hverdagens praktiske spørgsmål. Vi beskæftiger os bl.a. med energi, atomfysik, bølger, mekanik og elektriske felter. Du får kendskab til den grundlæggende teori, hvorefter problemstillingen undersøges eksperimentelt og projektorienteret. Her benytter vi os ofte af it-udstyr og programmer til dataindsamling, som vi kan efterbearbejde.

Gennem undervisningen finder du ud af, hvordan matematik og fysik tilsammen kan beskrive og finde løsninger til de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger.

I kemi A lærer du om, hvordan kemi kan bruges i hverdagen og inden for produktion og teknologi. Du vil lære om organiske og uorganiske stoffers opbygning, egenskaber og om deres anvendelse.

Undervisningen træner dig i at beskrive de kemiske fænomener ved hjælp af modeller, som kan understøttes i samspil med matematikken. Du lærer derudover både at lave kvantitative og kvalitative analyser og beregninger på kemiske problemstillinger.


Du kommer til at tilrettelægge og udføre eksperimenter, som du lærer at koble til teorien og efterbehandle data fra.

I informatik B kombineres naturvidenskaben med it-faglige emner, der baseres på skabende og innovative arbejdsformer. Du lærer bl.a. om data, struktur, proces og interaktion i it-systemer. Vi arbejder med, hvordan den enkelte, uddannelsen og samfundet bruger it. Gennem teori og praktisk arbejde skaber vi deraf forskellige former for it-systemer, som du selv skal designe, programmere og teste.

Derfor får du bl.a. kendskab til konstruktion af it-systemer, programmering, it-sikkerhed og innovation, mens projekterne f.eks. kan omhandle kryptering, apps eller navigationssystemer. Herefter kan matematikken benyttes til at understøtte projektet logisk.

Studiemiljøet

HTX Lillebælt er et moderne gymnasium, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Kom som du er, og få mulighed for at fordybe dig inden for dit interesseområde med dine studiekammerater.

Vi er et mindre gymnasium, og med den nye bygning vil rammerne for HTX være samlet. De nye teorilokaler og tilhørende fællesarealer skaber grundlaget for et ungt og kreativt studiemiljø med højt til loftet, hvor elever såvel som lærere hjælpes ad med at udforske din nysgerrighed og udfordre din selvstændighed. Her er der både plads til at dykke ned i faglige særinteresser, afholde sociale arrangementer og få nye bekendtskaber.

Undervisere

På HTX Lillebælt har vi kompetente og passionerede undervisere, der står klar til at hjælpe dig med at blive klogere. Vi går ind for en kultur, hvor vi er sammen om at uddanne dig, og derfor vil du opleve velforberedt undervisning, som er tilrettelagt din klasse.

Vores undervisere holder sig opdateret på de nyeste tendenser inden for deres fag. På den måde er du sikret, at du lærer det, som en videregående uddannelse forventer af dig. Vi sørger derudover for at have de nyeste materialer, programmer og værktøjer til rådighed, så du kan benytte moderne udstyr under uddannelsen.

Gymnasiet er desuden dybt forankret i det lokale miljø, hvor vi har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder. I studieretningsforløbet vil undervisningen hovedsageligt være projektorienteret med fokus på virkelighedsnære problemstillinger, hvilket bl.a. kan være i relation til en nærtliggende virksomhed. Her knyttes det teoretiske grundlag fra undervisningen til praktisk problemløsning i forbindelse med dine undersøgelser.

Dit Valg Din Uddannelse Brochure
dit-valg-din-uddannelse-brochure.pdf
Download
Liste Over Uddannelser Januar 2019
liste-over-uddannelser-januar-2019.pdf
Download

Fremtidsmuligheder

Ved at vælge studieretningen Naturvidenskab kvalificerer du dig bl.a. til de videregående uddannelser ingeniør, læge eller datalog.

Der er dog ingen grænser for, hvad du vil bruge din tekniske studentereksamen til. Dermed har du også mulighed for at videreuddanne dig inden for alt fra journalistik og sociologi til jura eller erhvervsøkonomi.

 

På adgangskortet kan du danne dig et overblik over, hvilke videregående uddannelser dit studieretningsvalg giver adgang til.

Med den naturvidenskabelige studieretning kan du søge følgende videregående uddannelser:

Få en spændende hverdag

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? På HTX Lillebælt bliver du en del af et fagligt og socialt studiemiljø, hvor du får både teoretisk og praktisk undervisning inden for dit interessefelt.

Bliv elev

Naturvidenskab

Forstå verdenen gennem matematik og fysik, kemi eller informatik. Vi undersøger virkelighedsnære fænomener, og laver eksperimenter – hvilke kræfter er på spil, når du springer i faldskærm? Hvorfor hopper bolden, som den gør? Hvordan fremstilles medicin? Hvordan interagerer man med digital data?

Matematik i praksis

Matematikken er grundstenen, der, som et logisk redskab, praktisk anvendes til at underbygge vores undersøgelser i forbindelse med naturvidenskabelige problemstillinger. Du får en forståelse for det teoretiske grundlag og laver modelopstillinger og eksperimenter til bl.a. afprøvning af teorien, beregninger og analyser.

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Med studieretningen lærer du, hvordan fagene sammen kan udforske, beskrive og underbygge løsninger til naturvidenskabelige problemstillinger.

”Matematikken er så vigtig i mange fag - og vi anvender den stort set altid i vores projekter.”

-Maria

Studiemiljøet på HTX Lillebælt

HTX Lillebælt er et moderne gymnasium, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Kom som du er, og få mulighed for at fordybe dig inden for dit interesseområde med dine studiekammerater.

Bliv elev

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? Bliv en del af et fagligt og socialt studiemiljø med både teoretisk og praktisk undervisning.

Ansøg nu

Bliv kontaktet af en vejleder

Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om.

Bliv kontaktet