EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail info@eucl.dk

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Bliv elev

Søg

Din søgning på '""' gav 77 resultat(er).

HTX

Om HTX

Om Gymnasiet HTX Lillebælt Få en uddannelse med fokus på naturvidenskab og teknologi. Gymnasiet HTX Lillebælt er for dig, der ønsker en alsidig uddannelse med fokus på naturvidenskab og teknologi samt en hverdag fyldt med faglighed, kreativitet og nye bekendtskaber i et unikt studiemiljø. På Gymnasiet HTX Lillebælt kan du tage en naturvidenskabelig, teknologisk studentereksamen. Vi har fokus på faglighed og engagerer os i den enkelte elev, så du bliver fortrolig med anvendelsen af forskellige arbejdsformer. Dertil kommer du ind i et spirende studiemiljø, hvor selvstændighed, samarbejde og nysgerrighed er i centrum. Vi er et lille gymnasium med højt til loftet, hvilket både giver plads til fordybelse, sociale fællesskaber og en lang række af spændende aktiviteter. I august 2019 åbnede vi dørene til den nye HTX-bygning, hvori nye klasselokaler, kreative rum og fællesområder giver dig mulighed for at dyrke dine særinteresser og fordybe dig yderligere i dine projekter. Teknisk Gymnasium Naturvidenskaben og teknologien udvikler sig hastigt, og i takt med udviklingen opstår tekniske og miljømæssige samfundsproblemer, hvortil løsninger konstant søges. På Gymnasiet HTX Lillebælt arbejder vi derfor hovedsageligt projekt- og problemorienteret – fra idé til produkt tager vi fat i lokale såvel som globale problemstillinger i undervisningen. På den måde får du mulighed for at arbejde individuelt eller i grupper med et selvstændigt projekt, hvor den basale viden fra undervisningen anvendes til at løse forskellige problemstillinger i praksis. På HTX handler det ikke kun om teknik og teknologi. Du får alle de fag, der kræves til en studentereksamen på et højt niveau. Du kommer til at beskæftige dig med kendte fag som dansk, matematik, engelsk, fysik og kemi, men også nye fag som f.eks. teknologi, teknikfag og studieretningsfag som bioteknologi, design og kommunikation/it. Fremtidsmuligheder Med en HTX-uddannelse får du en bred, naturvidenskabelig uddannelse, som giver dig mulighed for at starte på en videregående uddannelse. Du vil i løbet af de tre år opnå en større selvstændighed, som gør dig parat til eksempelvis at kunne studere på universitetet. HTX er adgangsgivende til en bred vifte af uddannelser. Uddannelsen åbner direkte op for de naturvidenskabelige videregående uddannelser, men udelukker samtidig ikke alle de andre muligheder. På HTX arbejdes projektorienteret, og du bliver deraf f.eks. introduceret til, hvordan man som forsker arbejder i virksomhederne og hvordan processen fra idé til produkt fungerer.  Har du allerede en idé om, hvad du efterfølgende vil studere, kan du med fordel vælge en af de fire studieretninger efter dette.  Læs mere om studieretningerne Bliv elev Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? Bliv en del af et fagligt og socialt studiemiljø med både teoretisk og praktisk undervisning. Ansøg nu Bliv kontaktet af en vejleder Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om. Bliv kontaktet

