EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Kvalitetssikring

På EUC Lillebælt arbejder vi hele tiden med at sikre og udvikle kvaliteten af vores uddannelser, så de lever op til brugernes forventninger og gældende lovgivning. 

For at sikre dette, anvender vi et kvalitetssystem, der har til formål at undersøge, hvordan interessenter opfatter skolen. Resultaterne skal vise hvor skolens ydelser fungerer godt, og hvor de fungerer mindre godt, således at vi har et grundlag for at foretage forbedringer.

I PDF’erne nedenfor kan du læse mere om kvalitetsarbejdet. De forskellige data er opdelt efter uddannelsesretning, ligesom du også finder et afsnit om det, der er fælles på tværs af organisationen.

Evalueringer

Organisation

Skolens værdigrundlag, selvevaluering og handlingsplan m.m.

Klik på nedenstående links for at tilgå dokumenterne:

 

Bekendtgørelser

Som erhvervsskole er EUC Lillebælt underlagt en række love og bekendtgørelser, der stiller krav til synliggørelsen af kvaliteten af vores uddannelser mm.

 

 

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag

Her kan du læse om EUC Lillebælts fælles pædagogiske og didaktiske grundlag

Gymnasiale uddannelser

Kvalitetssystem og evalueringsstrategi på HTX

På Gymnasiet HTX Lillebælt har vi et kvalitetssystem, der skal sikre gode resultater i relation til undervisningen og elevernes og medarbejdernes trivsel for derigennem at sikre en fortsat stærk skoleudvikling. Udgangspunktet for kvalitetssystemet er gældende lovgivning omkring Institutionens kvalitetssystem og målinger af elevernes/kursisternes trivsel suppleret med strategi, mål og handlingsplaner for EUC Lillebælt og særligt HTX-afdelingen. 

Læs dokumentet Kvalitetssystem og evalueringsstrategi på HTX

Opfølgningsplaner

Læs Opfølgningsplan 2019-2020

Læs Opfølgningsplan 2020-2021

Læs Opfølgningsplan 2021-2022

Elevtrivselsmåling (ETU) på HTX

På uddannelsesstatistik.dk findes en lang række nøgletal om skolen vedr. karaktergennemsnit, trivsel, antal elever, frafald, andel der læser videre mm. set i forhold til landsgennemsnit.

Se de seneste Nøgletal for Gymnasiet HTX Lillebælt

Læs den seneste Elevtrivselsmåling for Gymnasiet HTX Lillebælt

EUD

Gennemførelse og frafald

Følg linket for UVM’s hjemmeside for at se mere om gennemførelse og frafald: Gennemførelse og frafald

Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Se resultatet for Elevtrivselsundersøgelsen EUD 2023 her: ETU - EUD 2023


Der gennemføres en årlig landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse for alle erhvervsskoler. Følg linket (til uddannelsesstatistik.dk) for at se tidligere resultater for EUC Lillebælt og/eller øvrige skoler i Danmark.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

Der gennemføres årligt en VirksomhedsTilfredshedsUndersøgelser.  Den seneste undersøgelse kan tilgås her: VTU 2023

Lokale UndervisningsPlaner

EUC Lillebælts tilgang til Lokale undervisningsplaner (LUP)

På EUC Lillebælt vægter vi kvalitet og gennemsigtighed i vores undervisning. Vores tilgang til Lokale undervisningsplaner (LUP) er præget af et dybt engagement og et ønske om at skabe de bedste læringsforløb for vores elever. Vi ser LUP som et centralt værktøj til at sikre, at vores undervisning er målrettet, relevant og i tråd med de nyeste pædagogiske metoder. Ved at tage ejerskab over vores LUP sikrer vi, at undervisningens kvalitet på EUC Lillebælt altid er høj, og at vores elever er klædt godt på til fremtiden.

Hovedpunkter i LUP:

Didaktiske og metodiske overvejelser:
Skolen har klare punkter for didaktiske og metodiske overvejelser. Disse er ensrettet for hele skolen.

Bedømmelse og eksamen:
Der er en fast struktur for bedømmelse og eksamen, disse er også ensrettet for hele skolen.

Taksonomi:

Detaljeret beskrivelse af LUP:

Grundforløb 1:
I LUP for GF1 findes beskrivelser af læringsmål, indholdet i undervisningen, og hvordan undervisningen er planlagt. Derudover er der også information om evaluering og bedømmelse.

Grundforløb 2:
LUP for GF2 indeholder beskrivelser af forskellige uddannelser.
Her kan findes information om læringsmål, undervisningsindhold, evaluering og bedømmelse.

Hovedforløb:
I LUP for HF beskrives de forskellige hovedforløb under uddannelsen.
Her kan findes detaljer om læringsmål, undervisningsindhold, evaluering og bedømmelse.

AMU

Nedenstående er link til AMU-kvalitet (Tidligere blev systemet Viskvalitet anvendt), som er Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system. 

Følg nedenstående link for at tilgå resultatoversigten for EUC Lillebælt:

AMU-kvalitet

 

Viskvalitet:

1. kvartal 2023 - fordelt på spørgsmål

1. kvartal 2023 - fordelt på mål

2. kvartal 2023 - fordelt på spørgsmål

2. kvartal 2023 - fordelt på mål

4. kvartal 2023 - fordelt på spørgsmål

4. kvartal 2023 - fordelt på mål

Årsresultat 2023 - fordelt på spørgsmål

Årsresultat 2023 - fordelt på mål

 

Medarbejdertilfredshed

Der gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelser hvert 2. år. Resultaterne kan tilgås via linkene:

MTU 2023
MTU 2021
MTU 2019
MTU 2017
MTU 2015