EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Skoleoplæring

Når du er i skoleoplæring, fungerer skolen som din "mester". Uddannelsens varighed er den samme, som hvis du er i lære hos en mester.

  • Hvis du ikke inden for 1 måned efter afsluttet grundforløb har fundet en læreplads, får du tilbudt at starte din uddannelse under skoleoplæringsordningen
  • Det er en betingelse for at blive optaget til skoleoplæring, at du er tilmeldt som lærepladssøgende på skolen og har udfyldt skemaet til registrering af lærepladsønsker
  • At du har en synlig profil på lærepladsen.dk

Skoleoplæringsydelse

Som skoleoplæringselev får du skoleoplæringsydelse, der udbetales af skolen den sidste bankdag i måneden. Du optjener ikke feriepenge, når du er i skoleoplæring. Satserne pr. 1. januar 2022 er:

  • Hvis du er over 18 år, vil beløbet være fra 8.862 kr. pr. måned
  • Hvis du er under 18, vil beløbet være på 3.700 kr. pr. måned 

Du kan ikke modtage skoleoplæringsydelse, hvis du får kontanthjælp eller anden form for overførselsindkomst.

Orientering om skoleoplæring

Du vil blive orienteret omkring skoleoplæringsordningen, inden du afslutter dit grundforløb.

  • Inden for en måned vil du blive inviteret til et informationsmøde. Til informationsmødet er der mødepligt. Det betyder, at hvis du udebliver, mister du retten til skoleoplæring.
  • Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skoleoplæring

Opstart af skoleoplæring sker således senest en måned efter afsluttet grundforløb.

 

Mistet uddannelsesaftale - Hvad Så?

Hvis du uforskyldt mister din uddannelsesaftale kan du også komme i skoleoplæring. Nedenfor kan du se på hvilken skole du kan komme i skoleoplæring inden for de forskellige uddannelser. 

 

Industrioperatør, Procesoperatør, Produktør, Smed, samt nogle områder inden for Transport og logistik (Kontakt skolen for specifikationer på området på tlf. 79 20 11 11):

EUC Lillebælt - Hvis du har mistet din læreplads, skal du udfylde denne blanket: Login til blanket

 

Tømrer:

Hansenberg - Login til Hansenberg

Se yderligere vejledning: Hansenberg skoleoplæring

 

Elektriker, Industritekniker, Personvognsmekaniker:

Syddansk Erhvervsskole - Login til SDE 

Se yderligere vejledning: SDE skoleoplæring

 

Guldsmed – Her findes ikke skoleoplæring

Bliv elev

Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? Bliv en del af et fagligt og socialt studiemiljø med både teoretisk og praktisk undervisning.

Ansøg nu

Bliv kontaktet af en vejleder

Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om.

Bliv kontaktet