Fag og valgfag

Fag og valgfag På HTX får du både obligatoriske fag, valgfag, teknikfag og studie[-]retnings[-]fag. Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag C Idehistorie B Biologi C Fysik B Kemi B Kommunikation/ IT C Teknikfag A Teknologi B Når du starter på din studieretning, har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag. Fagene kan vælges efter din interesse og efter hvordan, de kan understøtte din videre uddannelse. Der er mulighed for at tage fag på henholdsvis A-, B- og C-niveau. Bogstaverne A, B og C er fælles for de gymnasiale uddannelser. A er det højeste niveau, mens C er det laveste. Vi tilbyder følgende valgfag & studie[-]retnings[-]fag: Valgfag og studie[-]retnings[-]fag på A-niveau Engelsk A Fysik A Kemi A Matematik A Kommunikation/IT A Teknologi A Bioteknologi A   Valgfag og studie[-]retnings[-]fag på C- og B-niveau Biologi B Design C Design B Psykologi C Idræt C Informatik C Informatik B Programmering C Samfundsfag B Tysk C Erhvervsøkonomi C Innovation C Mediefag C Der vil under visse omstændigheder være mulighed for yderligere valgfag i samarbejde med andre gymnasiale uddan[-]nelses[-]steder. På HTX Lillebælt udbyder vi følgende teknikfag: Byggeri og Energi Design og Produktion Proces, Levnedsmiddel og Sundhed Digital design og udvikling I Byggeri og Energi fokuseres der bl.a. på byggeprocessen.I Design og Produktion fokuseres der bl.a. på produktudvikling, automation, styringsteknik og materialeteknologi.I Proces, Levnedsmiddel og Sundhed fokuseres der på bl.a. på analysemetoder, kvalitetsvurdering, sundhed, miljø og bioteknologi. I digital design og udvikling fokuseres der bl.a. på udvikling af digitale medieproduktioner, 3D-miljøer og robotter. Undervisningen bygger både på teori og praktik. Du vil opleve både at være i værksteder, laboratorier og på virksomhedsbesøg. Derudover vil undervisningen bestå af traditionel klasseundervisning, par- og gruppearbejde og projektundervisning. Bliv kontaktet af en rådgiver Du kan blive kontaktet af en af vores rådgivere, hvis du sender os dine oplysninger og kort beskriver emnet du gerne vil snakke med os om.   Læs mere Jeg ønsker optagelse på HTX Gå direkte til ansøgningssiden for Gymnasiet HTX Lillebælt, hvis du er klar til at ansøge nu.   Ansøg nu

Uddannelsens opbygning

Uddan[-]nelsens opbygning I begyndelsen af din HTX-uddannelse vil du starte på et grund[-]forløb. Opbyg[-]ning og varighed I begyndelsen af din HTX-uddannelse vil du starte på et grundforløb. Det varer tre måneder, og forbereder dig på at kunne vælge den studieretning, som passer bedst til dig. Herefter starter du på et studieretningsforløb, der varer de resterende 2 år og 9 måneder af uddannelsen. Inden du kan blive optaget på HTX, skal du: Indstilles af din skole. Ansøgningen foregår via optagelse.dk, og ansøgningsfristen er den 1. marts. Ansøge i forlængelse af 9. eller 10 klasse Have aflagt prøver i folkeskolens obligatoriske fag Have udarbejdet en uddannelsesplan   Desuden forventes det, at du har engagement og både har samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt. Din HTX-uddannelse starter mandag d. 10. august 2020, hvor du møder ind i bygningen Gymnasiet HTX Lillebælt på Teknikervej 2. Her møder du din kontaktlærer og klasse, som du skal gå i på grundforløbet. I løbet af den første uge vil du blive introduceret til fagene og arbejdsformerne på HTX. Ugen afsluttes med en introtur introtur, hvor du får god tid til at være sammen med dine nye klasse- og skolekammerater. Optagelsesprøven til HTX er bl.a. for dig, hvis du: Har gået på en prøvefri skole Ikke har 2. fremmedsprog Var syg ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen Er vurderet ikke-uddannelsesparat ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering Har ansøgt for sent Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve af 4 timers varighed i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven afvikles digitalt på Netprøver.dk, som er undervisningsministeriets hjemmeside for skriftlige eksamener. Optagelsesprøven foregår den 12. juni 2020 kl. 10-14. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til prøven. I forbindelse med prøven må du bruge alle hjælpemidler (formelsamlinger, ordbøger, bøger osv.), men du må ikke bruge internettet, og du må naturligvis ikke kommunikere med nogen undervejs i prøven. Du kan se eksempler på et opgavesæt på Undervisningsministeriets hjemmeside her.   Du kan finde vejledende opgavesæt på UVM's hjemmeside. Prøven bedømmes af to personer udpeget af Undervisningsministeriet, og du får bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke bestået” Du får resultatet af prøven ved den obligatoriske samtale, som du bliver indkaldt til i uge 26. Ved optagelsessamtalen deltager en leder og en studievejleder fra gymnasiet, og formålet er at få et indtryk af dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en HTX-uddannelse. Vi kommer også ind på dine faglige forudsætninger, herunder resultatet af optagelsesprøven. På baggrund af optagelsessamtalen og optagelsesprøven bliver det vurderet, om du kan optages på HTX. Du får typisk resultatet den dag, hvor optagelsessamtalen gennemføres. Bliv elev Er du klar til at søge om optagelse på EUC Lillebælt? Ansøg nu Bliv kontaktet af en rådgiver Du kan blive kontaktet af en af vores rådgivere, hvis du sender os dine oplysninger og kort beskriver emnet du gerne vil snakke med os om. Bliv kontaktet

