EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Videnscenter Procesteknologi

EUC Lillebælt udbyder de procesteknologiske uddannelser procesoperatør, industrioperatør, smed og lager & terminal. Kold College er det eneste sted i Skandinavien, der udbyder mejeristuddannelsen, der ligeledes er en procesteknologisk uddannelse.

Formålet med Videnscenter Procesteknologi er at formidle den nyeste viden inden for procesteknologi videre til undervisere, elever og virksomheder. På den måde bidrager vi til, at eleverne på erhvervsuddannelserne får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på det digitale arbejdsmarked med “industri 4.0”. Nye undervisningsforløb skal afprøves, eleverne skal udfordres og der skal tiltrækkes flere ressourcestærke elever til erhvervsuddannelserne. Eleverne skal blive så dygtige som overhovedet muligt inden for deres fagområde.

Formålet med Videnscenterportalen er at dele erfaringer, viden, materialer mv. og gøre disse tilgængelige for alle undervisere og elever på erhvervsskolerne samt for virksomhederne.

Videnscenter for alle

Videnscenter Procesteknologi er for alle, der er interesseret i procesteknologi. Især elever, undervisere og virksomheder inden for fagområderne procesoperatør, industrioperatør, smed, mejeri, lager & terminal kan med fordel følge med i vores aktiviteter og nyheder.

Fordelen ved at bruge Videnscenter Procesteknologi er, at vi altid er opdateret omkring den nyeste viden inden for procesteknologi. Denne viden gavner personligt og ikke mindst fagligt både nu og i fremtiden.

På videncenterportalens hjemmeside kan du læse mere om Videnscenter Procesteknologi. Her kan du bl.a. finde aktuelle historier fra videnscenteret, aktiviteter og forløb. Aktiviteterne indebærer bl.a. seminarer og workshops, mens du, som bruger, kan downloade forløb og inspiration til undervisningen.

Du kan oprette dig som bruger øverst i højre hjørne.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Videnscenter Procesteknologi.