EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Kalender

August 2023

Uge 33

14.08

Første skoledag, 1. årgang kl. 9.00-13.00.

2 og 3. årgang kl. 11.00 - skema fra 4. lektion

14.08-18.08

Introuge for 1. årgang

17.08-18.08

Tur til Lyngsbo, 1. årgang

18.08

Sygeeksamen/reeksamen skriftlige årsprøver 

Uge 35

29.08

Studievalg: 3.T kl. 9.30-10.30, 3.U kl. 10.40-11.40, 3.V kl. 12.05-13.05

31.08

SOP - Orientering om studieområdeopgave for 3. årgang kl. 9.30 i auditoriet (KBA)

September 2023

Uge 35

01.09

Elevfest

Uge 36

05.09

SOP – Emnecafé kl. 14.20-15.20 i caféområdet, drøft dit emne med underviserne

05.09-14.09

Ansøgningsperiode til Studiepraktik 3. årgang

05.09

Skolefodboldturnering

08.09

SOP – Valg af emne og fag

Uge 37

11.09-15.09

Brobygning 9. klasse

11.09-22.09

SOP - Første vejledningssamtale

12.09

Studievalg oplæg: Hold 1 kl. 08.20-09.20, hold 2 kl. 09.30-10.30, hold 3 kl. 10.40-11.40

12.09

Studievalg workshop om erhvervsuddannelser, frivilligt, 3 årg. kl. 12.05-13.05

Uge 38

19.09

Naturfagsdag til Grimmermosehuset for 1. årgang

Fagdag dansk 2. årgang - tur til H.C. Andersens Hus

20.09

Aktivitetsdag for alle årgange på Erritsø Idrætscenter

21.09

Orienteringsmøde for 1. årgang (forældre og elever) kl. 19-21

22.09

Sidste frist for valg af studieretningsworkshop 1. årgang

22.09

SOP - Endeligt valg af fag - sidste frist for omvalg

Uge 39

Naturvidenskabelig festival 2.X - en af dagene i uge 39 (PER)

27.09-28.09

Workshop 1. årgang (afprøvning af to studieretninger, en pr. dag), en onsdag og en torsdag

Oktober 2023

Uge 40

02.10-06.10

Evalueringssamtaler med kontaktlærere på 1. årgang

03.10

Studievalg, 2. årgang, 2.X kl. 9.30-10.30, 2.Y kl. 10.40-11.40, 2.Z kl. 12.05-13.05

05.10

Valg af studieretning 1. årgang

06.10

Fredagscafé

Uge 41

12.10

Orientering om grundforløbsprøve for 1. årgang kl. 09.30 i auditoriet (KBA)

13.10

Dialog om privatøkonomi for unge ved Lasse Schriver fra EarningLearning kl. 10.40-14.15 i auditoriet

Uge 42

16.10-20.10

Efterårsferie

Uge 43-46

24.10-13.11

Ung til ung vejledning for 8. kl. (aftenarrangementer), vi er værter 30.10 og 01.11

Uge 43

25.10-27.10

Studiepraktik 3. årgang

Uge 44

31.10

Studievalg workshop, 3. årgang: Studie eller sabbat? 3.T kl. 9.30-10.30, 3.V kl. 10.40-11.40, 3.U kl. 12.05-13.05

November 2023

Uge 44

02.11-03.11

Grundforløbsprøver, 1. årgang

Uge 45-47

Brobygning for 10. klasser

Uge 45

06.11

Start i studieretningsklasse 1. årgang, ny skemaperiode for alle årgange

06.11

Opstart af faglig læsning i alle fag, 1. årgang

06.11-11.11

SOP - 2. vejledningssamtale

10.11

Fredagscafé

10.11

Udlevering af standpunktskarakterer 2. og 3. årgang kl. 15.30

Uge 46

13.11

Oplæg om problemformulering SOP - klassevis (SUP)

Uge 47

22.11-24.11

Københavnertur 1. årgang

December 2023

Uge 48

01.12

Julecafé og juleklippedag

Uge 49

07.12

SOP - opgaveformulering udleveres + oplæg 1 (oplæg om formalia og Word) kl. 8.20

08.12

SOP - skrivedag på skolen

Uge 50

11.12

Fælles oplæg og undervisning i Pixlr (TPR) for 1. årgang kl. 8.20-11.40 i auditoriet

11.12

SOP – oplæg 3 (oplæg: Hvordan kommer jeg videre?) - Klassevis

12.12

SOP – oplæg 3 (konklusion og refleksion) kl. 9.30

13.12

SOP – oplæg 4 (den mundtlige eksamination) kl. 9.30

13.12-15.12

SO-projektdage 1. og 2. årgang (Demokrati og medborgerskab + Bæredygtighed)

Uge 50-51

14.12-20.12

SOP - Skriveuge begynder – aflevering 20.12 kl. 14.00 (elever m. ekstra tid d. 21.12)

