EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

På EUC Lillebælt udbyder vi arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til efteruddannelse og kompetenceudvikling til AMU-målgruppen ufaglærte og faglærte, mens andre også kan deltage.

Med efteruddannelse og kompetenceudvikling gennem AMU-kurser kan du opkvalificere dine kompetencer og sikre dig den nyeste viden på området. For virksomheden skabes der nye kompetencer til arbejdspladsen, der kan medvirke til at skabe succes nu og i fremtiden.

Undervisningen er tilrettelagt med både praktisk og teoretisk undervisning og tager udgangspunkt i kursistens og virksomhedens ønsker og behov.

På EUC Lillebælt kan du tage effektive og meget fleksible kurser, som kan gennemføres på skolen eller eksternt i virksomheden uden for normal arbejdstid eller som splitkurser.

Kontakt EUC Lillebælt hvis du ikke finder det AMU-kursus, som matcher dine ønsker og behov.

AMU

Oversigt FKB - Fælles kompetencebeskrivelser

 

FKB Fælleskompetencebeskrivelse

FKB mm. indeholder beskrivelser, kursusgodkendelser, udlagt UV og udlicitering.

EUC Lillebælt er godkendt til at gennemføre kurser inden for følgende kompetencebeskrivelser:

FKB / Titel
2225 / Tanktransport
2227 / Særtransport
2229 / Produktion af fødevarer og nydelsesmidler
2230 / Pladebearbejdende metalindustri
2231 / Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
2261 / Transportoptimering
2266 / Arbejdets organisering ved produktion i industrien
2280 / Vejgodstransport
2290 / Lager, terminal- og logistik
2606 / Guld- og sølvsmedeområdet
2610 / Smedeteknisk område
2732 / Mobile kraner
2733 / Mobilkraner med ballast
2769 / Individuel kompetencevurdering i AMU
2775 / Montage af industriprodukter
2784 / Produktion af medicinalprodukter
2786 / Produktion og teknik i procesindustrien
2794 / Transportarbejde i lufthavne
2868 / Personbefordring med metro og letbane
2869 / Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel

Samarbejdspartnere

For at navigere i forhold til vores kunders mangeartede behov, har vi mange samarbejdspartnere.

Du kan besøge nogle af dem her: 

UddannelsesCentret Fredericia

Syddansk Erhvervsskole

Netværkslokomotivet

Campus Vejle

Roskilde Slagteriskole

Hansenberg

VUC Fredericia

IBC Kolding

Markman

Ravstedhus ApS

Fredericia Maskinmesterskole

AMU Syd

Samarbejdet med ovennævnte gør os i stand til at sammensætte kursusforløb, der dækker stort set alle uddannelsesbehov. Endvidere arbejder vi sammen med en række firmaer omkring løsninger af deres uddannelsesbehov.

Kvalitet

Resultatoversigt AMU
Beståelses- og gennemførelsesprocenter

Alle der har gennemført kurserne har bestået med tilfredsstillende resultat. Kun ganske få har ikke gennemført.

Deltager- og virksomhedstilfredshed
Alle AMU-uddannelser evalueres ved hjælp af viskvalitet.dk
Deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser bliver bedt om at evaluere uddannelsen. Det samme bliver en stikprøve af de virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse. Deltagere og virksomheder vurderer gennem besvarelse af et spørgeskema deres tilfredshed med uddannelsen på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds, mens 5 er meget tilfreds.

 

Du kan til følge dette link til EUC Lillebælts resultater vedrørende deltagertilfredshed. Vælg det år, du vil se, og vælg herefter EUC Lillebælt.

Positivlisten

Positivlisten består af kurser og uddannelsesforløb, som du har mulighed for at deltage i, når du som ledig modtager dagpenge og er godkendt til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Her kan du se listerne for regionerne i vores område samt den landsdækkende liste: