EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Rygeregler for EUC Lillebælt

Som følge af rygeloven er EUC Lillebælt en røgfri skole med røgfri skoletid. Baggrunden for loven er at undgå, at unge konfronteres med rygning/dampning eller anden brug af tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden.

Det gælder for alle der færdes på skolen - medarbejdere, elever, kursister, gæster

  • Rygereglerne omfatter alle bygninger, alle udeområder så som grønne områder, parkeringspladser, veje, stier og naboejendomme. Dette gælder 24 timer i døgnet.
  • Rygning er ikke tilladt i skoletiden, uanset om du befinder dig på skolen eller ej.

Overtrædelse af rygereglerne har følgende konsekvenser:

Første gang du overtræder reglerne

  • Får du en mundtlig advarsel, og overtrædelsen registreres i Uddata+

Anden gang du overtræder reglerne

  • Får du en skriftlig advarsel som registreres i Uddata+
  • Hvis du har en læreplads orienteres denne om advarslen
  • Du indkaldes til en samtale med lederen for din uddannelse, hvor regler og muligheder gennemgås

Tredje gang du overtræder reglerne

  • Bliver du bortvist resten af dagen og den efterfølgende skoledag, evt. læreplads/virksomhed orienteres.
  • Du bliver indkaldt til samtale med lederen for din uddannelse og vejleder. Evt. repræsentant fra din læreplads/virksomhed inviteres med til samtalen.

Fjerde gang du overtræder reglerne

  • Bliver du midlertidigt bortvist, og skolen vil iværksætte sagsbehandling i forhold til dit forsatte uddannelsesforløb.
  • Du bliver indkaldt til afsluttende samtale med uddannelseschefen for din uddannelse, evt. repræsentant fra din læreplads/virksomhed inviteres med til samtalen.

 

Ved elever under 18 år involveres forældre/værge.