Studierejser

Studie[-]rejser På HTX Lillebælt er du garanteret tilbud om studierejser gennem dine 3 år her. Som en fast del af din HTX-uddannelse tilbydes flere studierejser i løbet af de tre år. Tur til København i 1.g Studietur til udlandet i 2.g Diverse ekskursioner i løbet af 1.-3.g På studieturen i 2.g rejser du med din klasse til et sted i Europa, som er relevant for studieretningen. Tidligere har vi eksempelvis haft klasser på Island, Malta og i Barcelona. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med turen vil være en egenbetaling i omegnen af 3500,- kr.

For elever på HTX

Elevhåndbog Download og læs elevhåndbogen, og vær klar til skoleåret. I Elevhåndbogen kan du finde informationer og praktiske oplysninger om hverdagen på Gymnasiet HTX Lillebælt. For alle uddannelser gælder der visse regler, når man ønsker at være aktiv studerende. Det gælder naturligvis også for elever, der går på Gymnasiet HTX Lillebælt. Download og læs: Elevhåndbogen 2019-20 Uddata+ (skema og ressourcer) HTX Download (it-programmer og vejledninger)

Studievejledning

Studie[-]vejledning På HTX gør vi meget ud af at vejlede både studerende og forældre. Vejledning på HTX Når du søger optagelse på HTX, kan du komme til en vejledende samtale med vores studievejleder, Marianne Thomsen, som er meget interesseret i dine intentioner med en HTX-uddannelse. I hele dette forløb er dine forældre naturligvis involveret. Når først du er optaget på HTX, er både du og dine forældre velkomne til at kontakte enten studievejlederne Marianne Thomsen & Susanne Uhd Pedersen, pædagogisk koordinator Kristina Back, rektor Lars Hansen eller evt. en lærer for at drøfte dit videre forløb. Mød vores vejledere I studievejledningen kan eleverne få vejledning i forhold til alt, hvad der har med gennemførelsen af HTX-uddannelsen på EUC Lillebælt at gøre. Vejledningen kan enten være kollektiv for alle i klassen eller individuel på vejlederens kontor.Kollektiv vejledning kan handle om: Større skriftlige opgaver Valgfag Uddannelsesarrangementer Eksamen Klasserumskultur Den kollektive vejledning vil foregå i timer inden for skemaets normale rammer.Individuel vejledning kan handle om: Personlige forhold/problemer (sociale, økonomiske, psykiske) Ønske om besked til klassens lærere om elevens studieforhold Problemer med aflevering af skriftligt arbejdee Studieteknik Problemer med organisering af elevens skolearbejde For højt fravær Kronisk sygdom/behandling i skoletiden Ønske om studieretningsskift Ønske om uddannelsesskift Du kan selv opsøge studievejlederen eller få en aftale via elevadministrationen. Er det en samtale, der tager længere tid, og som helst skal foregå uden afbrydelser, kan den ligge uden for skemaets normale rammer. Man kan også blive bedt om at komme til samtale hos studievejlederen. Det kan f.eks. være lærerteamet for klassen, som beder studievejlederen om at indkalde eleven, eller det kan være vejlederen, der indkalder på grund af for højt fravær eller manglende afleveringer. Man kan få et brev eller blive kontaktet på skolen, hvis vejlederen ønsker en samtale. Du kan få hjælp til de fleste problemer hos studievejlederen. Vejlederen har tavshedspligt, så det er trygt at henvende sig, hvis der opstår et problem, der har indflydelse på skolegangen. Er der problemerne så store, at vejlederen ikke kan hjælpe med at løse dem, kan du blive hjulpet videre til mere specifik