EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Tekno[-]logiske produkt[-]løsninger

Studieretningen er for dig, der er systematisk og innovativ, og som ønsker at deltage i formingen af fremtidens teknologi. Her lærer du, hvordan man designer, udvikler og fremstiller teknologiske produktløsninger.

På teknologi og design arbejder vi projektorienteret i længere forløb, hvor vi udvikler idéer, der kan være med til at løse samfundsmæssige problemstillinger. På den måde omsætter vi idéer til virkelighed, når der eksempelvis arbejdes med teknologiske løsninger til virksomheder.

Du kommer til at udvikle reelle produkter i et samspil mellem teknik, viden og projektstyring. Her kombineres teori, som du lærer i de naturvidenskabelige fag som fysik og matematik, med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier.

Teknologi & Design

Studieretningsfag

I Teknologi A får du indsigt i sammenhængen mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling. Vi arbejder projektorienteret med at skabe teknologiske løsninger til konkrete problemstillinger i samfundet – ofte i samarbejde med lokale virksomheder. Her idégenererer vi, konceptudvikler og foretager undersøgelser, som vi kombinerer resultaterne af til det endelige designprodukt. Du lærer i den forbindelse, at tage hensyn til konstruktion, produktion og markedsføring af produktet.

Du vil lære om forskellige teknologier, der anvendes i erhvervslivet, og at anvende faglige metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbene. Desuden benytter vi os af avancerede it-programmer som eksempelvis CAD-programmer, programmering af micro-controllere og præsentations- og projektstyringsværktøjer.

Design B er tæt knyttet til teknologifaget. Her bliver du i stand til at gennemføre en selvstændig, struktureret designproces og lærer metoder, som du kan overføre til løsning af opgaver i andre fag under din gymnasiale uddannelse. Sammen er de to fag med til at give dig en fremstillings- og produktorienteret tilgang til læring, som rækker langt ud i fremtiden.

Studiemiljøet

HTX Lillebælt er et moderne gymnasium, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Kom som du er, og få mulighed for at fordybe dig inden for dit interesseområde med dine studiekammerater.

Vi er et mindre gymnasium, og med den nye bygning vil rammerne for HTX være samlet. De nye teorilokaler og tilhørende fællesarealer skaber grundlaget for et ungt og kreativt studiemiljø med højt til loftet, hvor elever såvel som lærere hjælpes ad med at udforske din nysgerrighed og udfordre din selvstændighed. Her er der både plads til at dykke ned i faglige særinteresser, afholde sociale arrangementer og få nye bekendtskaber.

Undervisere

På HTX Lillebælt har vi kompetente og passionerede undervisere, der står klar til at hjælpe dig med at blive klogere. Vi går ind for en kultur, hvor vi er sammen om at uddanne os, og derfor vil du opleve velforberedt undervisning, som er tilrettelagt din klasse.

Vores undervisere holder sig opdateret på de nyeste tendenser inden for deres fag. På den måde er du sikret, at du lærer det, som en videregående uddannelse forventer af dig. Vi sørger derudover for at have de nyeste materialer, programmer og værktøjer til rådighed, så du kan benytte moderne udstyr under uddannelsen.

Gymnasiet er desuden dybt forankret i det lokale miljø, hvor vi har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder. I studieretningsforløbet vil undervisningen hovedsageligt være projektorienteret med fokus på virkelighedsnære problemstillinger, hvilket bl.a. kan være i relation til en nærtliggende virksomhed. Her knyttes det teoretiske grundlag fra undervisningen til praktisk problemløsning i forbindelse med dine undersøgelser.

Fremtidsmuligheder

Ved at vælge studieretningen Teknologi & Design kvalificerer du dig bl.a. til de videregående uddannelser designteknolog, arkitekt, maskinmester og diverse ingeniøruddannelser. Med en gymnasial uddannelse har du også mulighed for at videreuddanne dig inden for alt fra journalistik og sociologi til jura eller erhvervsøkonomi.

På adgangskortet kan du danne dig et overblik over, hvilken videregående uddannelser dit studieretningsvalg giver adgang til.

Studieretningen Teknologi A + Design B giver adgang til disse videregående uddannelser.

Få en spændende hverdag

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? På HTX Lillebælt bliver du en del af et fagligt og socialt studiemiljø, hvor du får både teoretisk og praktisk undervisning inden for dit interessefelt.

Bliv elev

Teknologi & Design

På teknologi og design tænker vi ud af boksen og arbejder fra idéfasen og designprocessen til værkstedsarbejde, hvor vi skaber nye produkter. Du bliver trænet i at udvikle produkter, der eksempelvis skal designes med fokus på den gode brugeroplevelse og bæredygtighed.

Innovativ studieretning

På baggrund af undervisningen lærer du at udvikle produkter, der løser hverdagsproblemer, og trænes i metoder til analyse af målgrupper og behov. Sådan dannes grundlaget for selv at skabe innovative løsninger, hvilket netop er dét, du kommer til at arbejde med.

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og projektarbejde, hvor der eksperimenteres med produktudvikling. Vi tager på virksomhedsbesøg og iværksættermesse, så du får en fornemmelse for, hvordan andre iværksættere arbejder med problemløsning og hvilke komplikationer der kan opstå processerne.

Derudover deltager vi i landsdækkende iværksætterkonkurrencer som Young Enterprise, hvor du kommer til at starte en rigtig virksomhed fra idé til produkt.

”Det er tilfredsstillende at få en idé til et produkt og så selv kunne føre den ud i livet.”

- Henrik

Studiemiljøet på HTX Lillebælt

HTX Lillebælt er et moderne gymnasium, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Kom som du er, og få mulighed for at fordybe dig inden for dit interesseområde med dine studiekammerater.

Bliv elev

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? Bliv en del af et fagligt og socialt studiemiljø med både teoretisk og praktisk undervisning.

Ansøg nu

Bliv kontaktet af en vejleder

Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om.

Bliv kontaktet