EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Opbyg[-]ning og varighed

I begyndelsen af din HTX-uddannelse vil du starte på et grundforløb. Det varer tre måneder og forbereder dig på at kunne vælge den studieretning, som passer bedst til dig. Herefter starter du på et studieretningsforløb, der varer de resterende 2 år og 9 måneder af uddannelsen.

Information

Adgangskrav

Inden du kan blive optaget på HTX, skal du bl.a.:

  • Ansøge i forlængelse af 9. eller 10 klasse
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. el. 10. klasse
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed

Du kan læse meget mere om de specifikke adgangskrav på UG: Adgangskrav til de gymnasiale uddannelse

Desuden forventes det, at du er engageret og både kan samarbejde og arbejde selvstændigt.

Ansøgningen foregår via optagelse.dk, og ansøgningsfristen er den 1. marts.

Studiestart

Din HTX-uddannelse starter i august måned, hvor du møder ind i bygningen Gymnasiet HTX Lillebælt på Teknikervej 2. Her møder du din kontaktlærer og klasse, som du skal gå i på grundforløbet. Den præcise dato og flere informationer modtager du inden studiestart. 

I løbet af den første uge vil du blive introduceret til fagene og arbejdsformerne på HTX. Ugen afsluttes med en introtur, hvor du får god tid til at være sammen med dine nye klasse- og skolekammerater.

Optagelsesprøve til HTX

Optagelsesprøven til HTX er bl.a. for dig, hvis du:

  • Har gået på en prøvefri skole
  • Ikke har 2. fremmedsprog
  • Var syg ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen
  • Er vurderet ikke-uddannelsesparat ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering
  • Har ansøgt for sent

Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve af 4 timers varighed i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven afvikles digitalt på Netprøver.dk, som er undervisningsministeriets hjemmeside for skriftlige eksamener.

Optagelsesprøven afvikles på forskellige datoer fra ultimo april til ultimo august, se UVM’s hjemmeside for de præcise datoer.

I forbindelse med prøven må du bruge alle hjælpemidler (formelsamlinger, ordbøger, bøger osv.), men du må ikke bruge internettet, og du må naturligvis ikke kommunikere med nogen undervejs i prøven.

Du kan finde vejledende opgavesæt på UVM's hjemmeside. Prøven bedømmes af to personer udpeget af Undervisningsministeriet, og du får bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke bestået”

Du får resultatet af prøven ved den obligatoriske samtale, som du bliver indkaldt til i uge 26. Ved optagelsessamtalen deltager en leder og en studievejleder fra gymnasiet, og formålet er at få et indtryk af dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en HTX-uddannelse. Vi kommer også ind på dine faglige forudsætninger, herunder resultatet af optagelsesprøven.

På baggrund af optagelsessamtalen og optagelsesprøven bliver det vurderet, om du kan optages på HTX. Du får typisk resultatet den dag, hvor optagelsessamtalen gennemføres.

Bliv elev

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? Bliv en del af et fagligt og socialt studiemiljø med både teoretisk og praktisk undervisning.

Ansøg nu

Bliv kontaktet af en vejleder

Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om.

Bliv kontaktet