hjælp. At gå til studievejlederen er en ret, så det giver ikke fravær. Man skal blot give sin lærer besked - og så naturligvis gå tilbage til undervisningen, når samtalen er slut. Studievejlederen på HTX tager sig af gennemførelsesvejledning, mens rådgivning om uddannelse efter HTX primært er Studievalg Syds ansvar. Vejlederen herfra kommer på EUC Lillebælt hver anden tirsdag, hvor der er mulighed for at få rådgivning om videregående uddannelse. På HTX Lillebælt gør vi en målrettet indsats for at imødegå fravær. Denne indsats sker i et samarbejde mellem klassens teamlærere, studievejledningen og skolens ledelse. Vi har fokus på at give eleverne tilbud om lektiehjælp og lektiecafeer for at hjælpe de elever, som har behov for ekstra faglig støtte. Studievejledningen inddrages aktivt i opfølgningen på fravær og derigennem på fastholdelse af eleverne. Lærerteamet følger op på fravær hver uge og inddrager om nødvendigt studievejledningen og (ind til eleven bliver 18 år) forældrene samt skolens ledelse i dette arbejde. Herudover har vi et tæt samarbejde med UU-Fredericia. Syddansk Uddannelsesaftales forslag til imødegåelse af udfordringer. Fælles for HTX, HHX, STX og 2-årigt VUC Udvikling af nye studieretninger med særlig fokus på naturvidenskab og piger. Underviserne vejleder om videregående studier som en integreret del af dagligdagen, og skaber derigennem motivation til at læse videre. Øge tilbuddene om lektiehjælp, lektiecafeer og oprettelse af læsegrupper i 2.g, for at fastholde de skoletrætte elever. Samarbejde med virksomheder der aftager studerende med LVU, MVU og KVU om praktikforløb. Øge den geografiske spredning af HTX og HHX i udkantsområderne, via underafdelinger. Evt. via et samarbejde med de almene gymnasier, der lægger lokaler til. Studievalg og eVejledning yder landsdækkende vejledning om videregående uddannelse og erhverv. Studievalg er ude på skolerne, hvor de laver arrangementer, workshops og tilbyder individuel vejledning løbende til eleverne på Gymnasiet HTX Lillebælt. eVejledning tilbyder digital vejledning i form af chat, sms, mail og telefonopkald. Vejledningen ved både Studievalg og eVejledning er uafhængig af de videregående uddannelsesinstitutioner. Vores viden om videregående uddannelse i Danmark er bred. Vi stiller spørgsmål til vejledningssøgende og forventer, at vejledningssøgende er aktivt deltagende. Vi er gode til at finde frem til information og kan hjælpe med at formidle kontakt til specialister på det enkelte studium.  Hvad kan Studievalg og eVejledning vejlede mig om? Tvivl vedrørende valg af videregående uddannelse Supplering af fag efter htx SU til videregående uddannelse Informationssøgning – f.eks. brug af ug.dk Uddannelse i udlandet Hvordan får jeg fat i Studievalg og eVejledning? Studievalg-vejleder Gitte er på Gymnasiet HTX Lillebælt ca. hver anden tirsdag. Du kan booke tid til en samtale via bookstudievalgsyd.dk – vælg EUC Lillebælt. Du kan også kontakte Gitte via Gitte@studievalg.dk eller 7266 5582 (læg tydelig besked med navn og mobilnummer) eVejledning kan kontaktes via eVejledning.dk eller via 7022 2207 – de har åbent alle ugens dage. Bliv elev Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? Bliv en del af et fagligt og socialt studiemiljø med både teoretisk og praktisk undervisning. Ansøg nu Bliv kontaktet af en vejleder Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om. Bliv kontaktet