Uge 51

22.12

Juleafslutning kl. 10.30-11.40, underholdning 1. årgang, alm. undervisning 1.-2. lektion

Uge 52-1

23.12-02.01 Juleferie

Januar 2024

Uge 1

04.01

SOP - introduktion til den mundtlige prøve kl. 9.30 (efter morgensamlingen)

Uge 2

10.01-11.01

SOP - Mundtlig eksamen

12.01

Fredagscafé

12.01

Orientering om valgfag for 1. årgang kl. 10.40-11.40 i auditoriet

Uge 3

15.01
Orientering om teknikfag for 2. årgang kl. 12.05-13.05 i auditoriet

17.01

Åbent Hus

Uge 4

23.01

Orientering om studieretningscase (SRC) i auditoriet kl. 08.20, 2. årgang (TPR)

24.01

Skolehåndboldturnering, Fredericia Idrætscenter

25.01

Studievalg oplæg: 3.T, 3.U, 3.V kl. 10.40-11.40 i auditoriet

26.01

Aflevering af valgfagsskemaer 1. og 2. årgang

Uge 5

31.01-02.02

SO-projekt 1.årgang - Forløb 2: Fremtidens fødevarer

Uge 5-6

31.01-06.02

Terminsprøver 2. og 3. årgang, generalprøve på Netprøver 06.02 (Dansk)

Februar 2024

Uge 5-6

31.01-06.02

Terminsprøver 2. og 3. årgang, generalprøve på Netprøver 06.02 (Dansk)

Uge 6

07.02

HTX Lounge - brætspilsaften eller filmaften

09.02

Idrætsdag på HTX

Uge 7

12.02-16.02

Vinterferie

Uge 8

21.02

Funktioner i Word (SRC), 2. årgang i auditoriet kl. 08.20 (TPR)

Studievalg workshop: Digital ansøgning på optagelse.dk, 3. årgang kl. 9.30-10.30

21.02-23.02

SO-projektdage for 2. årgang, fredag er idéhistoriedag for 3. årgang. 1.g-projektdag

Uge 9-16

26.02-18.04

Brobygning 8.-klasser

Uge 9

26.02

Teknikfag 3. årgang, udlevering af projektoplæg

Marts 2024

Uge 9

01.03

Udlevering af standpunktskarakterer kl. 15.30, alle årgange

01.03

Elevfest - forårsfest

Uge 10

04.03-10.03

Studietur for 2.X, 2.Y og 2.Z

Uge 11

13.03

Teknologi B, udlevering af projektoplæg

Uge 13-14

23.03-01.04

Påskeferie

April 2024

Uge 14

02.04

Matematik B, udlevering af projektoplæg/tema

05.04

Fredagscafé

Uge 16

16.04
Studievalg oplæg: 2.X kl. 09.30-10.30, 2.Y kl. 10.40-11.40, 2.Z kl. 12.05-13.05

Uge 16-17

16.04-22.04

Teknikfagsuge

Uge 17

22.04
Matematik B, aflevering af projektrapport kl. 14.00

23.04

Studieinfo online kl.8.30-9.30, 2. årgang - en del af karrierelæringsdag

23.04

Karrierelæringsdag for 2. årgang kl. 09.40-11.40 i auditoriet, besøg af SDU og HTX’ere

24.04

Optagelsesprøve 1

25.04-01.05
Teknologi B, projektperiode

30.04

Teknologimesse kl. 13.15-14.15. Produkter afleveres kl. 13.00

Maj 2024

Uge 18

01.05
Aflevering af teknologirapport kl. 14.00, 2. årgang

03.05

Galla

Uge 19

09.05-10.05

Kristi Himmelfartsferie

Uge 20

14.05

Offentliggørelse af eksamensplanen for skriftlige prøver og mdt. prøver før 23.05

15.05

Aflevering af teknikfagsrapport kl. 14.00, 3. årgang

Uge 21

22.05

Eksamensplan offentliggøres for alle klasser, sidste skoledag 3. årgang

Sidste almindelige skoledag og udlevering af årskarakterer for alle kl. 15.30

Uge 21-22

23.05-27.05

Dansk-idéhistorieopgave 2. årgang

23.05

Første mulige prøvedag

23.05

Dansk A kl. 9.00-14.00

Uge 22

27.05

Engelsk A/B kl. 09.00-14.00

28.05

Matematik A, udlevering af bilagsmateriale

30.05

Matematik A kl. 9.00-14.00

31.05

Bioteknologi A kl. 9.00-14.00

Juni 2024

Uge 23

03.06

Fysik A kl. 9.00-14.00

04.06

Kemi A kl. 9.00-14.00

07.06

Optagelsesprøve 2

Uge 26

26.06
Sidste mulige mundtlige prøvedag

28.06
Dimission 3.g, kl. 13.00

Juli 2024

Sommerferie

August 2024

Uge 33

12.08
Første skoledag:

1. årgang kl. 9.00-13.05,

2.+ 3. årgang kl. 11.00