Medarbejdere

Medarbejdere på HTX Lillebælt

Eliteidræt

Elite[-]idræt Vi har erfaring med eliteidrætsudøvere. Bliv klogere på dine muligheder. Fredericia Eliteidræt på HTX Lillebælt På HTX Lillebælt er der mulighed for at dyrke eliteidræt under forskellige ordninger. Er du godkendt af Team Danmark, kan du forlænge din HTX-uddannelse fra 3 til 4 år. I hvert tilfælde udarbejdes særlige planer for afviklingen, så du i sidste ende kan gøre det muligt at forene både sport og uddannelse. HTX Lillebælt har gennem tiden haft flere elever under denne landsdækkende ordning. Læs f.eks. om Mikkel Sørensen og Søren Kragh Andersen, der er nogle af vores tidligere Team Danmark elever her. Er du tilknyttet Fredericia Eliteidræt, som giver mulighed for morgentræning to gange i ugen, tages der hensyn til, at du alligevel kan gennemføre HTX-uddannelsen på almindelige vilkår. Vi tilbyder individuelle ordninger som f.eks. særlig vejledning, mentorer eller virtuel fjernundervisning. Uanset hvilken ordning man vælger, stiller det dog altid særlige krav til elevernes selvstændighed og ansvarlighed. HTX Lillebælt er altid indstillet på, at det lykkes at forene elitetræning og uddannelse i hverdagen. Læs mere her. Bliv kontaktet af en vejleder Du kan blive kontaktet af en af vores vejledere. Send os dine oplysninger og beskriv kort det emne, du gerne vil snakke med os om. Bliv kontaktet Bliv elev Er du klar til en spændende hverdag, som forbereder dig på din fremtidige karriere? Bliv en del af et fagligt og socialt studiemiljø med både teoretisk og praktisk undervisning. Ansøg nu

Praktiske informationer

Praktiske informationer Se vores karakterer, fuldførelsesprocent og studieplaner. Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser, med ikrafttræden den 22. oktober 2018, skal institutioner offentliggøre det seneste skoleårs samlede fraværstal på deres hjemmeside. Måltal for skoleåret på HTX 2018-19: 7% fravær 2017-18: 7.3% Skriftligt fravær På Gymnasiet HTX Lillebælt ser det skriftlige fravær (manglende afleveringer) således ud: Måltal for skoleåret på HTX 2018-19: 3.4% 2017-18: 3.4% Du finder her studieplaner for de enkle klasser: Årgang 2014-2017 HTX-163A - Kommunikationsretning HTX-163B - Science Kemi HTX-163B - Science Biologi HTX-163C - Science Fysik Årgang 2015-2018 HTX-173A - Kommunikationsretning HTX-173B - Science Kemi HTX-173B - Science Biologi HTX-173C - Science Fysik HTX-173D - Teknologisk retning Årgang 2016-2019 HTX-183A - Kommunikationsretning HTX-183B - Science Kemi HTX-183B - Science Biologi HTX-183C - Science Fysik HTX-183D - Teknologisk retning Årgang 2017-2020 Science Informatik HTX-171Y - HTX193Y Bioteknologi HTX-171X - HTX-193X Årgang 2018-2021 Bioteknologi HTX-181X - HTX203X Science Fysik HTX-181Z - HTX-203Z Kommunikationsretningen HTX-181Y - HTX-203Y Udvalgte valgfag 2016-2017 Samfundsfag B - SAMB-162A Proces, levnedsmiddel & Sundhed (Teknikfag A) - PLSA-163A Byggeri & Energi (Teknikfag A) - BYGA-163A Engelsk A - ENGA-163A Idræt C - IDRC-163A

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8